B k100 bedrifts konomi 1
Download
1 / 50

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

BØK100 Bedriftsøkonomi 1. Kapittel 17 Investeringsanalyse. Læringsmål. Skille mellom investeringstyper. Beskrive investeringsprosessen. Forklare, beskrive, beregne investeringens kontantstrøm. Finansmatematikk. Kalkulasjonsrenten. Lønnsomhetsberegninger basert på: Tilbakebetalingsmetoden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BØK100 Bedriftsøkonomi 1' - maina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B k100 bedrifts konomi 1
BØK100Bedriftsøkonomi 1

Kapittel 17

Investeringsanalyse

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


L ringsm l
Læringsmål

 • Skille mellom investeringstyper.

 • Beskrive investeringsprosessen.

 • Forklare, beskrive, beregne investeringens kontantstrøm.

 • Finansmatematikk.

 • Kalkulasjonsrenten.

 • Lønnsomhetsberegninger basert på:

  • Tilbakebetalingsmetoden

  • Nåverdi

  • Internrente

  • Annuitetsmetoden

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Investeringer
Investeringer

 • Anskaffelse av eiendeler til “varig eie” eller bruk av selskapet i en periode på minimum 3 år.

  • Typisk anskaffelser som må avskrives.

 • Selskapets strategiske plan utløser de største investeringene:

  • gjennom valg av fremtidige markeder, produkter og teknologi.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Form let med investeringer
Formålet med investeringer

 • Erstatning av eksisterende utstyr.

 • Økning av produksjonskapasiteten.

 • Etablering av ny produksjonskapasitet.

 • Forbedring av indre og ytre miljø.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Investeringsprosessen
Investeringsprosessen

 • Søkeprosessen

 • Grovutvelgelse

 • Detaljering

 • Evalueringen

 • Beslutningen

 • Iverksettelsen

 • Etterkontroll

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Investeringer har ofte stor usikkerhet
Investeringer har ofte stor usikkerhet

 • Rask teknologisk utvikling.

 • Produktenes levetid blir stadig kortere.

 • Hardere konkurranse.

 • Endringer i lover og regler kan endre forutsetningene.

 • Endringer i den generelle økonomiske politikken.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Investeringens betalingsstr mmer
Investeringens betalingsstrømmer

 • Den opprinnelige investeringskostnaden kalles anskaffelseskostnaden.

 • De fremtidige inntektsstrømmene kalles innbetalinger.

 • De fremtidige utgiftsstrømmene kalles utbetalinger.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Anskaffelseskostnaden
Anskaffelseskostnaden

 • Kostnaden for selve investeringsobjektet

  pluss

 • de kostnader som påløper for å få investeringsobjektet driftsklart, inkl. transport, montering og evt. opplæring.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Utbetalingene
Utbetalingene

 • Typiske utbetalinger:

  • Driftskostnader

  • Salgskostnader

  • Vedlikeholdskostnader

  • Lønnskostnader

  • Økt arbeidskapital

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Innbetalingene
Innbetalingene

 • Typiske innbetalinger:

  • Innbytte av gammelt utstyr

  • Salgsinntekter

  • Reduserte kostnader

  • Redusert arbeidskapital

  • Utrangering av investeringen (salg)

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Enkelte fordeler ved investeringen kan v re vanskelig kvantifisere
Enkelte fordeler ved investeringen kan være vanskelig å kvantifisere

 • Raskere gjennomløpstid

 • Økt produksjonsfleksibilitet

 • Lavere vedlikeholdskostnader

 • Bedre og jevnere produktkvalitet

 • Et bedre arbeidsmiljø

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Inn og utbetalinger
Inn- og utbetalinger

 • Merk at vi nå snakker om innbetalinger og utbetalinger i en periode (år).

 • Vi skal ikke foreta tidsavgrensinger for å beregne periodens kostnader og inntekter.

 • Netto sum av inn- og utbetalinger i en periode kaller vi ofte for periodens kontantstrøm.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Investeringens konomiske levetid
Investeringens økonomiske levetid

 • Økonomisk levetid er antall år bedriften kan forvente at investeringen er lønnsom i drift.

