<Společnost XYZ> - PowerPoint PPT Presentation

maik
spole nost xyz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
<Společnost XYZ> PowerPoint Presentation
Download Presentation
<Společnost XYZ>

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
<Společnost XYZ>
91 Views
Download Presentation

<Společnost XYZ>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Logo vaší společnosti vložíte na snímek následujícím způsobem: • V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek. • Najděte soubor s logem své společnosti. • Klepněte na tlačítko OK. • Velikost loga změníte následujícím způsobem: • Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty. • Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu. • Pokud před použitím úchytů podržíte stisknutou klávesu SHIFT, budou zachovány poměry objektu. <Společnost XYZ> Příručka společnosti Sem přidejtelogospolečnosti

  2. Školení Kurzy, popisy a rozvrh • Výuka a rozvrhKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Rozvoj kolektivuKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Školení vedeníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Školení schopnostíKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  3. Rozbor pracovních výsledků Formuláře, časový plán a instrukce • Zaměstnanci osvobození a neosvobození od daněKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Nadřízení a zaměstnanciKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Stanovení cílů a závazkůKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Zásady, obecné informaceKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  4. Zvýšení výkonu • Zásady a postupyKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • FormulářeKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • PřeloženíKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • OdměnyKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  5. Nábor • Nábor na školáchKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Nábor zaměstnancůKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Interní náborKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Kvalifikovaní náborářiKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Popis práce, formulářeKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  6. Přeřazení • Postup přeřazení zaměstnancůKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Formuláře požadavku na přeřazeníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Přemístění zaměstnancůKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Formuláře přemístěníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  7. Propuštění • Plánování vyrovnáníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Zásady a právní úprava propuštěníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Formulář propuštěníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Formulář potvrzení odstoupeníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  8. Seznam interních zaměstnání • Hledání interních zaměstnáníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Seznam zaměstnáníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Formulář oznámení interního zaměstnáníKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  9. Dovolená a neschopnost • Mateřská dovolenáKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Krátkodobá a dlouhodobá neschopnostKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Zvláštní dovolenáKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Sváteční volnoKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon

  10. Odměny • Zásady a úrovněKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Platové předpisy a prémieKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Akciové možnosti a informaceKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • Úhrady zdravotních výlohKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon • DůchodKontaktní osoba, elektronická pošta, telefon