Download
workshop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop PowerPoint Presentation

Workshop

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Workshop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Workshop Wat is Opleiden in school? Hoe pak je het aan? Marja van den Eijnden & Rosa Hessing

  2. De ontwikkeling van OIS • Doel: opener arbeidsmarkt in het onderwijs (1999) • Bereiken door: • Introductie van Leraar in Opleiding (LIO) • Introductie zij-instromers • Introductie onderwijsassistenten/ lerarenondersteuners • Impulssubsidies 1e, 2e en 3e tranche • Introductie bekwaamheidseisen/ SBL-competenties • Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) • Gevolg: • Opbouwen interne opleidingsinfrastructuur • Accentverschuiving van regulier initieel opleiden naar beroepsgerichte competentieontwikkeling

  3. Wat is OIS? • Opleiden van leraren in de school • De school als Professional Development School • (PDS) • OIS = • Samenwerkingsverband van een school(bestuur) en één of meerdere opleidingen • Gebaseerd op werkplekleren • Opleiden van nieuwe leraren • Werken aan organisatieontwikkeling • Gerichte professionalisering van zittende leraren • Werken aan opleidings- en begeleidingbeleid binnen integraal personeelsbeleid (ipb)

  4. Vormen van de bestaande professionalisering- en opleidingspraktijk school als opleidings- model netwerk- model partner- model Coördinatie- model Stage school

  5. OIS in uw eigen school • Hoe is OIS op dit moment binnen uw eigen school ingericht? • Hoe zou OIS eruit moeten zien in de toekomst? • Opdracht: • Vul voor uw eigen school de quickscan in.

  6. Vervolgvragen • Welke regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt doen zich voor? • Welke invloed heeft dit op het kwalitatieve en kwantitatieve personeelsaanbod? • Welke opleidingscapaciteit is in de regio noodzakelijk om aan de opleidingsbehoefte te voldoen? • In welke opleidingen wil je participeren? • Welke typen trajecten kunnen intern ondersteund worden? • Welke educatieve partners kunnen dit realiseren?

  7. Hoe pak je het project aan?

  8. Projectmatig werken: kenmerken • Kop en een staart • Fasen: • Initiatief, Definitie, Ontwerp, Voorbereiding, Realisatie, Nazorg • Projectplan: • Projectdoelstelling, Activiteiten, Planning, Kosten, Risico’s, Betrokkenen

  9. Kenmerken • Projectgroep: • Projectleider en leden, • Verantwoordelijkheden en taken • Beheersaspecten: • Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie • Product en Proces