slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri. Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL' - maggy-schultz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri

Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,

6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

bilgi birikimi
Bilgi Birikimi
 • Günümüzden on-on beş yıl kadar önce, “son 10 yıldaki bilgi birikimi insanlığın başlangıcından bugüne kadarki bilgi birikiminden daha fazladır” denilmekteydi.
 • Günümüzde her 5 yılda bilgi birikiminin ikiye katlandığı uzmanlar ve araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

nternet kullan m
İnternet Kullanımı
 • Türkiye’de İnternet kullanım oranı %6 ve
 • e-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı da %3’tür (Ntvmsnbc.com, 2004).
 • İnternet kullanımıyla ilgili oranlar
  • ABD’de %58,
  • Fransa’da %37,
  • Yunanistan’da ise %18’dir.
 • e-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı da,
  • Hindistan’da %22,
  • Norveç’te %53,
  • Kanada’da %46 dır.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

slide4
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
slide5
Türkiye ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve İnternet’e dayalı eğitimin uygulanması açısından büyük bir hedef belirlemiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerde İnternet’e dayalı eğitim konusunda yayınladığı bir yönetmelikle bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır.
 • Özel sektör eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve İnternet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

slide6
Gerek Türkiye’de gerekse dünyanın çeşitli diğer ülkelerinde git gide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinimin kendini hissettirmektedir.
 • Bu gereksinimin bir sonucu olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri açılmıştır.
 • BÖTE bölümü mezunları öğretmen olarak gittikleri ortamlarda bu teknolojileri tanıtma görevini de üstlenmektedirler.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

ara t rma problemi
Araştırma Problemi

1- BÖTE Bölümü öğrencilerinin demografik özellikleri nasıldır?

2- BÖTE Bölümü öğrencilerinin,

a- Bilgisayara erişim durumları

b- İnternet’e erişim durumları

c- Bilgisayarı kullanma durumları

d- İnternet kaynaklarını kullanma durumları

e- Başvurulan İnternet kaynaklarının içerik dili

ile ilgili görüşleri nedir?

3. BÖTE Bölümü öğrencilerinin web tasarımı konusundaki görüşleri nelerdir?

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

y ntem
Yöntem
 • Bu araştırma, BÖTE Bölümü öğrencilerinin bilgi teknolojilerine erişim durumları ve İnternet kaynaklarını kullanımlarını incelemeye yönelik betimsel bir araştırmadır.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

ara t rma grubu
Araştırma Grubu
 • Araştırma Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

veri toplama ara lar
Veri Toplama Araçları
 • Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket kullanılmış ve ayrıca öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

bulgular
BULGULAR
 • Öğrencilerin büyük (%64) çoğunluğu erkek ve mezun oldukları lise türü açısından da çoğunluğu Anadolu Teknik Lisesi (%27) ve Anadolu Lisesi (%25) olmakla birlikte geniş sayılabilecek bir yelpazeye sahip oldukları anlaşılmaktadır.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

rencilerin mezun olduklar liselere g re da l m
Öğrencilerin Mezun Oldukları Liselere Göre Dağılımı

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

rencilerin bilgisayara eri im durumlar
Öğrencilerin Bilgisayara Erişim Durumları

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

rencilerin nternet e eri im durumlar
Öğrencilerin İnternet’e Erişim Durumları

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

rencilerin bilgisayar kullanma durumlar
Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanma Durumları

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

rencilerin nternet kaynaklar n kullanma durumlar
Öğrencilerin İnternet Kaynaklarını Kullanma Durumları

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

ba vurulan nternet kaynaklar n n erik dili
Başvurulan İnternet Kaynaklarının İçerik Dili

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

ba vurulan nternet kaynaklar n n erik dili le lgili g r ler
Başvurulan İnternet Kaynaklarının İçerik Dili İle İlgili Görüşler

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

web tasar m yla lgili g r lerin da l m 1
Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı(1)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

web tasar m yla lgili g r lerin da l m 2
Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı(2)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

web tasar m yla lgili g r lerin da l m 3
Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı(3)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

web tasar m yla lgili g r lerin da l m 4
Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı(4)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

web tasar m yla lgili g r lerin da l m 5
Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı(5)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

web tasar m yla lgili g r lerin da l m 6
Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı(6)

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

sonu ve ner ler 1
SONUÇ ve ÖNERİLER (1)
 • Öğrencilerin genel olarak bilgisayar kullanma sıklıkları ve İnternet erişimi konusunda sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır.
 • Web tasarımı konusunda deneyim kazanan öğrenciler İnternet kaynakları konusunda daha geniş bir görüş açısı edinmektedirler.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

sonu ve ner ler 2
SONUÇ ve ÖNERİLER (2)
 • Öğrencilerin yeterli deneyimi edinebilmeleri için onlara bilgisayar ve İnternet’e erişebilecekleri bilgisayar laboratuarları olanakları sağlanmalıdır.
 • Bölümlerin sadece bilgisayar laboratuarının olması ve bunu öğrencilerin kullanımına sunması yeterli olmamaktadır. Kullanıma sunulan bilgisayarların yeterli teknik özelliklere de sahip olmaları gerekir.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

sonu ve ner ler 3
SONUÇ ve ÖNERİLER (3)
 • Öğrencilerin İnternet kaynaklarını kullanmadaki sıkıntıların en büyüğü kullanılan kaynakların yabancı dil ağırlıklı olması görülmektedir.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

slide28
Bilgi teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan bireyler bu teknolojilerden gereği gibi yararlanamamaktadırlar.
 • Öğretmenlerin sınıfta daha etkili olabilmeleri için bilgi teknolojilerinden gereğince yararlanabilmelerine yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

slide29
BÖTE bölümü mezunları öğretmen olarak gittikleri ortamlarda bu teknolojileri tanıtma görevinde birer eğitim ajanı işlevini üstlenebilirler.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

slide30
Bilgi teknolojilerini kullanma konusunda eğiticilere ihtiyaç duydukları destek sağlanmalıdır.
 • Teknolojilerdeki gelişme ve değişme sürekli olduğu için de bu destek sürekli olmalıdır.

Taşı delen, suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Brezilya atasözü

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

slide31
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
slide32
Arş. Gör. Fatih Gürsul

E-posta: fatihg_at_hacettepe.edu.tr

Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~fatihg/

Öğr.Gör.Dr.Süleyman Sadi SEFEROĞLU

E-posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr

Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

Teşekkürler

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya