1 / 24

Ontwikkeling maritieme sector van levensbelang voor Turkije

Ontwikkeling maritieme sector van levensbelang voor Turkije. Menno Menist Algemeen Directeur NEA. Inhoud presentatie. 1. Introductie NEA 2. Economische ontwikkelingen in Turkije 3. Ontwikkelingen Turkse maritieme sector 4. Kansen en uitdagingen. 1. Introductie NEA.

mandana
Download Presentation

Ontwikkeling maritieme sector van levensbelang voor Turkije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ontwikkeling maritieme sector van levensbelang voor Turkije Menno Menist Algemeen Directeur NEA

 2. Inhoud presentatie 1. Introductie NEA 2. Economische ontwikkelingen in Turkije 3. Ontwikkelingen Turkse maritieme sector 4. Kansen en uitdagingen

 3. 1. Introductie NEA • Kennisinstituut dat onderzoek uitvoert, adviseert, opleidingen verzorgt en visie ontwikkelt op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en logistiek • Sinds 2004 actief in Turkije; NEA Turkey gevestigd in Ankara sinds 2009 • In 2010 gestart met het EVD 2g@there programma Focus on Turkey: samenwerking met Turkije op het gebied van havens en scheepsbouw i.s.m. HME en partners • NEA delegatieleider handelsmissie Turkije onder leiding van voormalig minister Peijs

 4. 1. Introductie NEA Een selectie van projecten in Turkije: • Assistance to the Turkish road sector • TINA Turkey • TA for the Port of Filyos • Partners for Roads => Door alle projecten en tevens nu ook 2g@there Turkije is een goede vertrouwensband opgebouwd met publieke en private partijen in Turkije

 5. “…I would be tempted to disregard the concept of BRIC and to go to the concept of BRITI. But we’re adding two countries to the list of the former BRIC and to Brazil, Russia and India, we’re tempted to add Turkey and Indonesia.“ Jim O’Neill, Goldman Sachs

 6. 2. Economische ontwikkelingen Turkije Economische groei in Turkije leidt tot grootschalige projecten zoals bijv. het onlangs gelanceerde plan voor het project “Canal Istanbul”

 7. 2. Economische ontwikkelingen Turkije: cijfers Turkse handel Bron: Turkstat, April 2011

 8. 2. Economische ontwikkelingen Turkije: import per modaliteit Bron: Turkstat, April 2011

 9. 3. Ontwikkelingen Turkse maritieme sector Twee belangrijke ontwikkelingen in Turkije: • Turkije wil zich ontwikkelen als logistieke draaischijf in de regio om de groeiende handelsstromen te kunnen faciliteren • Turkse scheepsbouwsector: werven zwaar geraakt door de economische crisis en de Turkse vloot is sterk verouderd

 10. 3. Ontwikkelingen Turkse maritieme sector • Grote investeringen voorzien in de logistieke sector. Noodzakelijk omdat goederenstromen met 300% zullen groeien (tot 2030) • Goederenstromen door de Bosporus zelfs met 350% (NEA)

 11. 3. Ontwikkelingen Turkse maritieme sector Groeiende handelsstromen in Turkije zullen leiden tot: • Congestie in de havens, toenemende wachttijden in en rond de havens • Veiligheid- en milieuproblemen • Congestie wegtransport (in Istanbul al een probleem)

 12. 3. Ontwikkelingen Turkse maritieme sector: de havens

 13. 3. Turkse maritieme sector: de havens

 14. 3. Turkse maritieme sector: Turkse zeehavens Er zijn in Turkije drie categorieën havens: • TCDD havens - publieke havens eigendom van de Turkse spoorwegen (worden geprivatiseerd) • TURKLIM – Associatie van private havens • Overig (private havens)

 15. 3. Turkse maritieme sector: containeroverslag per soort haven (mln. TEU container)

 16. 3. Turkse maritieme sector: havens • Istanbul: main hub (2.7 mln TEU). • Includes private Ambarli complex (2.5 mln TEU) • Of which Marport the largest facility: (1.7 mln TEU) • And public Haydarpasa (0.2 mln TEU) • Losing traffic: will eventually close as container port • Izmir: Aegean coast (0.8 mln TEU) • Slow privatisation process • Losing volume. • Mersin: Mediterranean coast (1 mln TEU) • Recently privatised – sold to PSA • Growing. • Turkish Black Sea ports • Container sector very small • Mainly RORO and bulk traffic • Low rates of containerisation amongst Black Sea countries

 17. 3. Turkse maritieme sector: Overslag Istanbul (mln. TEU/jaar)

 18. 4. Kansen en uitdagingen • Cluster van Istanbul containerhavens kan worden gezien als een belangrijke Zuid-Europese gateway • Verdere investeringen in de havensector incl. achterlandverbindingen (Mersin, Izmir, Filyos) • Groeiende Turkse productie vraagt ook om beter (inter)nationaal vervoer

 19. 4. Kansen en uitdagingen • Groeiende Turkse productie vraagt ook om beter (inter)nationaal vervoer • 2012: 400 jaar bilaterale betrekkingen Nederland –Turkije • Verbindingen havens en logistieke centra verbeteren

 20. 4. Kansen en uitdagingen • De NL maritieme sector heeft in Turkije een goede naam • EU Acquis: bijv. investeringen in de gehele transportketen zijn nodig om aan gevaarlijke stoffen regels te voldoen (ADR, IMDG) • Turks vlootvernieuwingsprogramma

 21. 4. Kansen en uitdagingen • Wie is waar voor verantwoordelijk in Turkije? • De Turkse zakencultuur verschilt sterk van de Nederlandse zakencultuur

 22. 4. Kansen en uitdagingen • Veel projecten zijn afhankelijk van financiering van grote internationale donoren • Turkse wetgeving is geen Europese wetgeving

 23. Conclusie: Turkse maritieme sector meer dan alleen van levensbelang voor Turkije! Er speelt veel, er is budget beschikbaar en we hebben als Nederland Maritiem Land de kwaliteiten in huis om Turkije te ondersteunen

 24. Vragen? Menno Menist NEA Transportonderzoek en –opleiding E: mme@nea.nl T: 079 – 322 23 00 www.nea.nl

More Related