psychologia rozwoju
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psychologia rozwoju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Psychologia rozwoju - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Psychologia rozwoju. Periodyzacja rozwoju. 1. Okres prenatalny: 0-9 m.ż. -------- Narodziny-------- 2. Okres niemowlęcy: od narodzin do 1 r.ż. w tym okres noworodkowy: od narodzin do 1 m.ż. 3. Okres poniemowlęcy: od 1 r.ż. do 3 r.ż. 4. Wczesne dzieciństwo: 2, 3 r.ż. do 6, 7 r.ż.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologia rozwoju' - maj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
periodyzacja rozwoju
Periodyzacja rozwoju

1. Okres prenatalny: 0-9 m.ż.

-------- Narodziny--------

2. Okres niemowlęcy: od narodzin do 1 r.ż.

w tym okres noworodkowy: od narodzin do 1 m.ż.

3. Okres poniemowlęcy: od 1 r.ż. do 3 r.ż.

4. Wczesne dzieciństwo: 2, 3 r.ż. do 6, 7 r.ż.

5. Średnie dzieciństwo: 6, 7, r.ż. do 11, 12 r.ż.

6. Okres dorastania: 11, 12 r.ż. do 17, 18, 20 r.ż.

7. Wczesna dorosłość: 17, 18, 20 r.ż. do 40, 45 r.ż.

8. Średnia dorosłość: 40, 45 r.ż. do 60, 65 r.ż.

9. Późna dorosłość: 60, 65 r.ż. do ------

----------Śmierć---------

slide3
Istota rozwoju:

ZMIANA - czyli uwzględnienie perspektywy czasowej;

Definicja zmiany: różnica między stanem poprzednim a obecnym danego obiektu zaobserwowana po upływie pewnego czasu.

Jednak nie każda zmiana oznacza rozwój!

ZMIANA ROZOWOJOWA- to każda zmiana, która w efekcie zwiększa równowagę między jednostką, a światem zewnętrznym

jak bada rozw j
Jak badać rozwój ?
 • Wady i zalety
 • Jakie masz propozycje
strategia bada poprzecznych
Strategia badań poprzecznych

W strategii tej porównuje się w określonym czasie grupy osób różniących się wiekiem.

Zalety:+ strategia szybka i stosunkowo mało kosztowna+ badania można łatwo powtórzyć+ służy stwierdzaniu różnic między grupami wiekowymi oraz różnych tendencji rozwojowych,które mogą być następnie badane bardziej szczegółowo

Słabości:- ponieważ badane zachowanie obserwowane jest tylko w jednym momencie badania wykonane przy użyciu metody poprzecznej nie informują o różnicach wewnątrz indywidualnych- osoby należące do bardzo odległych grup wiekowych mają odmienne doświadczenia kulturowe i społeczne, zatem uzyskane wyniki mogą odzwierciedlać bardziej różnice w tym zakresie niż rzeczywiste różnice rozwojowe związane z wiekiem

strategia bada pod u nych
Strategia badań podłużnych

W badaniach prowadzonych zgodnie ze strategią longitudinalnych. Badana jest grupa osób w ciągu jakiegoś czasu zwykle kilku, kilkunastu lat. Obserwacje i testy wykonuje się w różnym czasie.

Zalety:+ badania dostarczają danych o rozwoju jednostek w danym okresie+ za pomocą tych badań można badać stabilność rozwoju+ można też określić wpływ wcześniejszego doświadczenia indywidualnego na późniejszy rozwój

Wady:- pochłaniają wiele czasu i pieniędzy- istnieje duże prawdopodobieństwo, że część badanych z różnych powodów nie weźmie udziału w różnych badaniach, rezultatem tego może być nieprzypadkowa zmiana właściwości badanej grupy, która zakłóci wyniki całego badania- powtórzenie badań może dać nierealistyczne wyniki z uwagi na różnicę wpływów społecznych w różnym czasie historycznym

slide7
W psychologii długo rozwój rozumiano tak, jak w naukach biologicznych;

Podstawowe kategorie tak rozumianego rozwoju:

- WZROST: ilościowe zwiększanie się rozmiarów (np. przyrost wagi, liczby komórek);

- DOJRZEWANIE: rozwój komórek do takiego stanu, w którym organizm może w pełni je wykorzystać;

- UCZENIE SIĘ: stosunkowo trwała zmiana zachowania będąca rezultatem doświadczenia. Zależna od dojrzewania.

slide8
Rezultat przyjęcia biologicznego modelu rozwoju - uznawanie za zmianę rozwojową taką, którą cechowało:

1. Jednokierunkowość (monotoniczność);

2. Nieodwracalność;

3. Trwałość;

4. Autonomiczność.

slide9
1. Jednokierunkowość: zmiany prowadzą do określonego stanu końcowego; na bazie prostszych zmian nadbudowują się bardziej skomplikowane;

2. Nieodwracalność i

3. Trwałość - oznacza to, że stany organizacji wewnętrznej, które raz powstały, nie mogą być cofnięte ani oduczone; stanowią bazę do nowych procesów zmian;

4. Autonomiczność - oznacza, że zmiany rozwojowe są ściśle powiązane i wyznaczane przez czynniki wewnętrzne, tkwiące w strukturze systemu psychicznego.

slide10
Efekt tak rozumianych zmian:

1. Zmiany mają charakter powszechny w danej populacji;

2. Zmiany są ściśle powiązane z wiekiem;

3. Zmiany są przewidywalne.

Ostatnio takie podejście do rozwoju poddawane jest krytyce -

podkreślana jest rola czynników środowiskowych!

slide11
Inne charakterystyki zmian rozwojowych:

1. Zmiany ilościowe: narastanie, przybywanie, ale bez naruszenia struktury wewnętrznej zjawisk czy procesów (np. zwiększanie się zasobu słów);

2. Zmiany jakościowe: przekształcanie się wewnętrznej organizacji czynności psychicznych i zachowania (np. nowy sposób rozumienia świata).

slide13
1. Zmiany progresywne: narastanie, powiększanie się, doskonalenie, np. szybsze tempo uczenia się, lepsze rozumienie, itp.;

2. Zmiany regresywne: inwolucja, atrofia, zanik.

Zmiany te występują w każdym okresie życia - progresja może wystąpić u ludzi starych, a regres u dzieci.

slide14
1. Zmiany intraindywidualne: zachodzące w psychice i zachowaniu jednostki;

2. Zmiany interindywidualne: występujące w podobny sposób u większości ludzi

slide15
(Wg H. Bee)

1. Zmiany powszechne: wspólne dla przedstawicieli gatunku, związane z wiekiem (uwarunkowane dojrzewaniem);

2. Zmiany wynikające z przynależności do danej kultury (uwarunkowane zegarem społecznym);

3. Zmiany indywidualne wynikające z osobistych przeżyć.

nowe podej cie do rozwoju psychologia life span p baltesa
Nowe podejście do rozwoju: psychologia life span P.Baltesa

1. Rozwój psychiczny człowieka trwa całe życie;

2. Rozwój człowieka ma charakter:

a) wielowymiarowy, co oznacza, że istnieją odrębne wzorce rozwojowe dla różnych zjawisk życia psychicznego i zachowania;

b) wielokierunkowy - czyli progresywny i regresywny;

slide17
3. Rozwój człowieka cechuje się intraindywidualną plastycznością, tzn.

poszczególne funkcje są w różnym stopniu podatne na modyfikacje,

m.in. ze względu na ilość i jakość doświadczeń;

Efekt: Indywidualizacja form rozwoju

slide18
4. Człowiek jest istotą rozwijającą się w rozwijającym się świecie;

5. Rozwój człowieka jest „współdeterminowany” przez grupy czynników:

a) indywidualny wiek chronologiczny;

b) okres historyczny;

c) czynniki pozanormatywne - zdarzenia losowe spowodowane własnymi wyborami.

zmiana rozwojowa
ZMIANA ROZWOJOWA

Odnosi się NIE do stopnia progresywności wobec stanu wcześniejszego,

ALE:

do stopnia adaptacyjności -

Przejawiającej się w zdolności jednostki do konstruowania nowych jakościowo relacji ze światem, z uwzględnieniem zmian zachodzących w danym czasie w organizmie i otoczeniu.

slide20
Podkreśla się, że człowiek jest układem dynamicznym, którego zmiany zachodzą w kontekście stale zachodzących zmian w świecie.