 • Momenter som påvirker økonomisk levetid:

  • Slitasje

  • Teknologisk foreldelse

  • Økonomisk foreldelse

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Kontantstr mmen
Kontantstrømmen

 • Et prosjekts kontantstrøm er lik endringene i inn- og utbetalingene som følge av prosjektet.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Tidsdimensjonen
Tidsdimensjonen

 • Felles for alle investeringsprosjekt er at konsekvensene er fordelt over tid.

 • Tiden inndeles vanligvis i år (unntaksvis halvår / kvartal / måned), og alle inn- og utbetalinger henføres til slutten av den perioden de opptrer.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Kontantstr mmer
Kontantstrømmer

0

1

2

n

Tid

 • Xt = Kontantstrøm i periode t

 • Alle inn- og utbetalinger på investeringstidspunktet (år 0) summeres, og henføres til slutten av året.

 • Tilsvarende gjøres for alle år i prosjektets levetid.

X0

X1

X2

Xn

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Veverieksemplet nytt utstyr
Veverieksemplet – nytt utstyr

 • År 0: Ny maskin, transport, montering, opplæring, igangkjøring.

 • År 1 – 8: Salgsinnbetaling, råstoff, driftskostnader, vedlikeholdskostnader.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Skiften kkel erstatte utstyr
Skiftenøkkel – erstatte utstyr

 • År 0: Utbetaling ny maskin.

 • År 1 – 5: Besparelse ved redusert tidsbruk, spart vedlikehold, driftskostnader.

 • Her er det like beløp år 1 – 5. Kontantstrøm med like beløp kalles også for annuitet.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Tidsdimensjonen1
Tidsdimensjonen

 • Ettersom et investeringsprosjekt strekker seg over flere år, kan vi ikke bare summere kontantstrømmen for alle årene til ett felles beløp.

 • Beløp på ulike tidspunkt har ulik verdi:

  • Utålmodighet (beløp nå framfor senere)

  • Alternativkostnad (beløp kan investeres)

  • Inflasjon (beløp mister kjøpekraft)

  • Usikkerhet (framtiden er mer usikker)

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Finansmatematikk renteregning
Finansmatematikk (renteregning)

 • Sluttverdi:

 • Hvis vi setter inn kr. 1000 i banken i slutten av år 0, og banken gir 5% årlig rente (p.a.), vil beløpet i slutten av år 1 ha vokst til: 1000 + 1000∙0,05 = 1050,-.

 • Etter 2 år: 1050 + 1050 ∙0,05 = 1102,50

 • Om 3 år: 1102,5 + 1102,5∙0,05 = 1157,62

 • Beløpet vokser med mer enn rentene av innskuddet på 1000, fordi vi får også rente av renteinntektene, dvs. rentesrente.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Sluttverdi
Sluttverdi

0

1

2

n

Tid

r = renten pr periode

X0 = opprinnelig beløp på tidspunkt 0

Beløpet vil da vokse til:

t=1: X1 = X0 + r∙X0 = X0∙(1+r)

t=2: X2 = X1 + r∙X1 = X1∙(1+r) = X0∙(1+r)∙(1+r) = X0∙(1+r)2

t=3: X3 = X2 + r∙X2 = X2∙(1+r) = X0∙(1+r)2∙(1+r) = X0∙(1+r)3

Sluttverdi: Xn = X0(1+r)n

X0

X0(1+r)

X0(1+r)2

X0(1+r)n

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdi
Nåverdi

0

1

2

3

Tid

r = renten pr periode

X3 = opprinnelig beløp på tidspunkt 3

Beløpet er da verd:

t=2: X2 = X3/(1+r) = X3∙(1+r)-1

t=1: X1 = X2/(1+r) = X3/(1+r)/(1+r) = X3∙(1+r)-1∙(1+r)-1 = X3∙(1+r)-2

t=0: X0 = X1/(1+r) = X3/(1+r)/(1+r)/(1+r) = X3∙(1+r)-2∙(1+r) -1 = X3∙(1+r)-3

Nåverdi: X0 = Xn/(1+r)n = Xn(1+r)-n

X3(1+r) -3

X3(1+r) -2

X3(1+r)-1

X3

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Framlengs og baklengs renteregning
Framlengs og baklengs renteregning

 • Sluttverdi

 • Nåverdi:

0

1

2

n

Tid

X0

X0(1+r)n

0

1

2

n

Tid

Xn

Xn(1+r)-n

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Rentetabeller
Rentetabeller

 • Rentetabellene viser sluttverdien av 1 krone til r % rente over n perioder:

 • Rentetabellene viser også nåverdien av 1 krone til r % rente over n perioder:

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Eksempler sluttverdi
Eksempler sluttverdi

 • Eksempel 1: 100.000 plasseres i fem år til 7% årlig rente. Hva er beløpet vokst til etter fem år?

