Investering i fremtiden
Download
1 / 14

Investering i fremtiden - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Investering i fremtiden. Bakgrunn. Samarbeid og samhandel mellom lokale virksomheter er til dels en uutnyttet mulighet En stor del av verdiskapingen som skjer i Levanger forsvinner i dag ut av kommunen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Investering i fremtiden' - mahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bakgrunn
Bakgrunn

 • Samarbeid og samhandel mellom lokale virksomheter er til dels en uutnyttet mulighet

 • En stor del av verdiskapingen som skjer i Levanger forsvinner i dag ut av kommunen

 • Levangers næringsliv har kompetanse og ressurser til selv å ta ansvar for viktige deler av næringsutviklingen


Kommersielt investeringsselskap
Kommersielt investeringsselskap

 • Næringslivet kan gjennom egne ressurser bidra aktivt til å få en forsterket næringsutvikling i Levanger

  • Stille med risikovillig kapital

  • Bidra med næringslivskompetanse


Motivene for etablere et investeringsselskap
Motivene for å etablereet investeringsselskap

 • Forsterke konkurranseevnen til næringslivet i Levanger

 • Tiltrekke seg attraktivt næringsliv til Levanger

 • Forsterke samarbeidet mellom virksomheter, og mellom næringslivet og kommunen, slik at en samlet sett oppnår forsterket konkurranseevne

 • Tiltrekke seg godt kvalifisert arbeidskraft

 • Beholde mer av verdiskapingen i Levanger

 • Øke muligheten for investeringsstøtte fra Innovasjon Norge


Organisering
Organisering

 • Hvem inviteres som aksjonærer;

  • Foretak med kontoradresse i Levanger, samt privatpersoner med registrert bostedsadresse Levanger.

 • Selskapsform og eierposter;

  • Selskapet vil bli organisert som et aksjeselskap. Aksjenes pålydende kr 25.000,-. I tillegg til pålydende verdi vil det bli innkrevd en overkurs som gir selskapet arbeidskapital i en gitt periode.

  • Selskapet bør ha en minimum aksjebeholdning på kr 2.000.000,-, og det bør søkes å tegnes en del aksjer før selve stiftelsesmøtet.

  • Aksjeeier kan i en generalforsamling avgi stemmer for inntil 1/3 av aksjene.


Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere

 • Levanger Næringsselskap

  • Kompetanse og næringsarealer

 • InFond

  • Midler og kompetanse

 • Innovasjon Norge

  • Midler og kompetanse

 • Andre investeringsselskaper


Investeringer
Investeringer

 • Selskapet skal kunne investere i virksomheter og prosjekter som bidrar til å øke verdiskapingen i Levanger.

 • Selskapet skal ha eierposisjoner på minimum 15%, maksimum inntil 50%.

 • Tidshorisonten på investeringene skal normalt være 3-7 år.


Konomi
Økonomi

 • Inntektene i investeringsselskapet

  • Verdiutvikling av aksjepost i eiertiden

  • Eventuelt utbytte


Krav til selskaper det investeres i
Krav til selskaper det investeres i

 • Det kreves minimum en posisjon i styret

  • Styremedlemmer skal ha godkjent styrekurs


Selskapets ledelse
Selskapets ledelse

 • Selskapets øverste organ er generalforsamlingen.

 • Selskapets styre

 • Selskapets styreleder skal fronte selskapet utad og foreta den første grovvurdering av mulige investeringer

 • Styreleder skal være en betalt posisjon.


Interimstyret
Interimstyret

 • Terje Skei, Vintex

 • Olav M. Salater, Sparebank1 Midt-Norge

 • Arnhild Aarøe, Håa Gård

 • Trond Thomassen, Normilk

 • André Vevle, Black Design

 • Ketil Hveding, Innherred Bygg

 • Jan Georg Langset, Innovasjon Norge

 • Grete Ludvigsen, Levanger Næringsselskap


Gode argumenter
Gode argumenter …

 • Delta i spennende prosjekter med mulighet for avkastning

 • Involvere egen person/ virksomhet i et profesjonelt nettverk

  • Utvikle egen kompetanse

  • Utvikle egen virksomhet

 • Ta medansvar for lokal næringsutvikling

 • Delta i prosjekter en på selvstendig grunnlag ikke har ressurser til å kunne delta i


Innbydelse
Innbydelse

 • Vil du bli med er det ingenting å vente på…

 • Frist for å melde interesse 1. september 2008

 • Meld din mulige interesse til;


Invester i fremtiden invester i lokalsamfunnet invester i egen videreutvikling

Invester i fremtidenInvester i lokalsamfunnetInvester i egen videreutvikling


ad