imunofenotypizace lymfatick ch uzlin
Download
Skip this Video
Download Presentation
Imunofenotypizace lymfatických uzlin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Imunofenotypizace lymfatických uzlin - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Imunofenotypizace lymfatických uzlin. D. Starostka, M. Bílý, K. Klaricová, I. Ondrová,, M. Wróbel, L. Novosadová Oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov. Možnosti laboratorního zpracování lymfatických uzlin. Cytomorfologie Cytochemie a imunocytochemie Histologie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Imunofenotypizace lymfatických uzlin' - maina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
imunofenotypizace lymfatick ch uzlin
Imunofenotypizace lymfatických uzlin

D. Starostka, M. Bílý, K. Klaricová, I. Ondrová,,

M. Wróbel, L. Novosadová

Oddělení klinické hematologie

Nemocnice s poliklinikou Havířov

mo nosti laboratorn ho zpracov n lymfatick ch uzlin
Možnosti laboratorního zpracování lymfatických uzlin
 • Cytomorfologie
 • Cytochemie a imunocytochemie
 • Histologie
 • Imunohistochemie
 • Imunofenotypisace buněčných suspensí
 • Cytogenetika
 • Molekulární biologie
 • Mikrobiologie
postup zpracov n lymfatick uzliny
Postup zpracování lymfatické uzliny
 • Transport vzorku z operačního sálu v gáze zvlhčené pufrem PBS
 • Zhotovení otisku na sklíčko k cytologickému vyšetření
 • Rozstříhání vzorku na drobné části do malého množství PBS
 • Mechanická desintegrace
 • Filtrace
 • Stanovení buněčnosti suspense na hematologickém analyzátoru
 • Měření na průtokovém cytometru
c le imunofenotypizace
Cíle imunofenotypizace
 • Hematopoetické buňky (CD45+), nebo CD45- elementy
 • Zastoupení jednotlivých lymfoidních linií
 • Přítomnost monoklonality
 • Charakteristický imunofenotyp
panel pro imunofenotypizaci lymfoproliferac na okh nsp hav ov
Panel pro imunofenotypizaci lymfoproliferací na OKH NsP Havířov
 • Panleukocytární marker : CD45
 • T – markery :

CD 3, CD 4, CD 8, CD 5, CD 7, CD 2, CD 1 , TCR

 • B – markery :

CD 19, CD 20, CD 21, CD 22, CD 23, CD 25, CD 38,

CD 11c, CD 79b, FMC 7, CD 40, CD 28, CD 103, CD 138

 • NK – markery:CD 16, CD 56
 • Povrchové, event. intracytoplazmatické imunoglobuliny :

těžké řetězce IgG, IgM, IgA, IgD

lehké řetězce kappa a lambda

skal p pravy a m en vzork a interpretace v sledk
Úskalí přípravy a měření vzorků a interpretace výsledků
 • Odběr uzliny
 • Konsistence uzliny
 • Způsob desintegrace
 • Potenciální nereprezentativnost vyšetřované populace
 • Způsob lýzy erytrocytů
 • Gateování
kasuistiky klinick data
Kasuistiky – klinická data
 • Kasuistika č. 1:

Pacientka O.K., 46 let. Multilokulární lymfadenomegalie s predilekční intraabdominální masou. Leukocytosa (35 x 109/l) s absolutní lymfocytosou (0.70 numfr.).

 • Kasuistika č. 2:

Pacientka J.M., 43 let. Sjögrenův syndrom. Během hospitalisace pro bronchopneumonii zjištěna isolovaná cervikální lymfadenomegalie. Sérový paraprotein IgM.

 • Kasuistika č. 3:

Pacient L.K., 64 let. B-CLL s malým klonem v periferní krvi (leukopenie), nodulární typ postižení KD. Po půlročním sledování masivní rychle narůstající cervikální lymfadenomegalie („býčí šíje“). Klinické podezření na histologickou transformaci B-CLL v high-grade lymfoproliferaci.

kasuistika 1 rozd ly v imunotypu lymfomov ch bun k uzliny kd a pk
Kasuistika č. 1 - rozdíly v imunotypu lymfomových buněk uzliny, KD a PK

Lymfatická uzlina

48,0 %

Kostní dřeň

23,4 %

Periferní krev

6,0 %

z v ry
Závěry
 • Rychlá, citlivá a v mnoha případech diagnostická metoda umožňující

v závažných případech bezprostřední léčbu

 • Spojení s cytologií otiskového preparátu zvyšuje diagnostickou výtěžnost
 • Odlišení uzlin postižených lymfoproliferacemi

od metastatických uzlin (negativita CD45 na metastatických buňkách)

 • Přesná specifikace B- non-hodgkinských lymfomů (B-NHL) podle charakteristického imunofenotypu
 • U non-hodgkinských lymfomů (NHL) vysoký stupeň souladu mezi histologickou diagnózou a typizačním nálezem
 • U Hodgkinova lymfomu vyšetření problematické