Ponieważ zmiany ciągle następują, stałe jest tylko to, że są zmiany. Reszta jest relatywna i nieprzewidywalna

odejście od badań normatywnych!

slide21
Okres sensytywny i krytyczny

Koncepcja okresu krytycznego pochodzi z badań nad zwierzętami: istnieją w rozwoju okresy szczególnej wrażliwości organizmu na obecność określonego typu doświadczeń.

W badaniach nad ludzkim rozwojem zyskała miano koncepcji okresu sensytywnego.

Okres sensytywny: okres miesięcy lub lat, w trakcie którego dziecko może być szczególnie wrażliwe na specyficzne formy doświadczenia lub podlegać szczególnemu wpływowi na skutek ich nieobecności.

slide22
Problem akceleracji rozwoju:

- przyspieszenie rozwoju w porównaniu z poprzednimi pokoleniami.

okres prenatalny

OKRES PRENATALNY

OD POCZĘCIA DO NARODZIN

cechy ycia dziecka w okresie prenatalnym
CECHY ŻYCIA DZIECKA W OKRESIE PRENATALNYM

1. DYNAMICZNOŚĆ I ADAPTABILNOŚĆ

A) od jednej komórki - do wysoko wyspecjalizowanego organizmu (12 miliardów komórek w mózgu, 10 bilionów komórek nerwowych);

B) masa ciała powiększa się 10-11 milionów razy (w wieku od narodzin do dorosłości - tylko 22 razy);

C) długość i ciężar:

- długość komórki jajowej: 0,15 mm, plemnika - 0,03 mm (pięciokrotnie mniejszy od jaja) do ok. 50 cm dziecka przy urodzeniu;

- ciężar komórki jajowej: jedna milionowa część grama; ciężar plemnika 90 tysięcy razy mniejszy niż komórki jajowej do ok. 3,5 kg dziecka przy urodzeniu.

slide25
2. FIZJOLOGICZNA DOMINACJA DZIECKA

A) Wyzwala zmiany w hormonach matki;

B) Ćwiczy funkcje ważne dla przetrwania po urodzeniu się (połykanie wód płodowych, oddawanie moczu, ssanie, obracanie się, podskoki);

C) Wyznacza termin porodu;

D) Radzi sobie z poczuciem głodu (pijąc wody płodowe lub nie pijąc, gdy są niesmaczne).

3. ROZWOJOWI POSZCZEGÓLNYCH STRUKTUR TOWARZYSZY ROZWÓJ ICH FUNKCJI

slide26
4.ROZWÓJ STRUKTUR I FUNKCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ZASADĄ CEFALOKAUDALNĄ I PROKSYMODYSTALNĄ

od osi podłużnej ciała do boku, począwszy od mięśni położonych przy kręgosłupie, przez mięśnie ramion, przedramion, dłoni i palców.

zaczynając od głowy (ruchy gałek ocznych i szyi), przez tułów (ruchy rąk i tułowia) po nogi (dowolne ruchy nóg, chód).

slide27
5. CECHY OKRESU PRENATALNEGO OBSERWOWANE SĄ TAKŻE PO NARODZINACH DZIECKA (DO OKOŁO 5-6 MIESIĄCA ŻYCIA)

A) Odruchy bezwarunkowe;

B) Zasady rozwoju cefalokaudalnego i proksymodystalnego;

C) Przewaga mięśni zginaczy.

slide28
ROZWÓJ PRENATALNY

1. OKRES ZYGOTY - od zapłodnienia do 2. tygodni. Zagnieżdżenie się zygoty w ścianie macicy. Początki specjalizacji komórek: niektóre tworzą masę wewnętrzną, z której powstanie EMBRION; inne tworzą masę zewnętrzną, z której powstaną STRUKTURY PODTRZYMUJĄCE EMBRION.

2. OKRES ZARODKOWY (EMBRIONALNY) - od 3. do 8. tygodnia.

A) Różnicowanie się komórek masy wewnętrznej;

B) Zmiany w masie komórek zewnętrznych, ukształtowanie się trzech systemów podtrzymujących embrion.

slide29
Ad. A)

- - Trzy listki zarodkowe: 1. ENDODERMA - zaczątek organów wewnętrznych i gruczołów; 2. EKTODERMA - zaczątek tych struktur organizmu, które będą miały kontakt ze światem zewnętrznym (układu nerwowego, skóry i włosów, sensorycznych części oka, nosa i ucha); 3.MEZODERMA - zaczątek mięśni, chrząstki,kości, serca, narządów płciowych i niektórych gruczołów;

-- Pierwsze funkcje: w końcu 3. tygodnia zaczyna funkcjonować zaczątek układu krwionośnego.

