hva kan utvei tilby til barnehagene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva kan UTVEI tilby til barnehagene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva kan UTVEI tilby til barnehagene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1
makana

Hva kan UTVEI tilby til barnehagene - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Hva kan UTVEI tilby til barnehagene
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hva kan UTVEI tilby til barnehagene Til barnehager uten godkjente ledere Direkte veiledning av enkelt voksne som står i en situasjon Overgangen mellom barnehage og skole Bedret samarb. med hjemmet Tilstedeværelse X ant timer i uka på avd Team- utvikling Forebygging og mestring av aggresjon Veiledning i ca 3-6 mnd til en avdeling som har et el flere utfordrende barn 21t Kompetanseheving -teori og praksis hånd i hånd (kurs for personalet + være tilstede i BH for direkte veiledning) f.eks 3 t i 7 uker Tverretat samarbeid, rapporter og planer Tett kontakt med forersatte Voksenrollen i en barnehage Kompetanseheving og veiledning til personalet i barnehager Veiledning 1.5 t i uka til avd. som har barnet Diagnoseforståelse Eks Asberger, Tilknytningsvansker ADHD Grensesetting og tiltak Kompetanseheving Til hele personalet Mobbing- Forebygging og tiltak Kurs 3-6 timers kurs på aktuelle temaer Hvordan kommunisere bedre med hverandre? SKOM – kursrekke Forebygging og mestring av aggresjon Hvordan jobbe med Sosial kompetanse Stress og stressmestring