1 / 39

Mustafa Akgül Bilkent Ü./INETD akgul.web.tr/yazilar/ , akgul.bilkent.tr blog.akgul.web.tr

İnternet, Bilgi Toplumu ve Üniversiteler. Mustafa Akgül Bilkent Ü./INETD akgul.web.tr/yazilar/ , akgul.bilkent.edu.tr blog.akgul.web.tr akgul@bilkent.edu.tr. Özet. İnterneti Nasıl Algılamalı ? Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu Sosyal Ağlar Katılım, Demokrasi ve İnternet

manasa
Download Presentation

Mustafa Akgül Bilkent Ü./INETD akgul.web.tr/yazilar/ , akgul.bilkent.tr blog.akgul.web.tr

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. İnternet, Bilgi Toplumu ve Üniversiteler Mustafa Akgül Bilkent Ü./INETD akgul.web.tr/yazilar/ , akgul.bilkent.edu.tr blog.akgul.web.tr akgul@bilkent.edu.tr

 2. Özet İnterneti Nasıl Algılamalı ? Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu Sosyal Ağlar Katılım, Demokrasi ve İnternet İndeksler ve Türkiye Üniversiteler için 18/05/2010 İnönü Üniversitesi 2

 3. İnternet’in tarihçesi 1950-1960’larda hayal edildi 1969-70 lab’te başladı 1983 saha deneyleri (NSF, Junet, Janet)‏ 1990’lar wais, Gopher, web 1993 Mosaic, NCSA 1995 Java, ticarileşme 2000 dot.com balonu,... internet2,. web2

 4. İnternet Nedir ? Bilim adamları için başladı E-kütüphane olarak öne çıktı Etkileşim, zaman ve mekanın önemi azaldı Bireysel gelişim olanakları artı Matbaa, gazete, radyo, tv, eglence reklam ortamı ticaret ortamı, çalışma ortamı, yaşamın her boyutu “ambiant sweden”

 5. İnterneti Nasıl Algılamalı? Ağların Ağı: 1.73 milyar insan, 730 M makina, 242M/70 web, 192M alan adı, 100+M video, 130M blog, 127 milyar sayfa devrimsel bir gelişme, bilim teknoji ile sarmal ilişki örgütsel yapı değişiyor ağ etkisi, ağ ekonomisi, ağ toplumu Birey öne çıkıyor: üretici ve tüketici Rakipler işbirligi yapıyor: rekabirlik 5

 6. İnterneti Nasıl Algılamalı-II Sanayi devrimi: kol gücünün çoklanması Bilgi Devrimi: beyin gücünün çoklanması Bilgi/enformasyonun: üretilmesi, saklanması, işlenmesi, yayılması Katılım, saydamlık ortamı, tüm yaşamı değiş.; süreç Face: 400, twitter: 105, linkedin: 60, wp: 10M web2: soysal ağlar, sıradan insan söz sahibi web3: nesnelerin interneti; wiki, rss semantic web! 6

 7. Sosyal Ağlar -sayılar Günde 250B e-posta, yılda 90 trilyon Kadinlar önde: %85 Twitter: 4.25 M → 1 ; günde 55M tweet obama 3.8M Flicker da 4 milyar resim var Facebookta 550 bin uygulama var, 1 milyon geliş. Youtube da günde 1 milyar video izleniyor, %40 Youtube 1 dk = 20 saatlik video yükleniyor 7

 8. Sosyal Ağlar -sayılar II XING: 8, XANGA: 27, flixstar: 63 Windows Live: 120, Vkonta?(Rusca): 70, 60 Stambleupon: 9, Tagged: 70 studioVZ(alman): 15, ispanyol: 5 Qzone (cince): 200, skyrock(fr): 22 Orkut: 180, Open Diary: 5, Plaxo: 15 Myspace: 130, netlog: 60, hi5: 80 Mylife: 51, myheritage: 30, mixi: 25 last.fm: 30, macar: 6, pol: 6 8

 9. Sosyal Ağlar- III- TR Facebook'ta 3. ülkeyiz: 13 milyon twitter moda oldu: Bersay'in araştırması: 65 firma 75 yönetici video, blog, profil oluşturma pazarlama:fb, %80 üye, %48 kullanım (pazarl/ilet)‏ linkedin %60, twitter %54 pazarl/ilet: sosyal medya olumlu, %52 yönetilmezse zarar verir %95 tüketici üzerinde etkisi var %94, her şirket için %54 9

