Ordning och reda fr n b rjan
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Updated On :

Ordning och reda från början. Lennart Ek Admin-Konsult. Fyra steg. Rutiner, regler och planering Diarieföring Processer Registrering utan registrator. Planering. Bestäm när diarieföring skall vara utförd (skyndsamt enl. lagen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - makya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ordning och reda fr n b rjan l.jpg

Ordning och reda från början

Lennart Ek

Admin-Konsult


Fyra steg l.jpg
Fyra steg

 • Rutiner, regler och planering

 • Diarieföring

 • Processer

 • Registrering utan registrator


Planering l.jpg
Planering

 • Bestäm när diarieföring skall vara utförd (skyndsamt enl. lagen)

  • Sekretesslagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen

  • Service till ”kunderna/intressenterna”

 • Bestäm vem som skall diarieföra

  • Registrator

  • Handläggaren

  • Olika i landet


Sekretesslagen l.jpg
Sekretesslagen

 • REGISTRERING

  • Utan dröjsmål

 • ADB/IT

  • Speciellt ärendehanteringsprogram, ofta integrerat med verksamhetsprogram

  • Generellt ärendehanteringsprogram

  • Registerbeskrivning


F rvaltningslag l.jpg
Förvaltningslag

 • HANDLÄGGNING

  • Enkelt

  • Snabbt

  • Billigt

 • Muntlig handläggning

 • Anteckning av uppgift

 • Kommunikation


Tryckfrihetsf rordning l.jpg
Tryckfrihetsförordning

 • AV MYNDIGHET UPPRÄTTAD HANDLING

  • Expedierad

  • Diarium, journal

  • Beslut

  • Justerad handling

 • Minnesanteckning

  • arbetsmaterial


Rendefl de l.jpg
Ärendeflöde

Kommer in

Registreras

Handläggs

Beslut

Avskrivs

Arkiveras

Skrivelser

Rapporter

Råd

Yttranden

Muntligt

Utsorte-

ring

Arkiv-läggning

Arkivbe-

skrivning

Kommuni-

kation

Protokoll

Delgivning

Handling

Muntligt

Handling

Bevak-

ning

Posten

Telefon

Fax

E-post

Kontakt

Registrator

Handläggare

Nämnd

Handläggare

Nämnd

Handläggare

Registrator

Registrator

Bekräft-

else

Arkivplan


Rutiner l.jpg
Rutiner

 • Gör upp en diarieplan

  • Egen eller förvaltningens/kommunens

 • Ha en gallringsplan för diariet

  • Enligt den uppgjorda diarieplanen


Rutiner9 l.jpg
Rutiner

 • Skriv ner rutiner för alla förekommande uppgifter som gäller diarieföring

 • Håll rutinerna levande genom att ständigt ha med någon punkt om detta på t.ex. kontorsmöten

 • Alla på förvaltningen måste göra på samma sätt för att hålla diariet aktuellt och för att man ska kunna hålla ordning och göra korrekta utsökningar!


Regler l.jpg
Regler

 • Sätt upp regler för vad som skall diarieföras

  • Dela upp inkommande handlingar i ärenden och övriga

 • Exempel på innehåll i ärenden

  • Alla inkommande handlingar som rör verksamheten och som kan hänföras till ett objekt, en person, en myndighet, en förening, m.fl. Detta gäller papper såväl som e-post, fax och telefonsamtal.

 • Exempel på övriga handlingar

  • Broschyrer, kallelser, reklam etc.

  • Men tänk på att dessa även kan tillhöra ett ärende!


Diariet l.jpg
Diariet

8-87-870

OBS! att gallringsplanen finns inbyggd i detta systemUppf ljning l.jpg
Uppföljning

 • Följ upp på kontorsmöten eller andra typer av möten att verkligen man gör som man kommit överens om

 • Rosa och risa

 • Utan uppföljning kommer man lätt tillbaka till den gamla oordningen


Avsluta rende l.jpg
Avsluta ärende

 • Avsluta alltid ärendet när det är färdigt (det går ju att öppna igen om det är nödvändigt)

 • Anledningen är att förvaltningen kan få en revision någon gång (av JO eller RRV)

 • Skapa en händelse och ange alltid en anledning till att ärendet avslutas, t.ex. ”slutinspektion utförd” etc. i anteckning på händelsen.


Renderubrik rendemening l.jpg
Ärenderubrik/ärendemening

 • Om ärendehanteringssystemet tillåter det, ha fasta ärenderubriker. (Lättare att lära sig och att hålla ordning och söka i databasen).


Processbeskrivning post ppning l.jpg
ProcessbeskrivningPostöppning


Processbeskrivning delegeringsbeslut l.jpg
ProcessbeskrivningDelegeringsbeslutFungerar en myndighet utan registrator l.jpg
Fungerar en myndighet utan registrator?

 • Svaret är ja, under vissa förutsättningarförändringsbehov/önskemål, omorganisationer etc.

 • Båda sätten har sina för– och nackdelar+ helhetssyn, styrning, ordning på papper - fel handläggare, fel ärende


Bakgrund till arbetss ttet l.jpg
Bakgrund till arbetssättet

 • Effektivitet

 • Pengar

 • Större behov av inspektörer

 • Större behov av områdesspecialister


Tankar l.jpg
Tankar

 • Vad ska vi med uppgifterna till?

 • Planering!

 • Regler!

 • Rutiner!

 • Objekt/Ärenden/Händelser!

 • Uppföljning!


Begrepp l.jpg
Begrepp

 • ÄRENDEN

  • Ansökningar

  • Anmälningar

  • Tillsyn

  • Klagomål

 • HANDLINGAR

  • Skrivelser

  • Tillsynsrapporter

  • Analysprotokoll

  • Fax

  • E-post

  • Anteckningar


Renderubriker l.jpg
Ärenderubriker

 • Använd fasta ärenderubriker i så stor utsträckning som möjligt. Ha ett begränsat antal generella rubriker

 • För icke objektsbundna ärenden, ha alltid ”nyckelord” med i rubriken t.ex. ”remiss”, ”planärende”, ”yttrande till lst” etc. Detta gör att de blir sökbara i framtiden.


Uppf ljning24 l.jpg
Uppföljning

 • Ta kommandot när det gäller ordningen

 • Följ upp på kontorsmöten eller andra typer av möten att man gör som man kommit överens om

 • Utan uppföljning kommer man lätt tillbaka till den gamla oordningen

 • Ta upp och diskutera erfarenheter med jämna mellanrum

 • Men ändra inte alltför ofta!


Mallar underl ttar l.jpg
Mallar underlättar

 • Alla har samma utseende

 • Fördel om flera personer skriver dokument

 • Blir alltid rätt


H mta data till mallar l.jpg
Hämta data till mallar

 • Till de flesta verksamhetsprogram går det att hämta data direkt från databasen till mallar. Egentillverkade eller köpta.

 • Mycket arbete innan man kommer igång

 • Stor tidsbesparing när de är färdiga

 • Säker dokumenthantering (alltid rätt information till intressenten)


Slide27 l.jpg

Slut på föredraget

Tack för uppmärksamheten