slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ex-KGB-er aan de macht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ex-KGB-er aan de macht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Ex-KGB-er aan de macht - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Ex-KGB-er aan de macht. Vladimir Poetin: de grijze kardinaal Bureaucraat Meer rust op politiek en economisch terrein (?!) MeMo : Of Rusland onder Poetin tot een volwassen democratie zal uitgroeien blijft vooralsnog een vraagteken. Politkovskaja. Litvinenko. 5V Module 11.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ex-KGB-er aan de macht


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ex kgb er aan de macht
Ex-KGB-er aan de macht
 • Vladimir Poetin: degrijze kardinaal
 • Bureaucraat
 • Meer rust op politiek en economisch terrein (?!)
 • MeMo: Of Rusland onder Poetin tot een volwassen democratie zal uitgroeien blijft vooralsnog een vraagteken.

Politkovskaja

Litvinenko

5v module 11

5V Module 11

Van Blitzkrieg tot Ontspanning

Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog

slide5
Hirosjima en Nagasaki: 7 en 9 aug. 1945 (OHP)
 • Bewapeningswedloop (OHP)
 • Wapenbeheersing? (OHP)
slide6

Schoolboek geschiedenis Volkeren trekken voort (1951):

 • Vraag over WO II: “Waarom kon er nu geen vrede gesloten worden zoals na vroegere oorlogen?”
 • Antwoord: “(…) Rusland wilde geen vrede”
 • Vraag over W.O. II: “Hoe wilde Rusland de wanorde in Europa misbruiken?”
 • Antwoord: “Maar spoedig bleken de Russen geen echte vrede te wensen, maar liever in de algemene wanorde op wereldrevolutie aan te sturen.”
slide8

Propaganda: 1949

 • Oprichting van de Noord Atlantische
 • Verdrags Organisatie, de NAVO
 • (VIDEO)
koude oorlog
KOUDE OORLOG
 • Definitie: Toestand van hevige spanning tussen de supermachten VS en USSR, waarbij ze elkaar (nog) niet met wapens maar met andere middelen (econ., pol. en propagandistische) “bevechten”.
 • Verklaring begrip: * Walter Lippman, Am. Journalist schreef boek The Cold War (1947). * Voor W.O. II: Naam voor ondermijnende activiteiten van communistische partijen.
 • Oorsprong/Wortels ontstaan: * Russische Revolutie (1917): Keman en Van Roon * W.O. II: Auteurs MeMo
 • 2 visies: * Traditionele: Westers antwoord op USSR-provocatie * Revisionistische: USSR reageerde op uitdaging VS
keman van roon de koude oorlog in revisie
Keman & Van Roon: De Koude Oorlog in revisie
 • Benadering vanuit drie niveaus:
 • Als moment uit eeuwenlange tegenstelling revolutie  contrarevolutie
 • Vanuit confrontatie tussen communisme en kapitalisme
 • Als onderdeel van de verschuivingen in de machtsverhoudingen op internationaal niveau
slide12
De koude Oorlog is niet plotseling als gevolg van een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden ontstaan, ze is evenmin een breuk in een overigens gelijkmatige historische ontwikkeling.
 • Veeleer is ze het gevolg van structurele ontwikkelingen en hun implicaties op wereldniveau, die door het verloop van W.O. I in een versnellingsproces gekomen zijn.
 • Daarom 1917 als beginmoment van de Koude Oorlog meer aanvaardbaar dan 1944/45! (VIDEO)
1e fase bolsjewistische revolutie en westerse interventie 1917 1923
1e Fase: Bolsjewistische revolutie en Westerse interventie (1917-1923)
 • In het teken van de openlijke confrontatie
 • Rus. Revolutie (Nov. 1917) GEVOLGEN: Rusland: Burgeroorlog Roden  Witten : WESTERSE INTERVENTIE!!!(Mislukt: 1918 Vrede van Brest-Litovsk)
lenin burgeroorlog 1918 1920
Roden

Bolsjewieken

Witten

Mensjewieken, liberalen en andere pol. Groeperingen, tsaristen

1918: Steun van Engeland + Frankrijk (WO I)!!!

Lenin: Burgeroorlog 1918-1920
slide16
Welk niveau???
 • 1e Als moment uit eeuwenlange tegenstelling revolutie  contrarevolutie
 • 2e Vanuit confrontatie tussen communisme en kapitalisme
 • 3e Als onderdeel van de verschuivingen in de machtsverhoudingen op internationaal niveau
1e fase bolsjewistische revolutie en westerse interventie 1917 19231
1e Fase: Bolsjewistische revolutie en Westerse interventie (1917-1923)
 • In het teken van de openlijke confrontatie
 • Rus. Revolutie (Nov. 1917) GEVOLGEN: Rusland: Burgeroorlog Roden  Witten : WESTERSE INTERVENTIE!!!(Mislukt: 1918 Vrede van Brest-Litovsk)

Vrede v. Versailles: “Dam” tegen USSR (Cordon Sanitaire)

=> 2e niveau (comkap)

slide18
BUITEN RUSLAND
 • 1918 Hongarije: Com. Bewind o.l.v. Bela Kun
 • 1918 Nederland: mislukte revolutiepoging van Troelstra (SDAP)
 • 1918 Duitsland: Rep. Van Weimar o.l.v. Socialisten
 • 1919 Duitsland: Spartakistenopstand
 • 1919 oprichting Komintern (steun aan com. Groepen, doel: wereldrevolutie)
 • WELK NIVEAU???
 • => 1e niveau (revcontrarev)
2e fase van manifest openlijk naar latent gesloten 1923 1936
2e Fase: Van manifest (openlijk) naar latent (gesloten) (1923-1936)
 • USSR in isolement: in jaren ’20 Out-cast
 • 1924: VS lanceert Dawesplan DOEL: voorkomen dat com. naar Duitsland overslaat!
 • USSR: 2e Rev. Van bovenaf!(collectivisatie + planeconomie)
 • KAP. WERELD: Wereldcrisis trof m.n. Westerse landen Opkomst Hitler; Nat.-Soc. leek alternatief voor com.!
 • Duitsland wordt gevaar: isolement USSR smelt!
 • => 3e Niveau (Internat. machtsversch.)