 10. SosyalAğ-IV- TR+ Sosyal Ağ- izin kısıtlı - %39 izin var iletisim/pazarlamada kullanim %47 sosyal ag+online reklam %37 firmada bütçe artışı hizmet, tekonloji, GSM , hızlı tüketimde yaygın bussiness.twitter.com, nonprofit.change.org ----crowd sourcing- seti@, opendirectory dmoz.org vlib.org wikipedia, open streetmap, rechaptca open source, linux, 10

 11. Bilgi Ekonomisi ve Toplumu Information soc., knowledge, knowledge based, knowledge driven, knowledge econ Bilgi üretim faktörü, zenginlik kaynağı Bilgi: bilimsel, teknoloji, ar-ge, patent, know how, inovasyon, örtük (tacit), enformasyon Bilgi işcisi: beyin işcileri, araştırmacı, eğitimli insanlar 11

 12. Bilgi Ekonomisi/Toplumu-II Bilgiye erişebilen, kullanan, işleyen ve Bilgi Üreten! Emek ve dogal kaynak yoğundan: Bilgi yoğun ekonomi ve topluma .. Kültür : bağımsız, sorgulayan, yaratıcı, girişimci bireyler Kurumlar ve Ortam gerekir Bilgi'nin özel konumu (açlık, DEC!)‏ 12

 13. Bilgi Ekonomisi: Tekstil örneği Pamuk’a gen düzeyinde müdahele Üretim düzeyi: toprak, sulama Kumaşa nanoteknoloji ... Kumaşın tasarımı Markalaşmak Moda, tasarım (zara )‏ Pazarlama, dağıtım, üretim

 14. Bilgi Eko./Toplumu İndexleri Pek çok göstergenin ağırlıklı ortalaması Ar-ge GDP, ar-ge calışanı, patent, yayın, Eğitim seviyesi, üniversite, lise bitirme oranı, gazete, kitap sayısı, Telefon, TV, Radyo, Kablo, fax Altyapı/Kurumsal, kullanım, kapasite Bilgisayar, internet yaygınlık, derinlik Özgürlükler, örgütlenme; kurumsal yapı (girişim, buluş, ar-ge, inov.)‏ 14

 15. Türkiye - I 26-30 milyon kull., 6 M ADSL, 3.1 M bilgisayar Alan adı: 215 + 870 %27 düzenli, %67 hiç, %25? hiç duymamış? Kullanmayan: %80, kırsal %90 Evlerin %80'inde internet yok Serbestleşme sorunlu: pazar payları, yabancı serm Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 15

 16. Türkiye - II Uluslarasi indeksler: 40/55, 55-70 /192 Gender gap: 120+, insani gelişmede: 80-90 UN e-gov: 59, 76, 69 ITU - 57(2008-3.90), 56(2007, 3.63)‏ ITU- pricebasket: 62, 2.39 (09); sabit 1.77%, GSM 3.07%, adsl 2.34%, 9340 US$ GITR: sira: (07,08,09): 55, 61, 69 Indeks: 3.96, 3.91, 3.68 16

 17. GITR- Bilgi Toplumu Indeksi 3 kategori, 9 altkategori, 68 temel gösterge Çevresel(ç), Hazırolma(H), Kullanım(K)‏ Ç: pazar (14), siyasal/düzen.(9), altayapı(7)‏ H: birey(9), iş dünyası(10), devlet(4)‏ K: birey(5), iş dünyası(5), devlet(5)‏ Türkiye: 61 <--- 55 | 69 Ç: 56; 66, 56, 62 | 59; 64, 63, 62 H: 69; 64, 63, 87 | 90; 94, 79, 83 K: 54; 61, 48, 60 | 62; 55, 54, 57 17

 18. Bilişim Sektörü için: Yatay rolu çok önemli Yatay için de gelişmesi gerekir Tutarlı politikalar gerekli-sistem yaklaşımı Bilişim-internet olmazsa olmaz koşuldur Ama, Tek başına yetmez: tutarlı ulusal ... Kendi özel konumuza uygun politikalar gerekli: açık kaynak gibi 18

