Download
hamerov o ohnisk o n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hamerov o ohnisk o PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hamerov o ohnisk o

Hamerov o ohnisk o

81 Views Download Presentation
Download Presentation

Hamerov o ohnisk o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hamerovo ohnisko Hamerovo ložisko: V okamihu DHS = emocionálneho šoku sa konflikt prejavuje okrem orgánovej a duševnej roviny aj na úrovni mozgu, kde dochádza k lokálnemu skratu, ktorý je dobre viditeľný ako kruhovitý, terčovitý obrazec nazývaný hamerovo ohnisko. Akademická medicína danú formáciu vníma ako interferenciu rentgenových lúčov so samotným počítačovým tomografom, amalgámovou výplňou, umelým artefaktom, čo však vôbec nezodpovedá pravde a je znakom absolútnej neznalosti. Daná formácia pretrváva počas celej konflikt - aktívnej fázy ochorenia. V danom období sa orgánové symptómy ešte zvačša nedetektujú. Čim je vačšie hamerovo ohnisko, tým je vačšia nekróza, či nádor v tele. Stredový bod hamerovho ohniska nám udáva presnú lokalizácu postihnutého orgánu. Po vyriešení konfliktu v A časti liečivej – fáze potenia sa koncentrická formácia rozpúšťa, tvorí sa z mozgovej vyživovacej glie edém, opuch, neškodné zhluky tkaniva a jazvy, ktoré danú nervovú oblasť regenerujú. Danú gliómu, glioblastómu, astrocytomy, oligodentrogliomy, glioblastomy atď. radiologovia častokrát nesprávne vykladajú ako mozgový nádor, tumor a na nešťastie – ku škode pacienta- vyoperujú. Paradoxom je, že mozgové bunky sa nevedia množiť, tak aká to rakovina? Pre liečivú fázu, keď sa ohnisko cez edém regeneruje sú typické o.i. nasledovné príznaky: bolesť hlavy, závraty. Hamerovo ložisko: V B časti časti hojivej fázy sa už nabobtnalý, edematizovaný opuch zafarbuje do tmava. Na konci uzdravovacej fáze je potom glia, t.j. neškodné mozgové spojovacie tkanivo uskladnené k účelom opravy hamerovho ohniska. Podotýkame, že mozgové bunky sa po narodení sami nemôžu vôbec rozmnožovať. Takže ozajstné mozgové nádory ani nemôžu existovať. Hamerovo ložisko: Z hľadiska liečivej fázy najmarkantnejším okamihom je epileptoidná kríza, keď edém je na svojom vrchole. Hamer prisudzuje práve tejto fáze najvačsie riziko pre pacienta: stroke, cysty, krvácanie do mozgu atď. Preto je náležité, aby sa maximálne napomohlo k znižovaniu edemitizácie mozgu napr.: znížením príjmu tekutín, studeným obkladom, sympatikotónymi nápojmi, kortizónovou injekciou. Ako poznámku treba spomenúť nebezpečenstvo užitia morfia, ktoré pozastavuje liečebný proces a odpája mozog vo vagotónii úplne od tela spôsobujúc nedozerné následky. Kruhové ohniská sa v konflikt – aktívnej fáze objavujú aj na dotknutých o orgánoch, ktoré sa vťahujú kpríslušnému postihnutému hamerovmu ohnisku:

  2. Hamerové ohniská v jednolivých fázach ochorenia

  3. Hamerove ohniská v mozočku

  4. Hamerove ohniská v kmeňovom mozgu

  5. Hamerove ohniská v bielej hmote veľkého mozgu

  6. Hamerove ohniská v kortexe veľkého mozgu