HUKUK ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUK ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUK ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER

play fullscreen
1 / 52
HUKUK ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER
313 Views
Download Presentation
malia
Download Presentation

HUKUK ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HUKUK ALANI İLE İLGİLİ MESLEKLER

 2. AVUKAT TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

 3. AVUKAT • GÖREVLER • Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler, • Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder, • Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve • bunları savunmasına dayanak yapar, • Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır, • Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar, • Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar, • Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine • sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar, • Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye • sunacağı dosyayı hazırlar, • İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar, • İcra takipleri yapar, • Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

 4. avukat • KULLANILAN ALET, MALZEME VE YARARLANILAN KAYNAKLAR • Kırtasiye ( Dosya, klasör, kağıt, kalem ), • Daktilo, bilgisayar, • Avukatlık cübbesi, • Mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı • kararları vb.).

 5. avukat • MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER • Avukat olmak isteyenlerin; • Sözel yeteneğe, • Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, • Olayları derinliğine araştırma merakına, • Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, • Akıcı konuşma becerisine, • Sorumluluk duygusuna • sahip kimseler olmaları gerekir.

 6. avukat ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.

 7. avukat • Mesleğin eğitimi aşağıdaki Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. • Ankara Üni. Hukuk Fakültesi, • Akdeniz Üni. Hukuk Fak.(Antalya) • Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi (Eskişehir), • Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara) • Atatürk Üni. Erzincan Hukuk Fakültesi (Erzurum), • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Istanbul), • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Ankara), • Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara), • Çağ Üni.Hukuk Fak.( Mersin-Tarsus) • Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara), • Çukurova üni. Hukuk Fakültesi • Dicle Üni. Hukuk Fakültesi (Diyarbakır), • Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi (İzmir)

 8. avukat • Mesleğin eğitimi aşağıdaki Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. • Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi (Kayseri) • Erzincan Ün.. Hukuk Fakültesi, • Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul), • Gazi Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara), • İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi, • İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi , • İstanbul Kültür Üni.Huk.Fak. • İstanbul Ticaret Üniversitesi,Hukuk Fakültesi, • Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi, • Kadir Has Üniversitesi,Hukuk Fakültesi,

 9. avukat • Mesleğin eğitimi aşağıdaki Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. • Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi, • Karadeniz Teknik Ün. Hukuk Fakültesi • Kocaeli üni. Hukuk Fakültesi, • Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, • Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul), • Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul), • Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (Konya), • Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, (Ankara), • Uludağ üni. Hukuk fak Bursa, • Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul)

 10. avukat • ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER • Mantık, • Sosyoloji, • Türkçe ve Kompozisyon, • Tarih.

 11. avukat • MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI • Mesleğin eğitimine girebilmek için; • Lise veya dengi okul mezunu olmak, • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Hukuk” lisans programı için yeterli “TM-2” puan almak. • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hukuk” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Adalet önlisansprogramını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Hukuk” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

 12. avukat • EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ • Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık ön eğitimi tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Stajın 6 aylık bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü deneyimli bir avukatın yanında çalışarak geçer. • Eğitimin • 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, • 2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli • dersler alırlar,

 13. avukat • EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ • 3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı • Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması • Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar, • 4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar. • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders programı H- EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.Stajsüresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda yanında staj yapılan avukat tarafından verilen rapor ışığında Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır. Yapılan sınav sonucunda yeterli görülmeyenlerin stajı tekrarlanabilmektedir.

 14. avukat EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayanlar "Lisans Diploması", stajını tamamlayanlar "Avukatlık" belgesi alırlar

 15. avukat ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayabilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir. Karmaşıklaşan toplumsal düzen, değişen üretim biçimi ve oluşan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen yasalar, uzmanlaşmış kişilere olan gereksinimi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hukukçulara her zaman ihtiyaç vardır. Avukatlar her tür ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iş bulma olanağına sahiptir. Ayrıca hakim, savcı, noter, müfettiş, hariciye meslek memurluğu da yapma olanakları vardır. Bu meslekte kadınların çalışma oranları da her geçen gün artmakta olup bu oran %30 civarındadır.