 19. Katılım, Demokrasi ve İnternet Anti-global hareket interneti çok etkin ... Dağıtık, küçük gruplar haberleşme ... Bilgilenme, alternatif oluşturma, karar ... Kitleleri harekete geçirme (ventura, oba..)‏ Yolsuzlugu önleme, yönetime katılma ... Strateji oluşturma, yayma ve ikna ... “Long Tail !” - herkese erişim!! 19

 20. E-democracy Extremedemocracy.com E-democracy.org Akgul.bilkent.edu.tr Berkman center, harvard law school Oxford Internet Instıtute oii.oxford.ca.uk? Cambridge, berkeley, harvard berkman İnternet, Bilişim ve Bilgi Toplumu 20

 21. E-avrupa Web .eu de çıktı, 94'te hızlı başladılar !97 girdik dediler, 98'te sayısal uçurum 99'da e-avrupa “en dinamik ve rekabetçi” 2002'de biten eylem p, “herkes için bilgi T” 2001'de, e-avrupa+, e2005 İ2010: growth and inclusion ABD, jp ve korenin gerisindeler 21

 22. E-türkiye, e-devlet Ülkenin yeniden yapılanması: e-türkiye Devletin yeniden yapılanması: e-devlet E-devlet, e-türkiye için öncü güç Bilgisayarlaşma, internet olmazsa olmaz! Ama, felsefe, insan, organizasyon önemlidir Bu bir süreçtir Bilgi toplumu bir tercih meselesi değildir! 22

 23. Sansür yasası!: donkişot, devekuşu ve harakiri 8 konu: cocuk, porno, kumar,saglik intihar, ilac, müstehcen, Atatürk + bahis Erişimi engelleme Sansür dairesi: 93 URL filtreleme

 24. Ara Özet: Bilişim ve İnternet tercih meselesi değil Bilgi Toplumu hedefi doğru hedef Sistemik ve uyumlu politikalar gerekli Açık kaynak öncelikli, ama tek değil Katılımcı, saydam, Demokratik yapılar Kendi somut planlarımızı biz geliştirmeliyiz Tek başına bilişim değil, ama bilişim şart 24

 25. e-öğrenme ... işin başındayız: ne kadar hazırız? paradigma değişikliği: aktif öğrenme zenginleştirici ---> degree program dinazor, göçmen, native “mass ...”, lab, öğrenme, katılım virtual classroom, atutor, moodle opencourseware, acik-ders malzeme 25

 26. basin özgür 106| 124 adaletin etkin 82|83 ict önceligi 101| 90 y.tekno alımı 106| 89 vizyonda ict 85| 76 edevlet haz. 70 --- dev ict teşvik 96 | 89 iş çalışan egit 90|84 GITR -II • Bürokrasi 104 | 93 • vergi(k)123,78|121,77 • adalet bagim 64 | 74 • egitim sist kalite 77|79 • okulda inet 55 | 54 • firma arge 73| 76 • e-katilim 70 | 52 • egitim harca 90 | 81

 27. Universiteler internet araçlarını yoğun kullanmalı wiki, blog, rss, chat, liste, forum liberal/önder: öğrenci, eleman, özgür e-öğrenme; deney, destek, karma Açık erişim, açık ders malzemeleri Topluma önderlik: stk, ticaret yaratıcı, girişimci, araştırma , inovasyon kültürü sanayi işbirliği, toplumun sorun.

 28. Universiteler opencourse consortium academicearth.org best video lectures horizon report acik kaynak yazilimlar: 250K gnu.org, directoruy.fsf.org sf.net, freshmeat.net acik-kaynak.org.tr

 29. Alan Adı Kendi Alan adınız olsun Adsoyad.com.tr Com.tr biz.tr info.tr – sirketler için Gen.tr web.tr herkes, org.tr STK Gov.tr bel.tr pol.tr k12.tr Name.tr tel.tr Av.tr dr.tr (not.tr ecz.tr muhasebe.tr)‏ .tv.tr .fm.tr medya.tr 29

 30. web önerileri: Enformasyon/hizmet önemlidir ! Flash, büyük resim, animasyondan uzak dur Platform bagımsız! Her tarayıcı, görme özü. Ana bilgi text, html olmalıdır (pdf, word.)‏ Navigasyon ... Kurumsal bütünlük İletisim bilgileri, stil üzerine okuyun, düşünün 30

 31. Tarama motorları Google, scholar.google, maps.google, print.. Acik-erisim, creative commons Meta search , A9, de.li.cious, Firefox Search tools Wikipedia, free dictionary, webmaster, yahooligans Wikipedia, yahooligans, netscout

 32. Bazı Web adresleri Wikipedia, tr.wikipedia.org Yahooligans – k12 Netscout Dizin servisleri: directory.yahoo.com Directory.google.com, opendirectory E-posta listeleri Wiki, blog, rss!

