Download
lajittelupeli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lajittelupeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lajittelupeli

Lajittelupeli

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Lajittelupeli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lajittelupeli Autoala

 2. Sisältö • Alustus • Jäteasioiden tärkeysjärjestys • Miksi ja miten ehkäistä syntyvän jätteen määrää? • Autoalan jätteet • Pelin purku

 3. Jätehuollon ensisijaisuusjärjestys • Vähennetään syntyvän jätteen määrää • Käytetään jäte uudelleen sellaisenaan • Kierrätetään jätteen sisältämä materiaali • Hyödynnetään jätteen sisältämä energia • Loppusijoitetaan jäte kaatopaikalle

 4. Miksi vähentää jätteen määrää? • Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi. • Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön. • Ts. jäte on tuhlattua raaka-ainetta.

 5. Miten vähentää jätteen määrää? • Syntyvän jätteen määrän vähentämisessä tärkeää on esim. • materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen • materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö • materiaalihukan välttäminen • raaka-aineiden järkevä hankinta • koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito

 6. Jätteen syntyä voidaan autoalalla vähentää toimimalla materiaalitehokkaasti kaikissa työvaiheissa • ajoneuvojen säännöllinen huolto • laadukkaiden varaosien käyttö • ympäristöystävällisten korjaamokemikaalien taloudellinen käyttö • koneiden ja työkalujen oikea käyttö ja huolto • korjaamojen pesutoiminnoissa tuhlaamaton vedenkäyttö • vaarallisten jätteiden asianmukainen talteenotto • öljynerotinkaivon säännöllinen huoltaminen • pestävien ja kierrätettävien puhdistusliinojen käyttö

 7. Autoalan hyödynnettävät jätteet • teräs ja muut metallit • paperi • pakkauskartonki • voiteluöljy • renkaat

 8. Autoalan vaaralliset jätteet • käytetyt voiteluöljyt • lyijyakut • jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet • kiinteät öljyiset jätteet, kuten öljynsuodattimet ja öljynimeytysaineet • liuotinjätteet ja pesuaineet • öljynerotuskaivojen pinta- ja pohjakerrokset • raskasmetalleja sisältävät ladattavat akut ja paristot • liuotinpitoiset rätit, trasselit ja vajaat maalipurkit • loisteputket ja energiansäästölamput

 9. Pelin ohjeistus • Peliin kuuluu lajittelualustat (erillinen pdf), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista • Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä • öljynsuodatin, aerosolipakkaus, maalipurkki, autoradio, katalysaattori.. • Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja

 10. Lajittelupelin purku Sähköala

 11. Muistutukseksi • Jätehuollon tärkeysjärjestys • Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. • Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta uudelleenkäytöstä ja sen jälkeen kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista.

 12. Biojäte Sekajäte Energiajäte hyötykäyttöön kelpaamaton jäte mm. muoviosat (ei PVC) pakkausmuovit, tuhjät muoviastiat mm. kahvinporot, ruuantähteet Paperi Kuitupakkaukset Metalli mm. katalysaattorit, hylätyt metalliosat mm. sanomalehdet, tulostinpaperi mm. pakkauspahvi SER mm. sähkölaitteet, -työkalut Lasi Keräyspaperi Vaarallinen jäte Keräyspaperi Keräyspaperi Muu hyötyjäte mm. romuakut, käytetyt öljyt, jarru-, kytkin-, jäähdytinnesteet, osien pesun jätteet mm. autonrenkaat, puujäte mm. lasiset juomapullot

