nye konkurranseregler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nye konkurranseregler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nye konkurranseregler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Nye konkurranseregler - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Nye konkurranseregler. Dommerseminaret 2012 Gardermoen Messe-og Konferansenter LetoHallen. Gjelder fra 1. november 2011. Vedtatt under IAAFs kongress i Daegu rett før VM. Det vil ikke bli trykket ny norsk bok. Ny bok etter neste runde med regelendringer etter neste IAAF kongress.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nye konkurranseregler' - mai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nye konkurranseregler

Nye konkurranseregler

Dommerseminaret 2012

Gardermoen Messe-og Konferansenter

LetoHallen

gjelder fra 1 november 2011
Gjelder fra 1. november 2011
 • Vedtatt under IAAFs kongress i Daegu rett før VM.
 • Det vil ikke bli trykket ny norsk bok.
 • Ny bok etter neste runde med regelendringer etter neste IAAF kongress..
endringer i alle kapitler
Endringer i alle kapitler
 • Her vil bare tekniske regler bli omtalt
 • Også endringer i kapitlene 1-4
 • Henviser til engelsk utgave av reglene
endringsprosedyrer av reglene
Endringsprosedyrer av reglene
 • IAAFs styre, sammen med Teknisk komité vedtar øvrige endringer.
 • Kun helt prinsipielle forslag legges fram for kongressen.
 • Legger opp til samme endringssyklus som i dag.
hva er endret
Hva er endret?
 • Få praktiske endringer.
 • Ellers mange redigeringsendringer.
regel 123 teknisk leder
Regel 123 Teknisk leder
 • Teknisk leders ansvar utvides og vil være i praksis ansvarlig for alt utstyr, kastredskap inkludert, og plassering av dette, samt fjerning når det ikke lenger er i bruk.
 • Også ansvarlig for at kastredskap er godkjent og merket.
regel 124 regileder
Regel 124 Regileder
 • Denne regel har ikke tidligere vært tatt inn med full tekst.
 • Jobben er aktuelt for norske mesterskap og elitestevner.
regel 125 overdommer
Regel 125 Overdommer
 • De forskjellige overdommeres arbeidsområder og avgrensninger har blitt gjennomgått og klargjort.
 • En overdommer kan omgjøre sin beslutning ut fra de opplysninger han får.
regel 141 aldersinndeling
Regel 141 Aldersinndeling
 • Veteranklasseinndelingen tilbake til sin gamle ordning.
 • Yngste klasse blir fra 35 år.
 • Internasjonal bestemmelse – blir neppe endret i Norge.
regel 144 assistanse
Regel 144 Assistanse
 • Pulsmåler, fartsmåler og stegmåler kan brukes såfremt utstyret samtidig ikke kan brukes til å kommunisere med en annen person.
regel 146 protester
Regel 146 Protester
 • Innskjerpes at protest kan bare legges av utøver eller på vegne av utøver som deltar i den samme runden av en konkurranse.
 • Lagkamp regnes da som en og samme konkurranse i forhold til dette.
regel 149 resultaters gyldighet
Regel 149 Resultaters gyldighet
 • Dersom baneøvelser arrangeres utenfor en friidrettsstadion, kan resultatene være gyldige dersom:
  • forbundet har gitt spesiell tillatelse.
  • autoriserte dommere brukes.
  • redskap og utstyr er i henhold til reglene.
  • underlag i henhold til reglene (f.eks uten svikt, fall, planhet etc).
regel 162 starten
Regel 162 Starten
 • Den som måtte bli diskvalifisert skal vises et diagonalt delt rødt og svart kort.
 • Kortet for advarsel som gis ved start i mangekamp og yngre klasser, skal være gult og svart diagonalt delt.
regel 163 l pet
Regel 163 Løpet
 • En løper som krysser sargen/indre strek i svingen eller på langsidene og derved kommer ut av en innestengt posisjon, skal diskvalifiseres.
regel 165 tidtaking
Regel 165 Tidtaking
 • Leder for tidtaking er ansvarlig for at elektronisk tidtaking er satt riktig opp.
 • Dette innebærer at han også er ansvarlig for at det blir gjennomført en 0-test før tidtaking starter.
regel 180 tekniske velser generelt
Regel 180 Tekniske øvelser - Generelt
 • Hopp-og kastrekkefølgen i en finalekonkurranse endres etter 3. omgang.
 • Bestemmelsen om at det skal endres også etter 5. omgang har falt bort.
 • Om flere enn 8 deltakere, kan arrangøren bestemme at alle skal få 4 forsøk i stedet for å arrangere finaleomganger.
regel 186 tresteg
Regel 186 Tresteg
 • Utøvere som ønsker det kan bruke ”planke” nærmere gropa enn 11 meter. Denne planken kan markeres med tape.
 • Når tape brukes må utøverne orienteres om hvor satslinjen ligger (forkast eller etterkant av tapen).
 • Utøveren må orientere dommerne om hvilken ”planke” han vil bruke.
 • Den ”planken” utøveren har valgt bør markeres, f.eks med en kjegle.
regel 187 kast generelt
Regel 187 Kast generelt
 • Utøvere kan ikke spraye, spre eller legge noen form for substans i ringen eller på skoene eller på annen måte endre ringens overflate.
regel 193 spyd
Regel 193 Spyd
 • I klasse 12 år eller yngre kan spydet lande på en hvilken som helst måte.
 • Kastet skal måles fra der noen del av spydet først berørte marken.
 • Vedtatt av Friidrettstinget 2011.
regel 260 rekorder
Regel 260 Rekorder
 • Resultater kan nå igjen oppnås utenfor en stadion. Men det er en betingelse at konkurranseområdet er nivellert og ellers fremstår med samme minimumskrav som en stadion.
regel 260 rekorder1
Regel 260 Rekorder
 • Ingen rekorder kan settes i konkurranser der menn og kvinner konkurrerer sammen.
  • Det er unntak for tekniske øvelser.
 • Internasjonalt kan man dog løpe mixed på distanser på 5000 meter og lenger, men altså ikke sette rekord.
 • Nasjonalt tillates mixede løp unntatt til kvalifiseringsformål internasjonalt.
 • I tekniske øvelser kan man arrangere gutter og jenter samtidig, men det skal være resultatliste hver for seg.
slide22

Friidrettens håndbok2010-utgaveBoka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no. Neste utgave vil ventelig komme i 2014.

slide23

Internasjonal håndbok2012-2013 utgaveOriginal engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF på e-post: headquarters@iaaf.org. Den kan også lastes ned som pdf-fil fra: http://www.iaaf.org/ Competitions  Technical area.