Hva kan jeg bli da
Download
1 / 16

Hva kan JEG bli, da? - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Hva kan JEG bli, da?. Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen. Informasjon om videregående skole Øvelse i å se muligheter Finne frem i informasjonsjungelen Vite om nettsider. Du skal kunne bidra i veiledningen av din ungdoms valg av videregående opplæring. Målet med kvelden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva kan JEG bli, da?' - nellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hva kan jeg bli da

Hva kan JEG bli, da?

Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen


M let med kvelden

Informasjon om videregående skole

Øvelse i å se muligheter

Finne frem i informasjonsjungelen

Vite om nettsider

Du skal kunne bidra i veiledningen av din ungdoms valg av videregående opplæring

Målet med kvelden


Lover og rettigheter oppl ringsloven

Lover og rettigheter(opplæringsloven)


Lover og rettigheter de som g r ut av grunnskolen har rett til

Lover og rettigheterDe som går ut av grunnskolen har rett til:

Inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram i fylket man bor i

3 års videregående opplæring i skole og/eller bedrift innenfor en 5-års periode

Retten må tas ut innen det året eleven fyller 24 år


Lover og rettigheter

Skolen plikter å gi eleven rådgivning knyttet til yrkes og utdanningsvalg, jf forskrift til opplæringsloven § 22-3.

Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande, jf forskrift til opplæringsloven §22-4

Lover og rettigheter


Ord og uttrykk
Ord og uttrykk utdanningsvalg,

 • Studiekompetanse: Det faglige grunnlaget for å søke opptak til høyskole og universitet

 • Yrkeskompetanse: Å være utdannet til å utøve et yrke

 • Vg1 = 1. året

  Vg2 = 2. året

  Vg3 = 3. året (eller læretiden)


Utdanningsprogrammene
Utdanningsprogrammene utdanningsvalg,

Studieforberedende:

 • Studiespesialisering

 • Studiespesialisering med formgivingsfag

 • Idrettsfag

 • Musikk, dans og drama


Utdanningsprogrammene1
Utdanningsprogrammene utdanningsvalg,

Yrkesforberedende:

 • Bygg og anleggsteknikk (BA)

 • Design og håndverksfag (DH)

 • Elektrofag (EL)

 • Helse og sosialfag (HS)

 • Medier og kommunikasjon (MK)

 • Naturbruk (NA)

 • Restaurant- og matfag (RM)

 • Service og samferdsel (SS)

 • Teknikk og industriell produksjon (TIP)


Utdanningsprogrammene2

Kombinasjonsløp utdanningsvalg,

Medier og kommunikasjon (MK)

Naturbruk (NA)

Helse og sosialfag studieforberedende 3-årig

(TIP studieforberedende 3-årig

Elektrofag studieforberedende

TAF –Teknisk allmennfag

4-årig

Utdanningsprogrammene


P bygg til generell studiekompetanse
Påbygg til generell studiekompetanse utdanningsvalg,

 • Et år med mye teori (matte, norsk, naturfag, historie og kroppsøving)

 • Kan tas etter 2 år på et yrkesforberedende program

 • Kan også tas etter endt læretid


Hva kan jeg bli da

Fag utdanningsvalg,

-

/

svennebrev

Y - veien

4.skoleår. Påbyggingtilgenerellstudiekompetanse

Yrkeskompetanse

Universitet/Høgskole

3. og 4. år: Opplæring i bedrift

(eller yrkesutdanning over tre år i skole)

3. skoleår: Vg3

3. skoleår:Påbygging til

generell studiekompetanse

2. skoleår: Vg2

2. skoleår: Vg2

1. skoleår: Vg1

1. skoleår: Vg1

3 studieforberedende utdanningsprogram

2 yrkesfaglige utdanningsprogram

9 yrkesfaglige utdanningsprogram


Strukturen i videreg ende oppl ring
Strukturen i videregående opplæring utdanningsvalg,

Lærling/lærekandidat i bedrift (Full opplæring i bedrift 4 år)


Alternative oppl ringstilbud
Alternative opplæringstilbud utdanningsvalg,

 • Alternativ opplæring i store grupper/små grupper

 • Innføringsår for minoritetsspråklige

 • Studiespesialisering for minoritetsspråklige

 • Full/delvis opplæring i bedrift (lærling/lærekandidat)

 • Grunnkompetanseløp


Tilpasningsmuligheter

Tilpasningsmuligheter utdanningsvalg,

Mer praksis

Ekstra tid

Færre fag

Praksisbrev


Foresatte kan
Foresatte kan: utdanningsvalg,

 • Oppmuntre, støtte og veilede ungdommene i sine valg

 • Vise interesse for skolearbeid og fravær

 • Bli kjent med egne barns sterke sider

 • Hjelpe eleven å jobbe jevnt og trutt med skolearbeid

 • Drøfte muligheter og begrensninger med ungdommen


Nettsteder

www.vilbli.no utdanningsvalg,

www.jobbfeber.no

www.utdanning.no

www.skoletest.no

www.nav.no

www.udir.no

www.denvirkeligeverden.no

www.yrke.no

Nettsteder:


ad