nye l replaner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nye læreplaner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nye læreplaner

play fullscreen
1 / 6

Nye læreplaner

86 Views Download Presentation
Download Presentation

Nye læreplaner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nye læreplaner • Nye læreplaner • Nye læseplaner fra 1. klasse i folkeskolen til sluttrinet i de gymnasiale uddannelser • ALLE læseplaner har samme struktur • August 2011: 1. – 8. klassetrin i folkeskolen • August 2012: 9. klassetrin • August 2013: 10 klassetrin og 1. klasserne i ungdomsuddannelserne • Overordnet formål med reformering af læseplanerne: • Omlægning fra pensum til kompetencemål • Klare mål for visse klassetrin • Tydelig progression mellem klassetrinene • Sammenhæng i læreplanerne i hele uddannelsessystemet • Gylden mulighed for at modernisere eksaminerne i forbindelse med iværksættelse af de nye læseplaner – herunder at digitalisere de skriftlige eksaminer Nye læreplaner

  2. Læreplanernes tilblivelse Inspiration fra især Norge og Danmark i strukturering af læreplanerne Mentamálaráðið nedsatte læreplansudvalg i alle fag Læreplansudvalgene havde for manges vedkommende repræsentanter for alle uddannelser Forslag til læreplaner blev sendt Mentamálaráðið í 2009 Mentamálaráðið ansatte siden en person, der skulle redigere samtlige læreplaner Alle læreplaner i folkeskolen er ved at have fået den endelige udformning. Der mangler endnu nogle få på 9. og 10. klasses niveau Det næste store tag er redigering af alle læreplanerne i de gymnasiale uddannelser og siden i de yrkesfagkige uddannelser Læreplanerne til de gymnasiale uddannelser skal være færdige til 1. august 2013 Nye læreplaner

  3. Læseplanernes struktur Identitet Formål Trin og timetal Områder Det talte sprog Det skrevne sprog Sammensatte tekster Sprogbeherskelse Supplerende område/r Kompetencemål Grundkompetence At udvise respekt At kommunikere At undersøge At skabe Faglig kompetence Evalueringer og eksaminer Nye læreplaner

  4. Læseplanernes struktur 5. Kompetencemål Grundkompetencer Faglige kompetencer det talte sprog det skrevne sprog sammensatte tekster sprogbeherskelse 6. Evalueringer og eksamen Evalueringer Eksamenformer Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Bedømmelsesgrundlag Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Nye læreplaner

  5. Læseplanernes struktur Har været et ganske omfattende arbejde Oprettede en hjemmeside for at holde alle interesserede parter orienteret om processen Kunne på hjemmesiden skrive bemærkninger til læseplanerne Hjemmesiden: http://www.namsaetlanir.net/ gennemgang af siden Ikke et Sysofos-arbejde, men alligevel et stadigt pågående arbejde På et tidspunkt må vi evaluere, hvordan og hvorledes de nye læreplaner forhåbentligt har flyttet undervisningen og læringstilprocessen Nye læreplaner

  6. Eksempel på karakterfastsætelse – mundtligt i 9. klasse Munnligt 9. floksstig Nye læreplaner