Ad. B)

--Ukształtowanie się worka owodniowego, łożyska i pępowiny.

III. OKRES PŁODOWY - od 9 do 38., 40. tygodnia.

slide30
ROZWÓJ PRENATALNY - PSYCHOLOGICZNE PODEJŚCIE

I TRYMESTR ŻYCIA DZIECKA

- 13 dnia powstają zawiązki układu nerwowego, 20 dnia zawiązki mózgu;

- od 21 dnia pracuje serce;

- w 41 dniu obserwuje się odruchy nerwowe świadczące o początkach współdziałania układu nerwowego i mięśniowego;

- w 43 dniu odnotowano pierwsze oznaki fal mózgowych;

- między 7 a 10 tygodniem zaczynają docierać pierwsze impulsy nerwowe z oka poprzez nerw oczny do mózgu;

- w połowie 7 tygodnia pojawia się wrażliwość okolicy warg na dotyk, lekkie ich podrażnienie wywołuje uogólnioną reakcję całego ciała w postaci zwrotu tułowia;

- w 7 tygodniu zróżnicowanie gruczołów płciowych pozwala na rozróżnienie płci;

slide31
- W 10 tygodniu zasadnicze części mózgu są już ukształtowane;

- w 12 tygodniu dziecko zaczyna połykać wody płodowe i reagować na ich smak;

- pomiędzy 8 a 12 tygodniem - intensywna aktywność ruchowa.

II TRYMESTR ŻYCIA DZIECKA

- w 15 tygodniu początek ruchów chwytnych;

- w 4 miesiącu powierzchnia mózgu jest pofałdowana, uformowany jest móżdżek, rozpoczyna się mielinizacja włókien nerwowych w rdzeniu kręgowym;

- od 17 tygodnia - ćwiczenia ruchów ssących;

- między 4 a 5 miesiącem życia reaguje na zmiany temperatury, na intensywną zmianę oświetlenia, na bardzo silne dźwięki;

- na przełomie 5 i 6 miesiąca nabywa zdolności bycia w stanie czuwania i stanie snu;

slide32
- W 6 miesiącu PROPORCJE ZBLIŻONE DO TYCH, JAKIE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO PRZY URODZENIU.

III TRYMESTR ŻYCIA DZIECKA

- Przyrost wagi, wypijanie wód płodowych (ok.. 15 do 40 mililitrów płynu owodniowego na godzinę);

- nie przybywa już komórek nerwowych, przemiany mają charakter jakościowy, powstają ośrodki mózgowe poszczególnych zmysłów;

- występuje zdolność zapamiętywania;

- dalszy rozwój odruchów bezwarunkowych.

slide33
TERATOGENY MOŻLIWY SKUTEK

__________________________________________________________

LEKI TERAPEUTYCZNE

ASPIRYNA - PORONIENIE, KRWAWIENIE,

KŁOPOTY NOWORODKA Z ODDYCHANIEM

WITAMINA A - ZNIEKSZTAŁCENIA GŁOWY I USZU, USZKODZENIA SERCA I C.U.N.

STREPTOMYCYNA - UTRATA SŁUCHU

TALIDOMID - DEFORMACJA KOŃCZYN, USZKODZENIE NARZĄDÓW WEWN., ŚMIERĆ

slide35
TERATOGENY MOŻLIWY SKUTEK

__________________________________________________________

NARKOTYKI

KOKAINA - ZAHAMOWANIE WZROSTU, PRZEDWCZESNY PORÓD, DRAŻLIWOŚĆ NOWORODKA, SYNDROM GŁODU NARKOTYCZNEGO;

HEROINA - JAK WYŻEJ ORAZ SYNDROM NAGŁEJ ŚMIERCI;

LSD I MARIHUANA - PRAWDOPODOBNY POWÓD PRZEDWCZESNYCH PORODÓW; UWAŻANE ZA PRZYCZYNĘ ODRYWANIA SIĘ KAWAŁKÓW CHROMOSOMÓW.

slide36
TERATOGENY MOŻLIWY SKUTEK

___________________________________________________________

WARUNKI ZWIĄZANE Z MATKĄ

WIEK - NASTOLETNIE MATKI ORAZ KOBIETY POWYŻEJ 35 ROKU ŻYCIA CZĘŚCIEJ MAJĄ DZIECI Z NIŻSZĄ WAGĄ URODZENIOWĄ;