 16. avukat GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER Hukuk, dinamik bir kavramdır. Her türlü gelişme ve değişme hukuk sistemini de etkilemektedir. Bu nedenle bu meslekte uzmanlaşma çok daha hızlı gelişecek ve meslek mensuplarının daha tempolu ve karmaşık hukuk sorunlarıyla karşılaşması söz konusu olacaktır. Ayrıca mesleğin kurumsallaşması (şirketleşme), reklam yasağında yumuşama beklenmektedir. Bu mesleği seçen kişinin artık, Avrupa Topluluğu Hukuku başta olmak üzere, yabancı hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları tercih edilmektedir.

 17. avukat EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden faydalanırlar. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar aradıkları şartları taşıyan başarılı öğrencilere burslar vermektedirler EĞİTİM SONRASI Kendi adına ve hesabına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise, çok büyük farklılıklar gösteren ücretler almaktadırlar. Genel olarak, asgari ücretin 4 ile 15 katı gibi çok farklı düzeylerde ücretler alınmaktadır.

 18. avukat • MESLEKTE İLERLEME • Avukatlar, meslek yaşamlarını avukat olarak sürdürebildikleri gibi, hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta sırası ile doktor, doçent ve profesör unvanlarını alarak öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Öğretim üyesi olarak uzmanlık alanında serbest de çalışabilirler. Avukatların, kamu ya da özel kurumlarda, yöneticiliğe yükselmeleri mümkündür. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir. (Örn: Vergi davaları, ticari davalar, idari davalar vb.). • Noterlik belgesi alarak noter olabilirler. • BENZER MESLEKLER • Hakimlik, • Savcılık, • Noterlik.

 19. HÂKİM TANIM Devlet ile birey arasında veya bireylerin kendi aralarındaki veya iki idare arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, Kanunlara ve hukuka uygun olarak inceleyen, vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.

 20. HÂKİM • GÖREVLER • Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür. • Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler, • Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler, • Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir, • Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur, sanık ve tanıkları dinler, • Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

 21. HÂKİM • KULLANILAN ALET VE MALZEMELER • Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar, • Resmi mühürler ve kaşeler, • Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar

 22. HÂKİM • MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER • Hakim olmak isteyenlerin; • Sözel yeteneğe sahip, • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, • İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, • Sorumluluk sahibi, • Okumayı ve araştırmayı seven, • Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, • Sabırlı ve anlayışlı, • Tarafsız karar verebilen • kimseler olmaları gerekir.

 23. HÂKİM ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Yargıçlar Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi kıyafetle görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Yargıçların çalışma saatleri düzenlidir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken oturma, dinleme, düşünme, yorumlama etkinliklerinde bulunur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci emir veremez, öneri ve telkinde bulunamaz. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yargıçlar çalışırken; meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar. Yargıçlar kararlarında bağımsızdırlar.

 24. HÂKİM MESLEK EĞİTİMİ MESLEĞİN ÖN EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.

 25. HÂKİM • ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER • Türkçe, • Matematik, • Mantık, • Felsefe, • Psikoloji, • Sosyoloji, • Tarih.

 26. HÂKİM MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Mesleğin ön eğitiminin verildiği iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler fakültelerine girebilmek için, lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilgili bölümler için yeterli “TM-1”, Hukuk Fakülteleri için ise “TM-2” puanı almak gerekir. Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

 27. HÂKİM • MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI • Adaylığa atanabilmek için: • Türk vatandaşı olmak • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Mastır) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimi tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, • Kamu haklarından yasaklı olmamak, • Yabancı ile evli olmamak, • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

 28. HÂKİM • MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI • Adaylığa atanabilmek için: • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak, • Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek, Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak şarttır.

 29. HÂKİM MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Yukarıdaki maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle adaylığa atanırlar. Hakimliğe kabul edilmede, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin tamamı da değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar. Stajını tamamlayan ve olumsuz durumu görülmeyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

 30. HÂKİM EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresince: Eğitimin 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, 2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar,

 31. HÂKİM EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Eğitimin 3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar, 4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar. Her yıl Yabancı Dil, Türkçe, İnkılap Tarihi zorunlu olarak okutulmaktadır.

