Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM
Download
1 / 17

Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM. Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM' - malo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ackrediterade analyser vid satellit-laboratoriet på AKOM

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Satellitlaboratorium=En organisatoriskt fristående enhet tillhörande annan verksamhet där Klinisk kemi tar på sig uppdraget att ansvara för metoder och instrument.

Triage system, METTS= Medical Emergency Triage and Treatment System.

PNA= Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten och där patientsäkerhet och kvalitetssäkring tillgodoses genom multiprofessionell samverkan.

SWEDAC= Ackrediteringsorgan, kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering mm.Jfr. Läkemedelsverket.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Bakgrund

Ändrat arbetssätt på AKOM, METTS Triage

Egen analysverksamhet

Tillgänglighet till analyssvar

Kontakt tas med Klinisk kemi

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Uppdrag

Med hjälp av Klinisk kemis kunskap och samarbete ge

förutsättningar för AKOMs personal att med tillräckligt

hög kompetens och teknik utföra analysarbetet.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Mål

Sjukhuset skall ha samma tillgänglighet och samma förtroende för analyser som utförs på AKOM som för

analyser utförda på laboratoriet för Klinisk kemi.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Hur gjorde vi?

  • Stratus analys av TnI

  • MicrosCrp analys av Hb, Lpk, Tpk o Crp

  • ABL 825 analys av artärblodgas, elektrolyter (Na+K), joniserat Calcium, glucos, laktat och Hb.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Utbildning

Ca 100 personer; kvalitetssystem och ackreditering, kontrollstatistik, analysvalidering, befattnings-beskrivningar, ”körkort”, instrumentjournaler, checklistor, Flexlab, QM mm

Dessutom utbildning i preanalys, provtagning samt genomgång av instrument och behörighetsbevis.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Utbildning forts.

16 personer på AKOM har djupare kunskap om laboratorie-analyser och provtagning sk. PDLP personal.

Vårdenhetschef och några sektionsledare utbildas i laboratoriets dokumenthanteringssystem RMT+

6 personer (idag 10) från Kemlab har fått genomgång av AKOMs instrument

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Utbildning totalt

Tidsåtgång för personal utanför AKOM;

  • Drygt 1000 timmar totalt fram till drift

  • Idag ca 100 timmar/månad för driften

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Arbetsfördelning

Klinisk kemi ansvarar för instrument, validering av analyser, daglig övergripande service, interna och externa kontroller, reagens, behörigheter och utbildning av personal.

AKOM ansvarar för det dagliga analysarbetet, kontroller och rutinunderhåll, byte av reagens mm

Medicinskt ansvar; AKOM

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Tidsplan

Första möte hölls 050421

Hösten 2005 intensivt arbete med utbildningar o.dyl.

Mars 2006 besök av SWEDAC

Ackreditering klar!

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Resultat

Ackrediteringen av AKOMs analysarbete har ökat sjukhusavdelningarnas förtroende för analyssvaren som levereras från AKOM. Enligt uppgift från avdelningarna tar de inte om proverna i samma utsträckning som förut.

Kunskapen och förståelsen för de olika verksamheternas specifika kunnande har ökat.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Idag

Centraliserat laboratorium med hög automationsgrad. Samtidigt som högspecialiserade analyser och undersökningar utförs.

Stort antal analyser som sker ute på avdelningarna vars resultat inte är tillgängliga för andra och inte heller standardiserade mot varandra.

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


Olika trender

Laboratoriemedicin Värmland (LMV)

PNA på Gotland

Mölndal

Östra

Södersjukhuset

Gerd Nilsson, Anne-Charlotte Wicktorsson

Laboratoriet för klinisk kemi, enhet 3


ad