toolbox meeting cleaning stock n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK. GEVAARLIJKE PRODUKTEN. 1. WETGEVING. Vanaf 1 december 2010 De nieuwe Europese verordening “ CLP, Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures ” wordt van toepassing voor alle produkten .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TOOLBOX MEETING CLEANING & STOCK' - macaulay-whitehead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
toolbox meeting cleaning stock

TOOLBOX MEETINGCLEANING & STOCK

GEVAARLIJKE PRODUKTEN

1 wetgeving
1. WETGEVING
  • Vanaf 1 december 2010

De nieuwe Europese verordening “CLP, Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures” wordt van toepassing voor alle produkten.

In sommige gevallen is een afwijking mogelijk tot 2012.

De oude pictogrammen (vierkant en oranje) zullen geleidelijk worden vervangen door nieuwe symbolen in een ruitvorm, bestaande uit een zwart symbool op een met rood omlijnde witte achtergrond.

2 pictogram
2. PICTOGRAM

Fysiekerisico’s:

explosie, zelfontbrandendestoffen, organischeperoxiden

Ontplofbaar

= explodeert

Fysiekerisico’s:

Oxiderendegassen, oxiderende vloeistoffen, oxiderende vaste stoffen

Oxiderend

= doetontvlammen

2 pictogram1
2. PICTOGRAM

Fysiekerisico’s:

brandbare gassen, spuitbussen met brandbaar gas, brandbare vloeistoffen en stoffen, zelfontbrandende vloeistoffen en vaste stoffen, stoffen die in contact met water brandbare gassen vormen, voor zelfverhitting vatbare stoffen, organische peroxiden

ontvlambaar = brand

Gevarenvoorgezondheid:

brandwonden, oogletsel

Fysiekerisico’s:

corrosief voor metalen

Corrosief

= bijtend

2 pictogram2
2. PICTOGRAM

Gevarenvoorde gezondheid:

In hoge mate giftig

giftig

= dodelijk

Gevarenvoorhetaquatisch milieu

Gevaarlijk voor het milieu

= vervuilend

3 nieuwe pictogram
3. NIEUWE PICTOGRAM

Gevarenvoorde gezondheid:

In hoge mate giftig, huidirritatie, oogirritatie, giftig voor bepaalde organen - eenmalige blootstelling, verhoogde gevoeligheid van de huid

= beinvloedt de gezondheid

Schadelijk, irriterend

Gevarenvoorde gezondheid:

mutageniteit in zaadcellen, kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting, giftig voor bepaalde organen - eenmalige blootstelling - herhaalde blootstelling, verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen, gevaar bij inademing

= brengtde gezondheid ernstige schade toe

3 nieuwe pictogram1
3. NIEUWE PICTOGRAM

Fysiekerisico’s:

gas onder druk

= onder druk

4 procedure
4. PROCEDURE
  • In hetPaleisvoorSchoneKunsten
  • Voorallemedewerkers