modules and approaches in e learning adaptive hypermedia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia. Projekt: DP1 Vedúci: Anton Andrejko Michal Šimún. PeWe Group @ FIIT STU BA. Dekompozícia AH. Komponent modelovania doménovej oblasti – sémantika domény Komponent modelovania študenta – charakteristiky študenta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia' - malo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modules and approaches in e learning adaptive hypermedia

Modules and approaches in e-learning adaptive hypermedia

Projekt: DP1

Vedúci: Anton Andrejko

Michal Šimún

PeWe Group @ FIIT STU BA

dekompoz cia ah
Dekompozícia AH
 • Komponent modelovania doménovej oblasti – sémantika domény
 • Komponent modelovania študenta – charakteristiky študenta
 • Riadiaci komponent – zabezpečenie procesov:
  • Modelovanie študenta
  • Personalizácie
 • Princíp architektúry M-V-C
asti dom nov ho modelu
Časti doménového modelu
 • Báza znalostí = graf knowledge domain elements
 • Informačný priestor= graf hypermadia documents
 • Štruktúra bázy znalostí:
  • knowledge domain elements(KDE) = množina atribútov,
  • relácií
rel cie medzi kde e learning
Relácie medzi KDE (e-learning)
 • Prerequisite –
 • Outcome –
 • Tests –
 • Part_of –
 • Is_a -
 • Example –
model tudenta
Model študenta
 • Vedomosť používateľa:
  • Prekryvný model (takmer všetky AH),
   • NetCoach – vrstvový prekryvný model
  • Stereotypný (riešenie cold-start problem)
 • Reprezentácia vedomosti
 • Ostatné charakteristiky:
  • Cieľ výučby (goal-driven learning),
  • Stratégia výučby
controller 1 zodpovednos
Controller – 1.zodpovednosť
 • Inicializácia modelu používateľa:
  • Problém: nedostatku znalostí o študentovi
  • Väčšinou „nič nevieme“
  • Riešenie: zdroj dát (test) -> analýza (návrh kritérií) -> stereotyp (návrh typov a vlastností stereotypov) -> prekryvný model (preddefinované typy)
 • Zmena modelu používateľa:
  • Problém: vhodné dáta, problém individuálneho učenia, reflexia nových znalostí (čo – attributes, kde – concepts, ako – difference)
zmena um probl m d t
Zmena UM – problém dát
 • Iba navštívené koncepty (čas má význam iba prahu, inač vo výučbe nikde)
 • Jediné riešenie: collaborative user modelling
  • Problém miery zapojenia používateľa
  • Spätná väzba: testy, označenie konceptov
  • Nápoveda používateľa: nepriame zapojenie – výber cvičenia, projektov
  • Priama zmena (adaptabilita)
zmena um probl m reflexie
Zmena UM – problém reflexie
 • Čo – vedomosť
 • Problém ako:
  • Najčastejší prístup testov: diskrétne úrovne
  • Pre spojité a pravdepodobnostné treba definovať prírastky – na základe výsledku
  • Ak neabsolvoval test podľa návštevy:
zmena um reflexia kde
Zmena UM – reflexia Kde?
 • Problém:
 • Využitie relácie outcome
 • Pravidlový systém (AHA!) – definovanie dôsledkov zmeny každého atribútu (propagation)
 • Bayesova sieť (KBS) – Vrcholy tvoria koncepty a definovaný pravdepodobnostný model prechodov
  • F((koncept1,konwledge1),(koncept2, knowledge2))
controller 2 zodpovednos
Controller – 2. zodpovednosť
 • Personalizácia systému
 • Viacero známych a používaných techník:
  • Prispôsobenie prezentácie (obsahu a formy)
  • Prispôsobenie navigácie
 • Väčšina iba navigáciu – využitie relácie preq
  • Anotácia odkazov
  • Priame vedenie (goal-driven)
  • KBS – Vedenie pomocou projektov (project-driven)
  • Generovanie odkazov
  • Interbook – mapa odkazov (Glosár, Concept panel)
hrub n vrh n ho syst mu
Hrubý návrh nášho systému
 • Zadanie: Vytvorenie AH s cieľom odporúčania príkladov individuálnym prístupom
 • Dodržanie opísanej architektúry (MVC)
 • Doménový model – príklady programovania, treba zvoliť doménu príkladov,
  • vychádza z existujúceho doménového modelu príkladov
   • Existujúce relácie: part_of (hasCourseModule), exercise (hasExercise), hasSourceCode, hasGoal
   • Potrebné rozšírenie relácií: tests, preq (možné ďalšie roly alebo váhy), outcome (takisto možná podpora váh)
hrub n vrh n ho syst mu1
Hrubý návrh nášho systému
 • Model používateľa:
  • Návrh vrstvového prekryvného modelu používateľa:
   • Navštívené koncepty – spolu s počtom návštev
   • Označené koncepty – explicitná spätná väzba
   • Odvodené koncepty – podpora propagation
   • Testované koncepty – spolu s výsledkom testu
   • Odhadovaná vedomosť – kombinácia nižších vrstiev, logiku zapúzdruje Controller
   • Súčasný model podporuje modelovanie záujmu (analýza jeho potreby a spôsobu odhadu?)
  • Otázka reprezentacie vedomosti – možnosť pravdepodobnostnéhomodelu úrovní znalostí
hrub n vrh n ho syst mu2
Hrubý návrh nášho systému
 • Controller – údržba UM
  • Inicializácia: pomocou stereotypov-
   • Všeobecné – expert, intermediate, beginer
   • Špecializované – podľa domény príkladov (napr. podľa paradigmy)
   • Výber na základe vstupného formulára (typ formulára??)
   • Priradenie prekryvného modelu každému stereotypnému
  • Zmena UM: zmena charakteristík aktuálneho konceptu:
   • Spodné vrstvy (okrem odvodenia, záujmu a vedomosti) priamočiaro
hrub n vrh n ho syst mu3
Hrubý návrh nášho systému
 • ?Vrstva záujem – zdroj: odkazy na doplňujúce (zložitejšie príklady), počet príkladov rovnakej problematiky
 • Vrstva odvodenia – pravidlový systém aplikovanie relácií outcome (výhoda váh a roly)
 • Vrstva vedomosti – stratégia zhora nadol:
  • Príklady pravidiel
hrub n vrh n ho syst mu4
Hrubý návrh nášho systému
 • Controller – tvorba modelu View
  • Základ Goal-driven choose:
   • Výber najvhodnejšieho príkladu na základe: vedomosti konceptov (zahrnutých v user goal a v nezahrnutých v goal, aby sa nemusel veľa učiť čo nechce) a goal (user goal a exercise goal)
   • Predpoklad – 2 možnosti
  • Podpora navigácie
   • Anotácia
   • Link generation, hiding
  • Prispôsobenie prezentácie
   • Stretchtext (hint) – môžeme použiť ako ďalší zdroj
ad