=> 2e Niveau (ComKap)

3e fase nazi duitsland als instrument en hindernis voor confrontatie 1936 1941
3e Fase: Nazi-Duitsland als instrument enhindernis voor confrontatie (1936-1941)
 • 1936: Jaar van de Volksfronten(samenwerking soc., soc.-dem. en communisten)
 • WESTEN: VOORKEUR VOOR USSR BOVEN FASCISME?! (Spaanse Burgeroorlog: experimenteerterrein voor moderne oorlog?!)
 • Nieuw aan ontwikkelingen vgl. met 2e Fase:
 • ROL NAZI-DUITSLAND IN ECON. + POL. KRACHTENSPEL!
 • INSTRUMENT VOOR CONFRONTATIE Stalin tussen Westen en Hitler (1938 Conferentie van München; 1936-1938 Grote Terreur van Stalin)
 • HINDERNIS VOOR CONFRONTATIE (1939 Molotov-Von Ribbentrop pact)
 • Welk niveau???

=> 3e Niveau (Internat. machtsverschuiving)

slide22
H.1 Bezetting en bevrijdingDEELVRAAG:Hoe verliep de Tweede Wereldoorlog en hoe werd Duitsland uiteindelijk verslagen?
slide24
1.1
 • 4e Fase: Monsterverbond; Westen & USSR(1941-1945)
 • 01-09-1939 Duitse aanval op Polen => Officieel begin W.O. II
 • Blitzkrieg: Hitler verovert NW-Europa(Westfront)
 • 26-6-1941 Operatie Barbarossa: Hitler valt Sovjetunie binnen (Oostfront)
 • 1.2
 • VS eerst nog isolationistisch: 1941 Lend-Lease Act (Leen en pachtwet): wapens

aan Engeland

Atlantisch Handvest: VS en Engeland over

situatie na de oorlog (pikante afspraak:

zelfbeschikkingsrecht)

=> 3e Niveau (Internat. machtsverschuiving)

slide26

Atlantic Charter (1-1-1942)

 • * Zelfbeschikkingsrecht voor elk volk
 • * Volledige samenwerking tussen alle staten om
 • levensstandaard te verhogen
 • * Gelijke toegang tot noodzakelijke ruwe
 • grondstoffen
 • * Vrij gebruik van alle zeeën
 • * Afkeuring gebruik van geweld in
 • internationale onenigheid
slide27
1.2

* VS eerst nog isolationistisch; 1941 Lend-Lease Act (Leen en pachtwet)

Atlantisch Handvest

VS vanaf 7-12-1941 met Japan en vanaf 11-12-1941 met Duitsland in oorlog: 2 frontenoorlog!

Grote Alliantie: Engeland + Sovjetunie + VS

* Nov. 1943: Conferentie van Teheran (VS, Eng,USSR) => Stalin drong aan op 2e front tegen Hitler!!! => Besloten werd tot invasie in Frankrijk!

1 2 keerpunten w o ii
1.2 Keerpunten W.O. II
 • 1942/1943 Slag bij Stalingrad (Sovjetunie); verlies van Duitsland
 • 1943 Slag bij El Alemein (Noord-Afrika); verlies van Duitsland
 • 1943: Landing van Amerikanen en Engelsen in Zuid-Italië
 • 6-6-1944: tweede frontLanding Geallieerden Normandië
slide29
1.3
 • Rijkscommissaris voor Nederland: Seyss Inquart
 • Bestuur: fluwelen aanpak
 • Gelijkschakeling
nederland klein maar dapper
Nederland klein maar dapper?!
 • Verzet: passief (luisteren radio oranje, vlag uithangen); actief (verzetsorganisatie, sabotage): minimaal
 • Merendeels accomodatie (= aanpassing)
slide32
Einde W.O. II => Einde Monsterverbond!
 • Truman (opvolger overleden Roosevelt): NIEUWE KOERS Atomic DiplomacyMet de sterke steun van de atoombom de vrede dicteren => Pax Americana aan de USSR opleggen!
 • Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (6 en 9 augustus 1945): Militair/technologische superioriteit VS + demonstratief effect op USSR!!!
2 1 conferenties
2.1 Conferenties
 • 1945 Jalta Deling van Duitsland Polen (regering in ballingschap genegeerd!)
 • 1945 Potsdam Cordon sanitaire(bufferzone)

VS verzweeg dit aan USSR!!!

2 2 2 4
2.2-2.4
 • 1945 VN
 • 1946 IJzeren Gordijn (Churchill)
 • 6e Fase: Hard tegen hard (1947-1956)
 • 1947 Marshallplan Stalinplan
 • 1948 Blokkade van Berlijn door USSR
 • 1949 NAVO  Warschaupact 1954 + BRD 1954 + DDR
 • 1950 Korea oorlog
 • 1956 Hongarije: USSR onderdrukt opstand

Egypte: Nationalisatie Suez-kanaal

E + F  USSR

Cuba: VS steunt dictator Batista, USSR

steunt verzet o.l.v. Fidel Castro