Ewidencja dzia alno ci gospodarczej
Download
1 / 11

EWIDENCJA DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. PLAN PREZENTACJI: czym jest EDG ? procedura rejestracji zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej wykreślenie wpisu w EDG opłaty za wpis przydatne strony. Czym jest EDG ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EWIDENCJA DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ' - maegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ewidencja dzia alno ci gospodarczej
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • PLAN PREZENTACJI:

  • czym jest EDG ?

  • procedura rejestracji

  • zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

  • wykreślenie wpisu w EDG

  • opłaty za wpis

  • przydatne strony


Czym jest edg
Czym jest EDG ?

EDG to rejestr publiczny, w którym rejestrują się przedsiębiorcy działający jednosobowo, oraz wspólnicy spółki cywilnej

Rejestr prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Ewidencja jest jawna a dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Wpisowi do rejestru podlega:

zawieszenie i wznowienie postępowania

zmiany we wpisie

Podstawa prawna funkcjonowania EDG to min:

prawo działalności gospodarczej (tylko art 7a – 7i, reszta starciła moc)‏

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

kodeks postępowania administarcyjnego

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalnościgospodarczej


Procedura rejestracji w edg
Procedura rejestracji w EDG

KROK I – WYPEŁNIENIE WNIOSKU

 • Wniosek powinien zawierać min:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL o ile taki posiada

 • numer NIP przedsiębiorcy o ile taki posiada

 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy

 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej o ile przedsiębiorca posiada

  • Ważne: wniosek jest jednocześnie:

 • wnioskiem o nadanie REGONU

 • zgłoszeniem do urzedu skarbowego

 • oraz zgłoszeniem do ZUS lub KRUS

 • organ ewidencyjny musi przesłać do powyższych instytucji wymagane dane niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu

 • (słynne ,,jedno okienko”)‏


 • Procedura rejestracji w edg1
  Procedura rejestracji w EDG

  Sposoby złożenia wniosku

  w urzędzie gminy

  można złożyć w wersji elektronicznej

  (gdy brak podpisu elektronicznego

  to w ciągu trzech dni następuje wezwanie wysłać pocztą

  z urzędu gminy do podpisania wniosku

  i odebrania go)‏

  KROK II - ZŁOŻENIE WNIOSKU


  Procedura rejestracji w edg2
  Procedura rejestracji w EDG

  Dokonuje go niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku wójt, burmistrz albo prezydent miasta (organ ewidencyjny)‏

  Zaświadczenie o wpisie doręczane jest z urzędu

  KROK III - WPIS DO EDG


  Odmowa wpisu
  Odmowa wpisu

  Może nastąpić gdy:

  zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy

  zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie

  prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

  Co robić w przypadku odmowy wpisu ?

  możliwości wyjścia z tej sytuacji wskazuje KPA, gdyż odmowa jest decyzją administarcyjną

  najpierw należy się odwołać się do SKO w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

  w przypadku nie pomyślnej decyzji SKO, istnieje możliwość wniesienia skargi do WSA w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium. Ostatnią ,,deską ratunku” jest skarga kasacyjna do NSA


  Zawieszenie i wznowienie dzia alno ci
  Zawieszenie i wznowienie działalności

  Zawieszenie działalności

  podlega wpisowi do EDG, dotyczy przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

  wniosek powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego miejsce zamieszkania oraz adres, wskazanie okresu na jaki nastąpi zawieszenie. Należy również dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników

  Przedsiębiorca informuje a nie prosi organ o zawieszeniu – wniosek to formalność

  W przypadku spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne gdy wszyscy wspólnicy zawieszą działalność

  zawieszenie może nastąpić na okres od 1 do 24 miesięcy, zawieszenie zaczyna w dniu wskazanym we wniosku

  Wznowienie działalności gospodarczej:

  musi nastąpić w momencie, w którym minął termin zawieszenia lub może nastąpić wcześniej

  należy wypełnić odpowiedni formularz, który ma zawierać min: oznaczenie przedsiębiorcy, jego miejsca zamieszkania i adres


  Wykre lenie wpisu z edg
  Wykreślenie wpisu z EDG

  Przyczyny:

  zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

  zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy

  prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

  przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (wykreślenie w momencie otrzymania informacji przekazanej przez CI KRS)‏

  zmiana miejsca zamieszkania (wykreślenie w starej EDG)‏

  niezgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w wymaganym terminie (musi nastąpić najpierw pisemne wezwanie wraz z wyznaczeniem dodatkowego 30 dniowego terminu)‏

  organ dokonał wpisu z naruszeniem prawa lub dowody na których się oparł były fałszywe – odpowiednie stosowanie przepisów KPA

  oragan może z urzędu wykreślić wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy

  Wykreślenie wpisu z EDG jest decyzją administracyjną z całymi tego konsekwencjami

  organ ewidencyjny przekazuje infomacje innym organom z ,,jednego okienka” w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji


  Op aty
  OPŁATY

  0 zł

  Wpis do EDG

  Wpis o zmianę wpisu

  do EDG Wniosek o zawieszenie Wniosek o wznowie działalności gospodarczej działalności gospodarczej

  Zaświadczenie potwierdzające wznowienie działalności gospodarczej 17 zł


  Przydatne strony
  Przydatne strony

  http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/

  Oficjalne strony urzedów miast, gmin

  http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

  www.google.com.pl :)