0

1

2

5

Tid

100000

100000(1,07)5

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Eksempler sluttverdi1
Eksempler sluttverdi

 • Eksempel 2100.000 plasseres i år null. Hvilken rente (r) gir 125.000 etter fire år?

0

1

2

4

Tid

100000

100000(1+r)4=125000

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Eksempel n verdi
Eksempel nåverdi

 • Eksempel: Du får utbetalt 300.000 om sju år og ønsker å belåne dette i dag. Hvor mye kan du låne hvis renten er 8%?

0

1

2

7

Tid

300000(1,08)-7

300000

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdi kontantstr m
Nåverdi kontantstrøm

0

1

2

3

4

Tid

2500

2000

3500

4600

2700

2000(1,06)-1

3500(1,06)-2

4600(1,06)-3

2700(1,06)-4

Nåverdien (verdien i dag) av kontantstrømmen (2500, 2000, 3500, 4600, 2700) ved 6% rente.

13.502,68

Vi må regne om alle beløpene til samme målestokk – dvs. på tidspunkt 0.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdi kontantstr m1
Nåverdi kontantstrøm

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Annuiteter
Annuiteter

 • Eksempel 1: Du kan maksimum betale 70 000 pr. år på billånet ditt over tre år. Renten er 8%. Hvor mye kan du låne?

0

1

2

3

4

Tid

?

70000

70000

70000

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Annuiteter1
Annuiteter

0

1

2

3

4

5

Tid

 • Eksempel 2: Du låner 40 000 i banken, og betaler tilbake over fem år. Renten er 8%. Hvor mye må du betale hvert år?

40000

X

X

X

X

X

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Annuitetsl n
Annuitetslån

Annuitetsbeløp = Lånebeløp∙A-1

Rente = 8%∙Restlån IB (Restlån IB År 1 = Lånebeløpet)

Avdrag = Annuitetsbeløp – Rente

Sum = Rente + Avdrag (= Annuitetsbeløpet)

Restlån UB = Restlån IB – Avdrag

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Beslutningskriterier
Beslutningskriterier

 • Vi kan bruke disse metodene til å rangere og velge blant ulike alternativer.

  • Pay-back metoden

  • Nåverdimetoden

  • Internrentemetoden

  • Annuitetsmetoden

 • Vi må huske å skille mellom uavhengige og gjensidig utelukkende alternativer.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Pay back metoden
Pay-back metoden

 • Tilbakebetalingstid:

 • Summere kontantstrømmen inntil den går i null.

 • Eks.: (-100, 50, 30, 10, 20, 10)

 • Akkumulert:(-100, -50, -20, -10, +10, +20)

 • Etter 4 år blir akkumulert kontantstrøm positiv. Tilbakebetalingstiden er da 4 år.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Pay back metoden1
Pay-back metoden

 • Uavhengige alternativer:

  • Velg alle alternativ som har tilbakebetalingstid kortere enn tilbakebetalingskravet.

 • Gjensidig utelukkende alternativer:

  • Velg det alternativ som har kortest tilbakebetalingstid, hvis den er kortere enn tilbakebetalingskravet.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Pay back metoden2
Pay-back metoden

 • Fundamentale svakheter med Pay-back:

 • Den ignorerer alle kontantstrømmer etter tilbakebetalingstiden.

 • Den ignorerer at beløp på ulike tidspunkt har ulik verdi.

 • Tilbakebetalingskravet må fastsettes basert på subjektivt skjønn.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdimetoden
Nåverdimetoden

 • Uavhengige alternativer:

  • Velg alle alternativ som har positiv nåverdi.

 • Gjensidig utelukkende alternativer:

  • Velg det alternativ som har størst positiv nåverdi.

