Problem 1: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Problem 1: PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Problem 1:
137 Views
Download Presentation
maj
Download Presentation

Problem 1:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. - + Ödev 02a Transfer Fonksiyonu: Problem 1: Problem 2: Problem 3: Problem 4: Problem 5:

  2. C1 C2 A + V1 R1 R2 - Ödev 02 Problem 02a- 1: Lagrange Denklemi Ayrıca: Şekildeki devre için enerji ifadeleri ve Lagrange denkleminin uygulanmasıyla bulunan 2 denklem verilmiştir. Burada V1 girdi, q1 ve q2 genel yüktür. Ayrica A noktasındaki gerilim ile ilgili bir denklem daha verilmiştir. V1 girdi, VA cevaptır. Devrenin transfer fonksiyonunu bulunuz. C1=C2=1 μF, R1=2 kΩ, R2= 1 kΩ. Yanıt için tıklayınız.

  3. C1 R2 R1 Lagrange Denklemi A V1 VA C2 - + Ayrıca: (Maddock, p.499) Problem 02a- 2: ; Şekildeki devre için akımlarla ilgili bir denklem, enerji ifadeleri ve Lagrange denkleminin uygulanmasıyla bulunan 2 denklem verilmiştir. Ayrıca op-amp ile ilgili 1 denklem daha verilmiştir. V1 girdi, VA cevaptır. Devrenin transfer fonksiyonunu bulunuz. Yanıt için tıklayınız.

  4. R1 R2 A + V1 C1 C2 - Problem 02a-3: Lagrange Denklemi Ayrıca: Şekildeki devre için enerji ifadeleri ve Lagrange denkleminin uygulanmasıyla bulunan 2 denklem verilmiştir. Burada V1 girdi, q1 ve q2 genel yüktür. Ayrica A noktasındaki gerilim ile ilgili bir denklem daha verilmiştir. V1 girdi, VA cevaptır. Devrenin transfer fonksiyonunu bulunuz. Yanıt için tıklayınız.

  5. C L R Lagrange Denklemi + V1 - Problem 02a-4: Şekildeki devre için enerji ifadeleri ve Lagrange denkleminin uygulanmasıyla bulunan 2 denklem verilmiştir. Burada V1 girdi, q ve q1 genel yüktür. L ile R ve C nin bağlantı noktası için gerilim dır. V2 çıktı olduğuna göre transfer fonksiyonunu bulunuz. Yanıt için tıklayınız.

  6. R2 C2 C3 C1 Lagrange Denklemi V1 V2 R1 R3 - + Problem 02a-5: Ayrıca op-amp. da: Şekildeki devre için enerji ifadeleri ve Lagrange denkleminin uygulanmasıyla bulunan 3 denklem verilmiştir. Ayrıca op-amp ile ilgili 1 denklem daha verilmiştir. V1 girdi, V2 cevaptır. Devrenin transfer fonksiyonunu bulunuz. Yanıt için tıklayınız.