 13. Jätteiden keräykseen ja varastointiin soveltuvien astioiden kriteerit • Tiiviit, kestettävä koneellinen kuormaus ja kuljetukset. • Nestemäiset vaaralliset jätteet säilytetään niille soveltuvassa astiassa suoja-altaassa tai suoja-allastetussa tilassa, jonka tilavuus on mitoitettu vähintään suurimman säiliön tilavuuden mukaan. • Ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden, kuten öljyjen, liuottimien ja jätebensiinin säilytykseen ja kuljetukseen tarvitaan tyyppihyväksytyt astiat. • Jäteastioissa on oltava vähintään jätteen nimi. • Muiden astiamerkintöjen tarve riippuu jätteen vaarallisista ominaisuuksista. • Aineiden alkuperäiset hyväkuntoiset astiat ovat myös käyttökelpoisia säilytykseen ja kuljetukseen. • Tarvittavat merkinnät ovat usein valmiina. Niihin lisätään vain JÄTE -merkintä. • Kemikaalijätteitä ei saa säilyttää edes tilapäisesti elintarvikepakkauksissa. Lähde: Draivi; Autokorjaamoalan hyvän käytännön malli

 14. Vaaralliset jätteet • Romuakut • Haponkestävät kannelliset astiat sopivat parhaiten romuakkujen säilytykseen. • Käytetyt voiteluöljyt (mustat moottoriöljyt, kirkkaat vaihteisto- ja hydrauliöljyt) • Ekokem suosittelee, että kirkkaat voiteluöljyt kannattaa kerätä erikseen, mikäli niitä syntyy yli 0,5 m³ vuodessa. • Kiinteät öljyiset jätteet • Öljynsuodattimet, öljynimeytysaineet, öljytäytteiset iskunvaimentimet, vajaat voiteluöljypakkaukset ja osien pesujätteiden sakat voi laittaa samaan astiaan. • Jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet • Käytettyjä jarru- ja kytkinnesteitä syntyy varsin vähän ja ne voidaan laittaa samaan, esim. muovi- tai metalliastiaan. Lähde: Draivi; Autokorjaamoalan hyvän käytännön malli

 15. Vaaralliset jätteet • Osien pesun jätteet • Osien pesussa suljettu liuotinpesukone tai kammiopesulaite säästää liuotinkuluissa. • Osien pesussa syntyviä liuotinjätteitä ei saa johtaa viemäriin. • Ne kuuluvat sellaisenaan ongelmajätekäsittelyyn. • Öljynerotinkaivojen pinta- ja pohjakerrokset • Öljynerotinkaivojen tarkastuksesta ja tyhjennyksestä sekä hälyttimien testaamisesta huolehditaan säännöllisesti ja varmistutaan niiden toiminnasta tyhjennyksen yhteydessä. • Tyhjennys voidaan myös tehdä tarpeen mukaan öljylietepatjan ja pohjakerroksen paksuutta seuraamalla. • Hiekanerotinkaivojen pohjakerros • Pohjakerros on sisältämiensä haitallisten aineiden takia ongelmajätettä. • Tyhjennys tulee hoitaa tarpeen mukaan. Lähde: Draivi; Autokorjaamoalan hyvän käytännön malli

 16. Vaaralliset jätteet • Loisteputket ja energiansäästölamput • Tukeva pahvi- tai muovilaatikko soveltuu loisteputkien ja energiansäästölamppujen keräykseen. • Maalauksessa ja ruostesuojauksessa syntyvät jätteet • Alustamassajäte, liuotinpitoiset rätit ja vajaat maalipurkit voidaan kerätä samaan astiaan. • Muut vaaralliset jätteet • Muita korjaamotoiminnassa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. erilaiset huoltokemikaalit kuten liimat, akkuhapot ja voiteluaineet, paineastiat kuten halonisammuttimet, laukeamattomat räjähdysvaarallisia kemikaaleja sisältävät turvatyynyt ja ilmastointilaitteiden jäähdytinnesteet. • Ilmastointilaitteiden huolto on luvanvaraista juuri ilmastointiaineisiin liittyvien ympäristöriskien vuoksi. Lähde: Draivi; Autokorjaamoalan hyvän käytännön malli

 17. Jätteiden lajittelu HSY:n alueella Lajitteluohjeet löydät HSY:n kotisivuilta www.hsy.fi/jatehuolto/ohjeet/lajittelu