Download
o o o waarom toch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O o o, waarom toch? PowerPoint Presentation
Download Presentation
O o o, waarom toch?

O o o, waarom toch?

119 Views Download Presentation
Download Presentation

O o o, waarom toch?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. O o o, waarom toch? Met Grammatica meer snappen!

 2. Wat weet je al? • Tekst • Zin • Woord • Letter

 3. Wat een toeval! • http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Hebban+Olla+Vogala • 5: 39!

 4. Liefdesversje! • Hebbanollauogalanestashagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatunbidanuue nu

 5. De persoonsvorm is de baas! • Hoe ging dat ook alweer? • 1. Zin vragend maken, en dan komt de persoonsvorm voorop. • 2. De persoonsvorm is altijd een werkwoord. • 3. De persoonsvorm en het onderwerp zijn altijd of allebei meervoud, of allebei enkelvoud

 6. Persoonsvorm • Hebbenollauogalanestashagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachtenuue nu

 7. Onderwerp • Hebbenalle vogelsnestashagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachten wenu

 8. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten hagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachten we nu

 9. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten begonnenhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachten we nu

 10. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten begonnenbehalvehi(c) (a)ndathuuuatwachtenwe nu

 11. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten begonnenbehalveikenjij,waar wachten we nog op!

 12. Maar nu even iets ridderachtigsVan vóór 1291 • Si vingen doe beide ten swerde, • Want elkerlijc anderen geerde. • Met nide si di swerdeverdrogen • Ende grote slagedaer met slogen, • Manlijcop anderen mengen slach • Dat hem wonderde wie dat sach.

 13. ALS JE WILT ONTCIJFEREN, ZOEK JE…. • Si vochten dus lange ende sere. • Die joncfrouwesprac: ‘God onsehere • Moete Walewein nu gestarken!’ • Men mochtedaersien di sparken • Die ut haren helmen spranc; • Si maectendaer groet geclanc. • Daerne was en geen verdrach: • Si slogenmenegenswarenslach.

 14. persoonsvormen! • Si vochten dus lange ende sere. • Die joncfrouwesprac: ‘God onsehere • MoeteWalewein nu gestarken!’ • Men mochtedaersien di sparken • Die ut haren helmen spranc; • Si maectendaer groet geclanc. • Daerne was en geen verdrach: • Si slogenmenegenswarenslach.

 15. EN ONDERWERPEN! • Sivochten dus lange ende sere. • Die joncfrouwesprac: ‘God onsehere • MoeteWalewein nu gestarken!’ • Menmochtedaersiendi sparken • Dieut haren helmen spranc; • Simaectendaer groet geclanc. • Daerne was en geen verdrach: • Sislogenmenegenswarenslach.

 16. Maar dit is wel heeeel gruwelijk…. • Wat hulpet dat ictlancmaecte? • Waleweinsloech doe ende geraecte • Den riddere, dat hi hem clovede • Den helm ende al metten hovede • Dat hem tswaerddorewoet • Ten scouderen eert weder stoet. • Daerwas een gecrijs groet: • Hi viel neder ende was doet.

 17. Zit dit echt in de les? • Natuurlijk krijg je wel wat cultuur. • En we proberen er wel een mooi verhaal bij te vertellen • En het NUT ervan te laten zien… • Maar… we moeten natuurlijk ook… LEZEN, SCHRIJVEN, PRATEN, LUISTEREN, BOEKEN LEZEN, FILMPJES KIJKEN EN MAKEN, HUISWERK MAKEN, TOETSEN DOEN……