Seminar biblic
Download
1 / 30

Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

Seminar Biblic. Biblia spune :. Biblia spune :. 22. CARTEA TEHNICĂ A LUI DUMNEZEU. 1 .  Ce a spus Dumnezeu că va face dacă Israel va urma instrucţiunile Sale ?. Exod. 23:25 (p.85).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminar Biblic' - alika-tillman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seminar biblic

Seminar Biblic

Biblia spune :


Seminar biblic

Biblia spune :

22.

CARTEA TEHNICĂ A LUI DUMNEZEU


Seminar biblic

1.  Ce a spus Dumnezeu că va face dacă Israel va urma instrucţiunile Sale?

Exod. 23:25 (p.85)

„Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va ____________ pâinea şi apele, şi va _________ boala din mijlocul tău.”

binecuvânta

Biblia spune :

depărta


Seminar biblic

2.  Şi-a ţinut Dumnezeu făgăduinţa?

Ps. 105:37 (p.615)

Biblia spune :

scos

„A ______ pe poporul Său cu argint şi aur, şi nici unul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.”


Seminar biblic

3.Care este dorinţa lui Dumnezeu pentru noi toţi?

3Ioan 2 (p.1203)

„...doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă _____, şi sănătatea ta să ___________ tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

bine

sporească

Biblia spune :


Seminar biblic

4.Cui aparţin corpurile noastre în conformitate cu Biblia?

1Cor. 6:19.20 (p.1116)

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

Biblia spune :


Seminar biblic

4.Cui aparţin corpurile noastre în conformitate cu Biblia?

1Cor. 6:19.20 (p.1116)

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui ________-__.”

Biblia spune :

Dumnezeu


Seminar biblic

5.  De ce trebuie să fim atenţi în îngrijirea corpurilor noastre?

1Cor. 3:16.17 (p.1114)

„Nu ştiţi că voi sunteţi ________ lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”

Templul

Biblia spune :


Seminar biblic

6.De ce Daniel şi prietenii lui au refuzat să mănânce hrana nesănătoasă de la masa regelui Nebucadneţar?

Dan. 1:8.12.13.15 (p.857)

„Daniel s-a hotărât să nu se _______ cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul..”

spurce

Biblia spune :


Seminar biblic

7.Ce principiu infailibil trebuie să fie aplicat în toate problemele de sănătate şi viaţă creştină?

1Cor. 10:31 (p.1121)

„Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru _______ lui Dumnezeu.”

slava

Biblia spune :


Seminar biblic

8.  Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru fericirea lui?

Ecles. 2:26 (p.670)

„Căci El dă omului plăcut Lui _____________, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu!”

înțelepciune

Biblia spune :


Seminar biblic

9.  Ce hrană a dat iniţial Creatorul omului să mănânce?

Gen. 1:29 (p.2)

Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice _______ care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ,

iarbă

Biblia spune :


Seminar biblic

9.  Ce hrană a dat iniţial Creatorul omului să mănânce?

Gen. 1:29 (p.2)

şi orice ______, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră."

pom

Biblia spune :


Seminar biblic

10. În care două categorii a împărţit Dumnezeu animalele când le-a trimis în corabia lui Noe?

Gen. 7:2 (p.7)

„Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele _______ ... o pereche din dobitoacele care nu sunt curate...”

curate

Biblia spune :


Seminar biblic

11. Care animale spune Dumnezeu că sunt curate şi îngăduite pentru hrană?

Deut. 14:2-5 (p.208)

„Iată dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa.”

Biblia spune :


Seminar biblic

12. Cum stabilim dacă un animal este curat sau necurat?

Deut. 14:6 (p.208)

„Să mâncaţi din orice dobitoc care are copita _________, unghia despărţită în două şi ________.”

despicată

rumegă

Biblia spune :


Seminar biblic

13. Ce animale menţionează Dumnezeu în mod specific ca nepotrivite pentru hrană?

Deut. 14:7.8 (p.208)

„Să nu mâncaţi _______, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat.”

porcul

Biblia spune :


Seminar biblic

14. Care peşti sunt consideraţi de Dumnezeu ca buni pentru hrană?

Lev. 11:9.10 (p.118)

„Să mâncaţi din toate cele ce au _______(înotătoare) şi ______ şi care sunt pe ape, fie în mări, fie în râuri.”

aripi

solzi

Biblia spune :


Seminar biblic

15. Ce se va întâmpla la venirea lui Hristos cu cei care continuă să mănânce animale necurate şi urâciuni interzise de Dumnezeu?

Is. 66:15-17 (p.735)

„Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor ______, zice Domnul.”

Biblia spune :

pieri


Seminar biblic

16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I provoacă mânia?

Is. 65:1-4 (p.733)

„...un popor, care nu conteneşte să Mă mânie în faţă, aducând jertfe în grădini, şi arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiş; 

Biblia spune :


Seminar biblic

16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I provoacă mânia?

Is. 65:1-4 (p.733)

 care locuieşte în morminte, şi petrece noaptea în peşteri, mâncând carne de _______, şi având în străchini bucate necurate.”

porc

Biblia spune :


Seminar biblic

17. Despre cine spune Biblia că au parte de vaiete, întristări, neînţelegeri şi răni fără motiv?

Prov. 23:29.30 (p.661)

„Ale celor ce întârzie la ___ şi se duc să golească paharul cu vin amestecat.”

vin

Biblia spune :


Seminar biblic

18. Cine sunt cei incluşi pe lista celor care nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu?

1Cor. 6:9.10 (p.1116)

„...nici hoţii, nici cei lacomi, nici ________, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

bețivii

Biblia spune :


Seminar biblic

19. Ce spune Biblia despre cei care îşi pângăresc corpul cu vreo substanţă vătămătoare?

1Cor. 3:17 (p.1174)

„Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va ________ Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi.”

nimici

Biblia spune :


Seminar biblic

20. Ce poruncă a dat Dumnezeu care ne interzice să introducem ceva în corpul nostru care ar vătăma sau scurta viaţa noastră?

Deut. 12:23 (p.206)

„Numai, vezi să nu cumva să mănânci ________, căci sângele este viaţa (sufletul); şi să nu mănânci sufletul împreună cu carnea.”

sângele

Biblia spune :


Seminar biblic

21. Ce a spus Dumnezeu că nu va reţine de la noi?

Ps. 84:11 (p.603)

„Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de nici un ______ pe cei ce duc o viaţă fără prihană.”

Biblia spune :

bine


Seminar biblic

22. Dacă suntem robiţi de vreun obicei vătămător cum putem găsi putere de a birui?

Filip. 4:13 (p.1154)

„Pot totul în __________, care mă întăreşte.”

Hristos

Biblia spune :


Seminar biblic

23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel?

Rom. 12:1 (p.1106)

„Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,

Biblia spune :


Seminar biblic

23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel?

Rom. 12:1 (p.1106)

să aduceţi trupurile voastre ca o _______ vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

jertfă

Biblia spune :


Seminar biblic

24. După studierea Bibliei, este şi dorinţa ta de a urma instrucţiunile Sale de a trăi o viaţă care să-L glorifice pe El în corpul tău?

Răspunsul tău: