tematick a monotematick v loha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tematická a monotematická výloha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tematická a monotematická výloha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
madonna-meadows

Tematická a monotematická výloha - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Tematická a monotematická výloha
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tematická a monotematická výloha Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013

  2. „EU peníze středním školám“

  3. Tematická výloha Tematická výloha se zaměřuje jen na jedno téma. Ale přitom toto téma dovoluje velmi široké pojetí aranžování. Například „Jaro“, „Léto“, „Sport“, „Dovolená“,atd. Například:

  4. Tematická

  5. Je možné vystavovat vše, co se nám může hodit v létě.

  6. Monotematická výloha Zaměřuje se na úzce omezené téma, například na jednu určitou značku, jeden určitý sport, jeden určitý produkt. Například:

  7. Monotematická

  8. Je možné vystavovat vše na určité téma – určitá značka, firma, model, druh zboží atd.

  9. Klíčová slova • Tematická • Monotematická

  10. Zdroje: Vlastní archiv http://www.nivea.co.za/-/media/NIVEA/international/packshots/nivea%20creme/25_1_1_png.ashx?mh=350&mw=260&reflection=1&reflectionHeight=50 http://lichtecht.de/fileadmin/_migrated/pics/lichtecht_3d_produktdesign_nivea_004_01.jpg