 32. HÂKİM • EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ • İdari bilimler fakültelerinde ise: Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir. • Adli yargı hakim adayları, stajlarını adliye mahkemelerinde, Cumhuriyet savcılıklarında, icra dairelerinde ve sorgu hakimliklerinde; idari yargı hakim adayları stajlarının ilk bir yılını Danıştay’da, bir yılını da bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yaparlar. Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde konular verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.

 33. HÂKİM EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE- DİPLOMA VE UNVAN Mesleğin ön eğitimini tamamlayanlara mezun olduğu alana göre değişen lisans diploması ve unvan verilir. Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik sınavını kazanmaları ve adaylık sürelerini bitirmeleri durumunda "Hakim (Yargıç)" unvanını alırlar.

 34. HÂKİM ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Hakimlerin çalıştığı yerler şunlardır; I. ÜST DERECE MAHKEMELERİ 1- Anayasa Mahkemesi, 2- Danıştay, 3- Yargıtay, 4- Uyuşmazlık Mahkemesi, 5- Askeri Yargıtay, 6- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. II. İLK DERECE MAHKEMELERİ A- İDARİ MAHKEMELER 1- Vergi Mahkemeleri, 2- Bölge İdare Mahkemeleri, 3- İdare Mahkemeleri.

 35. HÂKİM ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI B- ADLİYE MAHKEMELERİ 1- HUKUK MAHKEMELERİ a) Asliye Hukuk Mahkemesi, a-1) Asliye Ticaret Mahkemesi, a-2) İş Mahkemesi, a-3) Kadastro Mahkemesi, b) Sulh Hukuk Mahkemesi, c) İcra-Tetkik Mercii Hakimliği. 2- CEZA MAHKEMELERİ Sulh Ceza Mahkemesi, b) Asliye Ceza Mahkemesi, c) Ağır Ceza Mahkemesi.

 36. HAKİM • ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI • III- ÖZEL MAHKEMELER • a) Devlet Güvenlik Mahkemesi, • b) Çocuk Mahkemeleri. • Hakimlige (Yargıçlığa) alınacak adayların sayısı, kadro ve gereksinime göre, Adalet Bakanlığı'nca saptanır. Stajını tamamlayan ve mesleğe kabul edilen adayların, Adalet Bakanlığı'nca, adli ve idari yargı kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, saptanacak görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

 37. HÂKİM • EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ • EĞİTİM SÜRESİNCE • Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan, kredi ve burslardan faydalanabilirler. • Hakimlik stajı süresince adaylara maaş bağlanır. • EĞİTİM SONRASI • Devlet Memurları Yasası'na göre, derecelerine uygun maaş alırlar. Yargıçlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan diğer meslek sahiplerine göre, bir üst dereceden göreve başlarlar ve iki yılda bir yükselirler. Maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminat alırlar. • Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kurslarda kendilerine görev verilenlere, ders ve konferans saati başına ücret ödenir. • Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf yargıçlar, Danıştay başkan ve üyeleri, ayrıca ek ödemelerden de yararlanırlar. • Gittikleri keşiflerden ücret alırlar.

 38. HÂKİM • MESLEKTE İLERLEME • Stajyer Hakimler 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İki yıllık stajdan sonra ilk atamalarında 8. derecenin 1. kademesine atanırlar. Her iki yılda bir derece alırlar. 10 yıl fiilen hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar sonra 1. Sınıf Yargıçlığa atanırlar (meslekte başarılı olanlar). 1.Sınıf Yargıçlar sadece büyük şehir merkezlerinde çalışırlar, • İleri derecede mesleki birikime sahip olmak ve yasada belirtilen diğer koşulları taşımak koşuluyla, Yargıçlar; Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yüksek mahkemelerde ve yargı birimlerinde görev yapabilirler. • Adalet Bakanlığı'nın izniyle; adalet yüksek okullarında, üst göre ve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında, alanıyla ilgili ders ve konferans verebilirler. • Ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara, meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler.

 39. SAVCI • GÖREVLERİ • Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar, • Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker, • Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır, • İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir, • Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur, • Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.). TANIM Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.

