slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ - PowerPoint PPT Presentation

mai
84 Views
Download Presentation

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ PREZENTACE PROJEKTU Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

  2. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

  3. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM ( IDS ) Co je IDS a jaký je jeho účel ? • Cílem je nabídka kvalitní a dostatečně kapacitní veřejné dopravy s tarifní, přepravní a provozní integrací všech druhů dopravy formou tzv. integrovaného dopravního systému hromadné přepravy osob. • Součástí řešení IDS je souhrn opatření v zájmu provozní preference hromadné dopravy.

  4. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob PROČ UPŘEDNOSTŇOVAT HROMADNOU DOPRAVU • Systém zvýhodňování hromadné dopravy - ať už je to upřednostnění tramvají na křižovatkách a nebo systém umožňující průjezd ucpanými ulicemi autobusům • Zkvalitnění ovzduší - „čím menší počet dopravních prostředků, tím čistější ovzduší“ • Rychlost dopravy a kongesce-dopravní zácpy (např. ve špičce při dopravních zácpách je lepší využít všech forem MHD, upřednostňované před individuální automobilovou dopravou)

  5. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob REALIZACE IDS • Sjednocení přepravních podmínek 2. Sjednocení tarifních podmínek • Volba tarifního systému • Územní rozčlenění obsluhovaného dopravního prostoru • Stanovení výše tarifu atd. 3. Koordinace jízdních řádů 4. Jednotný strategický rozvoj veřejné dopravy v obsluhovaném území

  6. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob REALIZACE IDS 5. Funkční organizační struktury IDS • Dvouúrovňový model (viz dále) • Tříúrovňový model (viz dále) 6. Financování IDS • Společný tarif • Klíč pro dělbu přepravních tržeb zúčastněným dopravcům • Klíč pro dělbu úhrady prokazatelné ztráty z veřejných rozpočtů

  7. REALIZACE IDS Dvouúrovňový model Objednatelé Objednatelé Objednatelé (obce, svazky obcí, kraje) 1. úroveň smlouva o spolupráci zadávají služby Dopravci Dopravci 2. úroveň Dopravci

  8. REALIZACE IDS Tříúrovňový model Objednatelé Objednatelé Objednatelé (obce, svazky obcí, kraje) 1. úroveň smlouva o spolupráci 2. úroveň Organizátor zadává služby Dopravci Dopravci 3. úroveň Dopravci

  9. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob MOŽNOSTI ZDOKONALENÍ IDS • K větší atraktivitě hromadné dopravy pro veřejnost přispívá především zrychlení jejího provozu a zvýšení pohodlí pro cestující. • preference MHD na světelné signalizaci • omezení negativního vlivu intenzivního automobilového provozu na hromadnou • dopravu • zavádění moderních tramvají, autobusů a vlaků (metro)

  10. Katedra řízení dopravních procesů a logistiky Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob