ABC FOR
Download
1 / 9

ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for foreldrekontakter”. Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes. Har skolen retningslinjer og mandat for foreldrekontaktenes arbeid?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe?' - argus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • ABC FOR FORELDREKONTAKTER

  • Hva kan jeg gjøre?

  • Hvem er jeg til for?

  • Hvordan kan jeg jobbe?

   Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for foreldrekontakter”.


Det er lettere gj re en god jobb n r man vet hva som forventes
Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

 • Har skolen retningslinjer og mandat for foreldrekontaktenes arbeid?


Hva er en foreldrekontakt
Hva er en foreldrekontakt? forventes.

 • Foreldrekontakten er

 • - representant for foreldrene i en klasse/gruppe

 • - valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse/gruppe

 • - bindeleddet mellom skolen/lærerne og foreldrene i klassen/gruppen

 • Hvis skolen har en annen organisering enn de tradisjonelle klassene, må foreldrekontaktordningen tilpasses denne organiseringen.

 • Hvilken ordning passer hos oss?

 • Bør en foreldrekontakt ha et spesielt ansvar at de minoritetsspråklige foreldrene inkluderes i samarbeidet??


Valg av foreldrekontakter
Valg av foreldrekontakter forventes.

 • - Foreldrekontakter velges av foreldrene i klassen/gruppen.

 • - Det bør velges to foreldrekontakter i hver klasse/gruppe.

 • - Valgene bør avholdes om våren.

 • - Arbeidet bør komme i gang ved skolestart.

 • - Sørg for kontinuitet/overlapping - bare én av foreldrekontaktene på valg av gangen.

 • - Det er skolens ansvar at foreldrekontakter blir valgt.

 • Vanlig funksjonstid for foreldrekontakter er ett eller to år, noen har fire år. Hva bør vi ha hos oss?


Foreldrekontaktenes oppgaver
Foreldrekontaktenes oppgaver forventes.

 • Noen eksempler:

 • - Å planlegge klasse-/gruppeforeldremøter i samarbeid med kontaktlærerne.

 • - Å ha jevnlige møter med lærerne om læringsmiljøet (faglig og sosialt).

 • - Å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene.

 • - Å lede klasse-/gruppeforeldremøtene.

 • - Å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene.


Flere forslag til oppgaver
Flere forslag til oppgaver forventes.

 • - Å lage forslag til årsplan for hjem-skole-samarbeidet i gruppen/klassen/trinnet (sosiale aktiviteter, oppgaver i forbindelse med fagene).

 • - Å delegere oppgaver til de andre foreldrene.

 • - Å forberede overgangen til ungdomstrinnet, evt. videregående opplæring.

 • - Å ha kontakt med FAU.

 • - Å ta kontakt med "nye" foreldre.

 • - Å holde kontakt med tillitsvalgte elever.


Mål forventes.

 • - et godt faglig og sosialt miljø i klassen/gruppen

 • - null-toleranse for mobbing

 • - gode rutiner for samarbeidet mellom hjem og skole

 • - hensiktsmessig organisering av samarbeidet

 • - klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter

 • Å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet er en investering i barns og unges trivsel og læring!


Til dr fting
Til drøfting forventes.

 • Hva skal videreføres av oppgavene vi gjorde i fjor?

 • Hvilke nye oppgaver skal vi ta fatt på?

 • Har vi hensiktsmessige rutiner og organisering for samarbeidet?

 • Har foreldrene reell medvirkning på elevenes læringsmiljø?

 • Det er bedre å jobbe godt med få saker enn dårlig med mange!


Taushetsplikt
Taushetsplikt forventes.

 • Som foreldrekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13).

 • Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester.


ad