 40. SAVCI • MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER • Savcı olmak isteyenlerin; • Sözel akıl yürütme ve ikna gücüne, • Kuvvetli bir belleğe sahip, • Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli, • İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, • Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı, • Bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. • KULLANILAN MALZEMELER VE KAYNAKLAR • Büro malzemeleri, • Dava dosyaları, • Cübbe, • Delil teşkil eden eşyalar, • Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri.

 41. SAVCI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay mahallinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken; hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

 42. SAVCI • ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER • Türkçe, • Matematik, • Sosyal Bilgiler, • Mantık, • Felsefe, • Psikoloji, • Sosyoloji • MESLEK EĞİTİMİNİN • VERİLDİĞİ YERLER • Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Hukuk fakültelerinde verilmektedir.

 43. SAVCI • MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI • Mesleğin eğitimine girebilmek için; • Lise veya dengi okul mezunu olmak, • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Hukuk Fakültesi ” lisans programı için yeterli “TM-2” puan almak. • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hukuk Fakültesi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 44. SAVCI EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır. Savcı olabilmek için, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir. Hukuk Fakültesi öğrencileri 4 yıl boyunca aşağıda belirtilen meslek derslerini görürler. 1. sınıfta: Hukuk Başlangıcı, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Siyasi Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, 2. sınıfta: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Maliye,

 45. SAVCI EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 3. sınıfta: Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku 1, Medeni Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Hukuk Felsefesi, Sosyoloji, Vergi Hukuku, 4. sınıfta: Miras Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, Ticaret Hukuku 2, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra İflas Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Adli Tıp, Ceza Usul Hukuku. Ayrıca, öğrenimleri boyunca; Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar, Genel Sosyoloji, Kriminoloji, Hukuk Metodolojisi, Kamulaştırma Hukuku, Siyaset Sosyolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Çevre Hukuku, İşletme Ekonomisi, Hava Hukuku,Noterlik Hukuku, Haberleşme Hukuku, Avrupa Topluluğu Hukuku, Toprak Hukuku, Milletlerarası Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Avukatlık Hukuku derslerini ise seçmeli olarak alırlar.

 46. SAVCI EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN Hukuk fakültesini bitirip Lisans diploması alanlara, Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu Hâkimlik ve Savcılık sınavını kazanarak stajını tamamladıktan sonra savcı unvanı ile göreve başlarlar, savcı olarak atananlar "Savcı" unvanını alırlar

 47. SAVCI ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Günümüzde yeterli sayıda savcının çalıştığını söylemek olası değildir. Nüfusun hızlı artışı, yeni mahkemelerin açılması bunların yanında ekonomik, siyasal ve sosyal değişmeler sonucu çıkan olaylar ve işlenen suçlar savcıların iş yoğunluğunu artırmaktadır. Adalet mekanizmasının daha hızlı, adil ve dengeli işleyebilmesi için iş yoğunluğunun azaltılması gerekir. Bunun çözümü ise diğer faktörlerle birlikte daha fazla savcının göreve atanmasıyla mümkün olacaktır. Bu mesleği seçmiş olan kişilerin, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin savcı olarak kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir. Mesleğe ilk girişte görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.

 48. SAVCI • EĞİTİM SONRASI • Hukuk fakültesini bitirerek savcılık sınavını kazananların ise, Hakim ve Savcılar • Kanununa göre atamaları yapılır ve aynı kanunla belirlenen derece ve kademeden • aylık ücret alırlar. • EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ • EĞİTİM SÜRESİNCE • Mesleki eğitim sırasında yurtkur’un verdiği öğrenim ve katı (harç) kredisinden yararlanır. Kurumun yurt hizmetlerinden faydalanır. Bunlarla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanır.

 49. SAVCI • BENZER MESLEKLER • Hakimlik, • Avukatlık. • MESLEKTE İLERLEME • Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonra Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcısı, • Danıştay savcısı ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.

 50. SAVCI EK BİLGİLER Hukuk fakültesini başarıyla bitirenlerden Adalet Bakanlığının açmış olduğu savcılık sınavında yazılı ve mülakatta başarı gösterenler başarı derecesine ve belirlenen ihtiyaç sayısına göre atanırlar. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.