slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ou testament PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ou testament

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Ou testament - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

Ou testament. Hoofstuk 12 Van Sinai af totdat Josua aangewys is as Moses se opvolger. Die Tabernakel. Aller- heilige. Voorhof. Heilige. Offerbrood. Altaar. Goue Kandelaar. Goue altaar wierook. Waskom. Verbondsark. Besaleël en Oholiab. Priesters en Leviete.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ou testament' - maisie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ou testament

Hoofstuk 12

Van Sinai af totdat Josua aangewys

is as Moses se opvolger

slide2

Die Tabernakel

Aller-

heilige

Voorhof

Heilige

Offerbrood

Altaar

Goue

Kandelaar

Goue altaar

wierook

Waskom

Verbondsark

Besaleël en Oholiab

slide3

Priesters en Leviete

Aäron, seuns – nakomelinge = Priesters

Deur volk onderhou

tiendes van Leviete

eerstelinge van oes

  • OPDRAGTE van PRIESTERS
  • Vuur op brandofferaltaar
  • Môre- en aandoffers
  • Wierook
  • Offerbrood en lampe

Gehelp deur die Leviete

slide4

Hoëpriester

Aäron hoëpriester

Sondoffer op groot versoendag

Bloed teen deksel van Ark

slide5

God eis: Hou aan die voorskrifte

Nadab en Abihu:

Neem vuurpan met kole en reukwater

(Eks 30 : 7 – 9)

Ongeoorloof

(Lev 10 : 1)

God verbrand hulle

(Lev 10 : 3)

Eie ek ! - Verwaandheid bring ondergang

slide6

Name verskil

Moses se skoonpa

Jetro: (Eksodus)

Reüel (Numeri)

Rigters 4:1: Gobab = skoonpa, maar eerder swaer

slide7

Verdere reis vanaf Sinaï

Paran

Wolk trek op van tabernakel

Teken = Noord na Kanaän

Wanneer ark moet

Trek (Num 10 : 35)

Rus (Num 10 : 36)

Gobab geroep as gids (Num 10 : 29)

Die ou patroon. Volk kla weer en Moses bid vir hulle

Weerlig – deel van kamp brand: TABERA = “brandplek”

slide8

Kibrot-Taäwa : Die volk kla wéér

God se oplossing:

Gees op Moses is genoeg

Versprei egter na 70 oudstes

…verlang na die vleis van Egipte

Opstekers = gemengde volk (Eks 12 : 38)

Moses moedeloos (Num 11 : 4 – 35)

slide9

Eldad en Medad

Gees ook op hulle / profeteer

Josua: Protesteer

Moses antwoord:

“Almal moet profete wees” (Num 11 : 29)

Profesie herhaal (Joël 2 : 28) Volbring (Hand 2)

God voorsien (kwartels) – vergryp – baie sterf!

Kibrot-Taäwa (“grafte van gulsigheid”)

slide10

Gaserot

Wil deel

in leierskap

Mirjam en Aäron o Afgunstig op Moses

o Onbillike verwyte oor

Kusitiese vrou (Jer 13 : 23)

God hanteer saak: Wys op Moses se getrouheid

(Eks 33 : 11)

Straf: Mirjam melaats / Moses bid (weer) / gesond

slide11

12 Verkenners

Israel by Kades – Barnea naby Kanaän

12 verkenners uitgestuur (ook Josua)

Gaan na Hebron (Enakiete; Land van reuse)

Tros druiwe (2 man) dui op vrugbaarheid

slide12

Verkennners (vervolg)

Volk ontevrede

God dreig met uitwissing

Moses bid (wéér) - God weer genadig, maar …..

Verkenners

10 “NEE”

2 “JA” (Josua en Kaleb)

slide13

Straf

40 Jaar swerf in woestyn

Net jong mense (ook Josua en Kaleb) sal land sien

. . . . noú wil volk skielik luister !