 • Nåverdi:Den verdiøkning som oppnås i dag ved å velge dette prosjektet fremfor å investere i noe som gir avkastning lik diskonteringsrenten.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Internrenten
Internrenten

 • Internrenten til en kontantstrøm er den renten som gir NV = 0.

 • For å beregne internrenten kan en benytte regneark, kalkulator med finansfunksjoner, ellers må en bruke prøving og feiling.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Internrentemetoden
Internrentemetoden

 • Korrekt bruk av internrenten er komplisert.

 • En må skille mellom investeringsprosjekt og finansprosjekt(-,+,+,+,,,) og (+, -,-,-,,,,)

 • Ved gjensidig utelukkende alternativer må en beregne differansekontantstrømmene.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdiprofil internrente
Nåverdiprofil - Internrente

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdiprofil internrente1
Nåverdiprofil - Internrente

Nåverdimetoden: Velg hvis positiv nåverdi.Aksepter prosjektet såfremt kapitalkostnaden er mindre enn 27,3%.

Internrente:27,3%

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Finansieringeprosjekt l n
Finansieringeprosjekt (lån)

Effektiv lånerente:

9,05%

Forkast prosjektet hvis kapitalkostnaden er mindre enn 9,05%.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Kapitalkostnaden
Kapitalkostnaden

 • Kalkulasjonsrenten gir uttrykk for det avkastningskrav som bedriftens ledelse har satt for investeringer.

 • Kapitalkostnaden representerer den beste alternative avkastning pengene ville gi til samme risiko.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Kapitalkostnaden1
Kapitalkostnaden

 • Kapitalkostnaden må ta hensyn til:

  • Risikofri rente

  • Inflasjon

  • Risiko

 • Alternativkostnaden er den beste alternative avkastningen til samme risiko.

 • Ulike prosjekter kan ha ulik risiko.

  • Må derfor ha ulik kapitalkostnad.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Annuitetsmetoden
Annuitetsmetoden

 • Annuitetsmetoden kan benyttes på to måter:

 • Gjøre om investeringsbeløpet på tidspunkt 0 til en årlig kostnad.

  Denne kostnaden sammenlignes med årlig resultat (kontantstrøm) fra investeringen.

 • Beregne nåverdien av hele kontantstrømmen, og gjøre denne nåverdien om til en årlig annuitet.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Annuitetsmetoden1
Annuitetsmetoden

0

1

2

3

4

Tid

 • Gjør om investeringsbeløpet til en årlig kostnad (14%):

 • 1000 000∙0,343205 = −343 205.

 • Vi har altså gjort om investeringsbeløpet til en årlig kostnad, lik − 343 205.

 • Siden årlig inntekt er større enn årlig kostnad, er denne investeringen lønnsom.

-1 000 000

400 000

400 000

400 000

400 000

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Utskifting
Utskifting

 • En kontrakt varer i minst 6 år.

 • To alternative maskiner kan benyttes.

 • Maskin A koster 2,9 mill. og må byttes ut etter 2 år, men kan selges for 0,8 mill.

 • Årlig kontantstrøm fra driften er 1,6 mill.

 • Maskin B koster 0,93 mill. og varer i 3 år

 • Årlig kontantstrøm fra driften er 0,5 mill.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Utskifting ulik varighet
Utskifting – ulik varighet

 • Maskin A må byttes ut annet hvert år, og gir en nåverdi på 100000 hver gang.

 • Maskin B må byttes ut hvert tredje år, og gir en nåverdi på 123241 hver gang.

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


Utskifting annuitetsmetoden
Utskifting – annuitetsmetoden

0

0

1

1

2

2

3

Tid

Tid

 • Gjør om nåverdien for A til et årlig beløp:

 • Gjør om nåverdien for B til et årlig beløp:

123241

100000

?

?

?

?

?

A gir størst årlig beløp

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


N verdi etter 6 r
Nåverdi etter 6 år

0

1

2

3

4

5

6

Tid

 • Maskin A: 65 455∙3,32551 = 217 671,-

 • Maskin B: 58 505∙3,32551 = 194 559,-

 • Vi velger maskin A, fordi den har størst nåverdi etter 6 år (og størst årlig annuitet).

?

X

X

X

X

X

X

BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen


ad