kyf ii d nem h be programi etk de erlend rmes
Download
Skip this Video
Download Presentation
KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK. Neden proje, nasıl proje ? Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve sürdürülebilirlik Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KYF II. DÖNEM HİBE PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ' - mallika-chetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Neden proje, nasıl proje ?
 • Projelerde temel esas yerel halkın katılımı ve
 • sürdürülebilirlik
 • Uygulanan toplam proje sayısı, önerilen proje sayısı
 • Projelerin sahibi STK’lar: sivil toplum yapısına katkı,
 • işbirliği, deneyim-özgüven kazanma
 • Projelerde ortaklık-işbirliği
 • Proje hedefleri ile KYF hedefleri
 • Proje konularının çeşitliliği
 • Kamu ilgisi, duyarlılığı
 • Ses getirme
slide3
UYGUNLUK :Projeler ile KYF uyumu………doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevrenin korunması, yerel katılım, doğal kaynaklardan doğal yararlanma
 • Sorunlar-yerel gereksinimler: sorun analizi, sorun farkındalığı
 • Yararlanıcıların seçimi
 • İlgi grubu analizi
 • Proje öncesi araştırma
 • STK’ların kapasite oluşumu, gelişimi, güven kazanma
slide4
ETKİNLİK:Yönetim, koordinasyon, hedef kitleye erişim, yerel dinamikleri harekete geçirme, proje faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Bütçe yönetimi, etkenliği
 • Birey başına düşen bütçe kullanımı
 • KYF proje sorumlusu ile proje sorumluları arasında koordinasyon
 • Hedef kitleye erişim-analiz: yerel halkın beklentisi
 • Yerel dinamikler-kamu kurumlarının ilgisi, bilgilendirilmesi-toplumsal baskı
 • Proje yürütücüsü-proje alanı-iletişim/etkileşim
slide5
ETKİLİLİK: Hedef kitlenin projeden yararlanabilmesi, proje deneyimleri, proje başarısına etkide bulunan faktörler, güçlükler, güçlükleri aşabilme
 • Toplumsal cinsiyet dengesi
 • Farklı toplum kesimlerine, gruplarına açılım getirme
 • Proje uygulama- yürütme kültürünü kazanma
 • Hedefe ulaşma
 • Ortaya çıkan sorunlar: doğal, zamansal, maddi, kamusal, yönetsel, deneyim eksikliği, proje tasarımı
 • MAKRO ETKİLİLİK: özgüven, ses getirme, deneyim kazanma, proje yürütebilme, olumsuzluklardan ders çıkarma, yerel ile iletişim
etk projelere yenilik ilik kurumsal kapasite geli imi ortak al ma k lt r makro etki
ETKİ:Projelere yenilikçilik, kurumsal kapasite gelişimi, ortak çalışma kültürü, makro etki
 • Uygulandığı alanda ilk olma-yenilikçilik
 • Farkındalık yaratma
 • Örgütlenme yaklaşımı
 • Dışsal etkiler: tanınırlılık, güvenirlilik, saygınlık, adanmışlık
 • Kamu desteği sağlam
 • Ortaklık-işbirliği kültürü
 • Eksikliklerin farkındalığı
 • Yerel bilgi-ilgi, yerel katılım-yerel atılım
 • Haberler, toplantılar, alternatif gelir ve iş alanları
 • UNDP-BTC Co. imajı, tanınırlılığı
s rd r leb l rl k
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • Örgütlenme
 • Yapısal değişimler
 • Yeni projeler edinme, edinme isteği, yetkinleşme
 • Yerelin sahiplenmesi, içselleştirmesi
 • Ekonomik yeterlilik/kurumsal yeterlilik
hedeflere ula mada
HEDEFLERE ULAŞMADA
 • İhtiyaç analizi
 • Proje teklifinin iyi tasarlanması
 • STK yeterliliği
 • Alan sınırlaması
 • Hedef gruplara erişebilme
 • Kamu kurumlarının ilgisi-desteği
 • Proje ortakları ve STK içinde uyum
 • Eş finansman sağlama
 • Zamanı etkin kullanma
ikarilan dersler
ÇIKARILAN DERSLER
 • STK örgütlenmesi ile proje örgütlenmesi
 • Proje bütçesi-faaliyetler/hedefler
 • Proje süresi-zaman baskısı
 • Zamanlama-zaman kullanımı
 • Proje uygulama alanının genişliği
 • Konunun sınırları
 • Hedef kitlenin katılımı-proje tanıtımı
 • Hedef kitle analizi/ilgi grubu analizi/toplumsal kapasite
 • Kamu birimlerinin ilgisi, katılımı
 • STK kapasitesi, proje kapasitesi, STK’larda yönetişim
 • Toplumsal cinsiyet dengesi/gençler-çocuklar
 • Risk unsurları / risk tanımlamaları
 • İzleme&değerlendirme çalışmalarının önemi
sonu etk ler
SONUÇ-ETKİLER
 • Eksiklikler var-olacaktır, yetersizlikler var-olacaktır, çatışmalar var-olacaktır
 • Yaklaşım: toplumsal maliyet tabanlı olmalı, maliyet sadece nicel olarak ele alınmamalı, görünmeyen maliyetlerin etkisi dikkate alınmalı
 • Projeler ses getiriyor, medyada yer alıyor, TV’lere çıkıyor: heyecan, motivasyon, özgüven
 • Yeni projeler üretme
 • Çatışmaların üstesinden gelebilme-gelememe, öngörü
 • Bütçe-hedef-zaman-faaliyet uygunluğu ve yönetimi
 • Ortak çalışma kültürü
 • Materyal geliştirme
sonu etk ler1
SONUÇ-ETKİLER
 • Kurumsal kapasite gelişimi ve donanımı
 • Deneyim paylaşımı/bilgi takası
 • Kamu kurumlarının dikkatini çekebilme
 • Beğenmişlik, yapılabilirlik, adanabilirlik
 • İlkler: Türkiye çapında ilk defa büyük ölçekli bir biyogaz reaktörü kurulması, Dünya Sulak Alanlar Günü-Arpaçay, Whitley ödülü, Cumhurbaşkanı kutlaması, yerel tüketim alışkanlığı değiştiriyor, yerel tohumlar güvence altına alınıyor………
 • Yararlanıcı: 11 yerleşim, yaklaşık 3000 yararlanıcı, 400.000 $ kaynak, kişi başına ?
 • İstihdam-iş yaratma
ad