WRAZ Z WIEKIEM WZRASTA PRAWDOPODOBIEŃSTWO URODZENIA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA

ALKOHOL - USZKODZENIE MÓZGU I SERCA, ZAHAMOWANIE WZROSTU, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS)

PALENIE PAPIEROSÓW - ZAHAMOWANIE WZROSTU, WCZEŚNIACTWO

slide37
TERATOGENY MOŻLIWY SKUTEK

______________________________________________________

CUKRZYCA - TRZYKROTNY WZROST PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA WSZELKICH TYPÓW WAD WRODZONYCH (m.in. BEZMÓZGOWIE, ROZSZCZEPIENIE KRĘGOSŁUPA, WADY WRODZONE SERCA);

NIEDOŻYWIENIE - WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAHAMOWAŃ WZROSTU, WCZEŚNIACTWO.

slide39
TERATOGENY MOŻLIWY SKUTEK

__________________________________________________________

INFEKCJE

AIDS - WRODZONE DEFORMACJE

RÓŻYCZKA - OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, USZKODZENIA OCZU, GŁUCHOTA

SYFILIS - OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, ŚLEPOTA, GŁUCHOTA, PORONIENIE, ŚMIERĆ

TOKSOPLAZMOZA - ANOMALIE ROZWOJU GŁOWY I MÓZGU, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE

slide40
TERATOGENY MOŻLIWY SKUTEK

_________________________________________________________

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

OŁÓW - PORONIENIE, ANEMIA, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE

RTĘĆ - ANOMALIE ROZWOJU GŁOWY I MÓZGU, BRAK KOORDYNACJI RUCHOWEJ, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE

PROMIENIOWANIE - BIAŁACZKA, ANOMALIE ROZWOJU GŁOWY, CIAŁA I RĄK, ZMIANY GENETYCZNE, PORONIENIE, URODZENIE MARTWEGO DZIECKA

slide41
NOWORODEK

Ocena funkcji życiowych dziecka

- problem wagi urodzeniowej:

poniżej 2500 - niska masa urodzeniowa

poniżej 1500 - bardzo niska masa urodzeniowa

poniżej 1000 - skrajnie niska masa urodzeniowa

- Skala Apgar

pomiar: 1 minuta

3 minuta

5 minuta

10 minuta

slide42
Skala Apgar (1953 r.)

O C E N A

_____________________________________________

Appearance - Zabarwienie skóry 0 1 2

Puls - Czynność serca 0 1 2

Grimace - Odruchy 0 1 2

Activity - Napięcie mięśniowe 0 1 2

Respiration - Czynność oddychania 0 1 2

____________________________________________

Skala ocen

7 - 10 punktów - dobry stan

4 - 6 punktów - średni stan (tlen)

0 - 3 punkty - ciężki stan (konieczne wspomaganie oddychania i pracy serca

slide43
Charakterystyka noworodka

Odruchy bezwarunkowe

1. Typowe dla noworodka i człowieka dorosłego - mruganie, źrenicowy, wydzielanie śliny, wydalanie moczu i kału;

2. Występujące u noworodka (i niemowlęcia)

- ssania, patrzenia, krzyku (wrodzone zachowania zorganizowane)

- Babińskiego (zanika pod koniec 1 r.ż.)

- chwytny (zanika ok. 2 miesiąca życia)

- toniczno-szyjny (zanika ok. 3 - 4 miesiąca życia)

- Moro (obejmowania) (zanika ok. 5 miesiąca życia)

- oczno-karkowy Peipera

- pływania (zanika po kilku tygodniach)

- kroczenia (zanika w 2 - 3 miesiącu życia).

slide44
Odruch Babińskiego (ang. Babinski sign, Babinski reflex, Babinski phenoemenon) – jeden z podstawowych objawów sprawdzanych

podczas badania

neurologicznego.

 • Polega na odruchowym wyprostowaniu palucha z jego zgięciem grzbietowym w trakcie drażnienia skóry boczno-dolnej powierzchni stopy.
 • Występuje jako objaw fizjologiczny do 2. roku życia, po tym czasie jest traktowany jako patologiczny i świadczy o uszkodzeniu drogi korowo-rdzeniowej.
slide45
Odruch chwytny – odruch fizjologiczny polegający na zaciśnięciu palców i przywiedzeniu kciuka w reakcji na uciśnięcie strony

dłoniowej palców.