= Dubbel ongehoorsaam

Probeer voortgaan, maar verslaan deur

Amalekiete en Kanaäniete

slide14

Korag – Datan - Abiram

Raak opstandig (Num 16)

Bevraagteken Aäron se

alleen priesterskap

(ondergeskiktheid van Leviete)

Wil Moses en Aäron ontsetel (met 250 man)

= Verset teen God

Moses beroep hom op God om aan te wys

slide15

Moses gaan praat

Gaan self na Datan en Abiram

Israel moet wegstaan van tente van

Korag / Datan / Abiram

Grond skeur oop / gesinne ingesluk /

250 man verbrand

Israel se reaksie?

Steeds gekant teen Moses en Aäron –

Kry skuld vir alles !

slide16

Priesterskap van Aäron

Die HERE het Aäron in amp gevestig

Kierie van elke stam met naam

van stam, behalwe …..

Levi se kierie met Aäron se naam –

Dus aangewys as priester

slide17

Die Hoëpriesters

- - - -

- - - -

Sadok

Abjatar

(Deur Salomo

verban)

(Vír Salomo)

- - - -

Verdere Priesterskap

Aäron - - - - Eleasar - - - - Itamar - - - - Eli (rigterstyd)

Dawid se tyd

slide18

Twiswater van Meriba

Kades: Kla wéér oor geen water

Moses kry opdrag: Praat met rots

Praat egter met volk en slaan rots

Ongehoorsame hoogmoed

Sal nie Kanaän ingaan nie

Wat is sy straf?

Plek = Meriba = “Twiswater”

slide19

Israel en ander moondhede

Esau Edomiete

Jakob Israel

Vete gaan voort

Amoriete (Sihon) Weier ook deurgang

Basan (Og)

Verloor teen Israel

Weier deurgang / dreig met leër

slide20

Aäron sterf

Berg Hor: God laat Moses,

Aäron en Eleaser (seun) op berg klim

Eleaser tot hoëpriester geheilig –

moes Aäron se klere aantrek

Aäron sterf op die berg –

Israel rou 30 dae

slide21

Koperslang

Moab

Edom

Vat lank: KLA KLA KLA KLA ……

Straf: Giftige slange

Moses doen voorbidding

Koperslang op paal

Christus - Kruis

Simbool van ?

Later afgod / Deur Hiskia verwyder

slide22

Balak gebruik Bileam teen Israel

Betaalde profeet in diens van die duiwel

Geweier

Moab (koning Balak) - bang vir Irael

Sweer saam met Midianiete –

Biliam moet Israel vloek

Ken diens van God – vra Sy toestemming

slide23

Bileam (vervolg)

Bileam: Wil steeds volk vervloek

Balak beloof groot beloning – Bileam weier

God gee egter toestemming, maar slegs:

“So spreek God”

Stuur Engel van die HERE / Pratende donkie

Hoe stop God hom?

slide24

Bileam se raad

Steek Israel tog in rug

Moabitiese vroue nooi Israelitiese mans

na offermaal van Baäl – Peor (Openb. 2:14)

24 000 sterf as straf

Simri + Midianitiese vrou (onsedelik)

doodgemaak (Aäron se kleinseun)

slide25

Wraak op Midianiete

(By dogters)

Opdrag van God: “Tree op teen Midianiete”

Heidenvolke afstammelinge van:

Abraham --- Midian

Lot --- Moab

Lot --- Ammon

Pinehas roei hulle uit (Bileam ook dood)

slide26

Laaste take van Moses

Gee opdrag: ALLE Kanaäniete moet dood

Skerp gebooie weer in

Opdrag: Priesters moet wetboek bewaar

Skryf lied (Deut 32)

Neem afskeid en seën Israel

Berg Nebo: Kan hele land sien

slide27

Dood van Moses

God herbevestig beloftes

Moses sterf op berg

Josua opvolger (beskryf in Numeri)

Deuteronomium 31 : 7 - 8

slide28

Einde

hoofstuk 12