Workshop gvp
Download
1 / 22

Workshop GVP - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Workshop GVP. Programma 11 maart 2014 9.20 uur – 10.40 uur Ria Stevens. Wat gaan we doen ?. Welkom Inleiding Doel van het leertraject GVP Wat maakt deze cursus zo boeiend / leerzaam ? Uitleg programma GVP( competenties en kerntaken ) Rol en taak van de trainer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop GVP' - malory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Workshop gvp

Workshop GVP

Programma

11 maart 2014

9.20 uur – 10.40 uur

Ria Stevens


Wat gaan we doen
Watgaan we doen?

 • Welkom

 • Inleiding

 • Doel van het leertraject GVP

 • Watmaaktdezecursuszoboeiend/leerzaam?

 • UitlegprogrammaGVP(competenties en kerntaken)

 • Rol en taak van de trainer

 • Meerwaarde GVP voor de praktijk en kwaliteit van zorg

 • GVP ‘er Ingrid aan het woord

 • Materialen en gastlessen

 • Welkevragenzijnernog?

  Afsluiting met verrassing!


Filmpje
filmpje

 • http://www.youtube.com/watch?v=IdDSA4HFM70

  Gelukkig neemt overheid maatregelen om onderzoek Dementie te financieren


Vergrijzing en dementie
Vergrijzing en dementie

Feiten en cijfers dementie

Hoeveel mensen hebben dementie? En hoe groot is de kans dat iemand dementie krijgt?

 • Het aantal mensen met dementie in Nederland wordt geschat op 230.000. Hiervan hebben 12.000 dementie op jonge leeftijd.

 • Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting is de verwachting dat dit aantal oploopt tot ruim 500.000 in 2050.

 • De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20%.

 • Wereldwijd neemt het aantal patiënten met dementie jaarlijks met 7,7 miljoen toe!

  Deze cijfers zijn door Alzheimer Nederland vastgesteld op basis van een onderzoek van TNO.


Waarom leertraject gvp
Waaromleertraject GVP?

In 2009 is nieuwe, branche-erkendeopleiding GVP gestart.

Gebaseerd op profielgespecialiseerdverzorgendepsychogeriatrie, vastgesteld door A+O VVT (arbeidsmarkt-en opleidingsbeleidVerpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg)

In profielstaanbeschreven:

 • De beroepsbeschrijving

 • Kerntaken van een GVP

 • Competenties met succescriteria

 • Kwalificatieprofiel

 • MBO + traject


Wat willen we doen bereiken
Watwillen we doen, bereiken?

 • Theorie- en theorieverwerking die aansluitbij de praktijk

 • Kennisuitwisseling is waardevol

 • Delen van elkaarservaringen

 • Analyseren van casussenuit de praktijk

 • Oefenen van gespreksvaardigheden

 • Vakinhoudelijkeverdieping en verbreding van kennis en ontwikkelingen

 • Lerenvanuitbehoefteaanmeerkennis en kunde in de zorgvoorpsychogeriatrischezorgvragers

 • Lerenrelatiesteleggentussenziektebeelddementie en gedrag ten gevolge


Hoe doen we dat
Hoe doen we dat?

 • Hoorcollege

 • Workshop

 • Discussie

 • Gastlessen

 • Opdrachten en presentaties

 • Oefeningen

 • Werkbezoeken

 • Eigen inbreng(materialen, nieuwe zaken)

  Wat wil je leren en hoe gaan we dat doen/aanpakken?

  Wat heeft het je opgeleverd? Waar kun je in de praktijk mee aan de gang?


Meerwaarde
meerwaarde

In lessen komen complex gedrag, advisering, begeleiding en voorlichtingaancollega’s, mantelzorgers en vrijwilligersaanbod

Rol en taak van de trainer


Wat levert het op voor de praktijk en kwaliteit van zorg aan dementerende clienten
Watlevert het op voor de praktijk en kwaliteit van zorgaandementerendeclienten?

De GVP’erheefteenvoorbeeldfunctie, een consult-functie en is eenechte “kartrekker” !

Denkt mee hoe nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de praktijk kunnen worden geimplementeerd.

Door middel van intervisieanalyseren van probleemgedrag en meedenken in oplossingen/suggesties

Kritischzijnt.a.v. dagelijksezorg en begeleidingrondomdementerende client en zijn/haarnaasten, en daarop feedback durvengeven

Collega’sleren “anders” tekijkennaargedrag van dementerdeclienten

Meer kennis en kundegeeftmeerzelfvertrouwen en werkplezier!

Om dezerol en taken goedtekunnendoenzijnwelbinnenorganisaties de randvoorwaarden van belang!!


Wat vinden de cursisten ervan
Watvinden de cursistenervan?

 • GVP’ er Ingrid aan het woord….


Hier doen we het allemaal voor
Hierdoen we het allemaalvoor…..

Filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=eJAool8cw9U&feature=related


Nog niet naar huis toe gaan
Nognietnaarhuis toe gaan….

 • Hoe is het uw (korte termijn) geheugen?

  Geheugentestje…


Vraag 1
Vraag 1

Het Ministerie van VWS steuntfinancieel het onderzoeknaarDementievoor 32,5 miljoen. Hoe heetdit plan?

 • Dementie Plan Nederland

 • DeltaplanDementie

 • Dementie “De WereldUit”

 • Alzheimer Plan Nederland


Vraag 2
Vraag 2

Het aantaldementiepatientenneemtjaarlijkswereldwijd met……………..........toe?

 • 1,5 miljoen

 • 500.000

 • 7,7 miljoen

 • nietbekend


Vraag 3
Vraag 3

In dezehelepresentatiestond in ééndiaeenplaatje.

Wathielddezemevrouw vast?

 • Een hand

 • Een pop

 • Eenknuffel

 • Eendeken


Vraag 4
Vraag 4

In het filmpjevertelt de neuroloog de diagnose Alzheimer aanheerJonkman. Ditdoethij op basis van…

 • Bloedonderzoek en lichamelijkonderzoek

 • CT scan en verhaal van echtgenote

 • CT scan, psychologischetestresultaten, en verhaal van afgelopenjaar

 • Rontgenonderzoek en meetresultaten


Vraag 5
Vraag 5

De GVP’ er die Uwvragenheeftbeantwoordheet….

 • Sjaantje

 • Ingrid

 • Annabel

 • Ineke


Vraag 6
Vraag 6

VoorhoeveelmiljoensteuntMinisterie van VWS het Dementieonderzoek?

 • 25 miljoen

 • 1,8 miljoen

 • 3,2 miljoen

 • 32,5 miljoen


Vraag 7
Vraag 7

Hoe heeteendeskundige(van NetwerkDementiezorg) die thuis de dementende client en diensnaastebegeleidt?

 • Trajectbegeleider

 • Dementie-verpleegkundige

 • GVP’er

 • Dementie-verzorgende


Vraag 8
Vraag 8

Alzheimer Nederland heeftonlangseenvoorlichtingscampagneingezet “ Herken de tiensignalen van Dementie”.

Eénsignaal is “vergeetachtigheid” . Ditwijstaltijd op dementie.

 • Dit is juist

 • Dit is onjuist


Workshop gvp

Uitkomst:7-8 goed: ermankeertnietsaanuwgeheugen!5-6 goed: waarschijnlijk had U nietzo’ngoede dag!3-4 goed: ikzag het al……U was uwleesbrilvergeten!Minder dan 4: tochgoeddat U het heeftgeprobeerd!


Dank voor uw komst
Dank vooruwkomst!!

Lied

http://www.youtube.com/watch?v=A55YxDrUcBU