 33. Sorular Teşekkür ederim akgul.web.tr/yazilar/ akgul.bilkent.edu.tr Akgul-duyuru, k12, edu-net akgul@bilkent.edu.tr 33

 34. Bilişim ... Bilgisayarlar her yerde: gömülü, cep, masa, süper, santral, ... Üretim aracı Kişisel/kurumsal verimlilik aracı Kişisel haberleşme, gelişme, eğlence, kültür aracı Yeni ilaç, malzeme, oto, uçak, güvenlik, bilim Elektrik gibi temel Bilgi sistemi kurmak zordur, ekip işi, insanı ikna Süreçtir, iş birliği ister

 35. Yatay Sektör Olarak Bilişim İnternet ve Bilgisayar: “Her eve lazım!” Elektrik ve Telefon gibi! (sorgulamayın!)‏ Verimlilik aracı: OECD doğruladı (Arrow)‏ Tarım, KOBI, turizm, için gerekli Bilişim'in, işletme/iş nosyonları gerekli Mühendislik, inovasyon, ar-ge, pazarlama e-ticaret, e-pazaryerleri Bilgiye erişim yurttaşlık hk. Sayısal böl.

 36. Dikey Sektör Olarak Bilişim Kendi içinde: yazılım, gömülü, Call center Elektronik, Telekom ile bütün - ICT Telekom -Media-eğlence – Internet yakın. Yatırım göreceli düşük: egitim gerek İhracat: yazılım, hizmet, müteathitlik İnsan gücü planlaması: meslek (lise, YO, U)‏ Üniversiteleri yeniden yapılandırmak gerek 36

 37. Bilişim, Verimlik, tetikleyicilik Arrow'un itirazi çözüldü İ2010: %5 GDP --> 25% büyümeyi tetik. Verimligin %40'ı sağlıyor, ABD'de %60 Bilişim ar-ge 1/3 (.us, .jp, .kr), 1/5 .eu Değişimi yönetmek zor, başarısızlık var Elektrik motorlarında gecikme İ 37

 38. 96-97 50/55 İnsani gelişme: 82-96 / 196 Digital opportunity (05): 1 dk, 2, iceland, 3.se, 4 uk, 5 no, 6, nl, 7, ch, 8 fi, 9, lu, 10 de, 11, estonya, 12slovenya, 16 fr, 22 cy, 26 gr, 31 ro, 32 tr 33 ru (Avrupa)‏ Dünya: 58 tr, 60 rs, 53 ro, 9 nl, 7 us, us 21,3 dk, 2 jp, 1 kr Economist 07 e-readiness: 1 dj, 2, us-se, 4 hk, 5ch, 6 sgş 7 uk, 8nl,9 australya, 10 fi, 11 au, 12no, 13 ca, 14 nz, 16 kr, 30 sili, 42 tr, 43 br,44 ar, 45 ro, 48 bg İnnovation: 46 bg, 53 br, 58 tr, 60 urdun, 54 cin, Broadband indeks. itif.org (07), 1 kr, 2 jp, 3 iceland, 4 fi, 5 nl, 6 se, 7fr, 8dk,9 no, 10 ca, 12 us, 24 pl, 27 gr, 29 mx, 30 tr Global comptetition index: (07) 59 tr, 1 ch, 2 fi, 3 se, 4 dk, 5 sg, 6 us, 7 jp, 8 de, 9 nl, 1o uk, 12 no, 26 ma, 66 br

 39. İndeksler II UN e-goverment readiness 2008: 1 se (.9157), 2 dk, 3 no, 4 us, 5, nl, 6 kr(.8317), 7 a, 8 australya, 9 fr, 10 uk (.7703), 11 jp, 12ch, 13 estonya (.7600), 14 lu, 15 fi, 17 il, 19 ir, 20 es (.7228), 35 cr, 44 gr, 45 br (.5679), 50 urdun, 70 saudi (.4935), tr 76 (.4834), 182 chad (

More Related