 • Odruch jest fizjologiczny dla pierwszych miesięcy życia. Powinien zaniknąć w kończynach górnych po 4. miesiąca życia, a kończynach dolnych po 12 miesiącach.
slide46
Odruch toniczny szyjny asymetryczny –występuje u noworodków od chwili urodzenia do 6. miesiąca życia. Przetrwanie tego odruchu ponad 6 miesiąc życia dziecka świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, co może w późniejszych okresach życia przejawiać się zaburzeniem rozwoju funkcji lokomocyjnych.

Sposób wywołania odruchu

 • U dziecka ułożonego na plecach. Następnie skręca się głowę w bok (w prawą lub lewą stronę). W przypadku prawidłowej reakcji dochodzi u dziecka do tonicznego wyprostu kończyny górnej i dolnej po stronie, w którą zwrócona jest twarz i zgięcia kończyn po stronie, w którą zwrócona jest potylica.
slide47
Odruch Moro, inaczej zwany odruchem obejmowania – odruch występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk.
 • Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem kończyn górnych i dolnych, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej.
 • Konsekwencje …..
slide48
odruch oczno - karkowy Peipera (jest to cofnięcie głowy noworodka na działanie silnego światła na oko noworodka).
 • odruch pływania - nie boją się zanurzyć głowy i otworzyć oczu pod wodą, a gdy do otwartej buzi dostaje się woda po prostu instynktownie wstrzymują oddech
 • odruch kroczenia - Podtrzymywane pod pachą, podnosi, prostuje nóżki i porusza nimi na przemian – jak przy stawianiu kroczków.Skąd się wziął? W ten sposób, zdaniem niektórych naukowców, objawia się pierwotny instynkt chodzenia – jednak źródło tego odruchu nie jest do końca zbadane.
 • odruch ssaniamuśnięcie w policzek, odwraca główkę w kierunku tego bodźca, otwiera usta i jest gotowe do ssania. Kiedy w buzi poczuje pierś lub np. palec, zaczyna ssać. Potrafi skoordynować ssanie z połykaniem pokarmu.
slide49
Postawa noworodka

- asymetria

- tendencja do przewagi mięśni zginaczy

Proporcje

- głowa = 1/4 długości ciała, tułów = 1/2 długości ciała, nóżki = 1/4;

- obwód głowy większy od obwodu klatki piersiowej;

- twarz szeroka, szyja krótka;

- kończyny stosunkowo krótkie, stopy i dłonie duże;

- tułów długi, duży brzuch, klatka piersiowa beczkowata;

- duża powierzchnia ciała w stosunku do masy ciała.

slide50
Układy

- krążenie 2 x szybsze niż u człowieka dorosłego;

- układ oddechowy - niewielka pojemność płuc, a duże zapotrzebowanie na tlen, więc większa liczba oddechów (dorosły - 16/min., noworodek - 75/min.);

- układ pokarmowy - jama ustna mała, język krótki i gruby, jelita stosunkowo długie, ale delikatne;

- układ kostny - budowa włóknisto-chrząstkowa, mało soli mineralnych, kości czaszki twardsze od innych, CIEMIĄCZKO DUŻE - u zbiegu kości ciemieniowych i czołowej (zarasta ok. 15 miesiąca życia), CIEMIĄCZKO MAŁE - u zbiegu kości ciemieniowych i

potylicznej ( zarasta w I kwartale).

slide51
Zdolności percepcyjne noworodka

1. Potrafi skupić oboje oczu na jednym punkcie odległym ok. 20 -25 cm;

2. Słyszy dźwięki o wysokości i natężeniu specyficznym dla głosu ludzkiego; rozróżnia głos matki;

3. Wyczuwa 4 podstawowe smaki - słodki, kwaśny, gorzki i słony; odróżnia zapach matki od zapachu obcej kobiety.

Tryb życia

- 90% czasu noworodek przesypia !

- ok. 3 tygodnia pojawia się regularny dwugodzinny cykl: sen - czuwanie (dzieci kobiet zażywających w czasie ciąży kokainę mają kłopoty w ustaleniu cyklu snu i czuwania);

- noworodek może jeść nawet 10 razy dziennie!

ad