slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Eva Kubešová Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí 21. října 2011. Obsah:. Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody: Identifikace problémových otázek jednotlivých oblastí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ' - lyre


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Eva Kubešová

Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí

21. října 2011

obsah
Obsah:
 • Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody:
  • Identifikace problémových otázek jednotlivých oblastí
  • Mezistátní a regionální spolupráce
  • Zapojení ČR v konkrétních akcích
hlavn priority ps z pohledu ochrany p rody
Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody
 • Pilíř A) Napojení Podunají
  • 3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů
 • Pilíř B) Ochrana životního prostředí Podunají
  • 4. Obnovení a udržení kvality vod
  • 5. Řízení rizik pro životní prostředí
  • 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy
3 podpora kultury a cestovn ho ruchu a mezilidsk ch kontakt
3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů
 • Karpatská strategie
 • Metodika pro zajišťování udržitelnosti cestovního ruchu v národních parcích
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2007-2013
 • Integrace do ostatních sektorových politik
 • Standardy environmentální kvality
3 podpora kultury a cestovn ho ruchu a mezilidsk ch kontakt1
3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů
 • Konkrétní akce:
  • Výměna dobré praxe
  • Podpora rozvoje udržitelných forem cestovního ruchu jako alternativy k masovému turismu
  • Podpora rozvoje udržitelné návštěvnické infrastruktury
  • Monitorování dopadů cestovního ruchuna přírodu a krajinu
4 obnoven a udr en kvality vod
4. Obnovení a udržení kvality vod
 • ČR spolupracuje v oblasti ochrany vod s ostatními státy v povodí Dunaje na dvou úrovních.
  • na základě Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (činnost Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje MKOD)
  • na základě bilaterálních dohod o spolupráci České republiky na hraničních vodách s Rakouskem a Slovenskem
 • plnění směrnic EU
  • Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice)
  • Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice).
5 zen rizik pro ivotn prost ed
5. Řízení rizik pro životní prostředí
 • Voda
  • Akční program udržitelné ochrany před povodněmi
  • Akčního plánu dílčího povodí Moravy
  • hlásný a varovný systém pro celé povodí
 • Ekologické škody
  • odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací a kompletní řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží
  • Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4, opatření 4,2 „Odstraňování starých ekologických zátěží“
6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy
6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • Biodiverzita
 • Krajina
 • Ovzduší
 • Půda
 • Chemické látky
6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy1
6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

Biodiverzita:

 • řadu lokalit zařazených do soustavy Natura 2000
  • Např. ptačí oblasti Litovelské pomoraví, Pálava, Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, Lednické rybníky
  • koncentrace řady zvláště chráněných území a cenných přírodních lokalit
  • Např. Národní park Podyjí, Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Pálava, Beskydy a Bílé Karpaty
6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy2
6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

Biodiverzita

 • přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi
  • v rámci stávajících mezinárodních úmluv
  • v rámci bilaterální, případně trilaterální spolupráce na konkrétních projektech
 • Projekt „Příroda bez hranic“
6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy3
6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • Priority v oblasti ochrany krajiny:
  • obnova přirozené retence vody v krajině prostřednictvím realizace protierozní ochrany a územních systémů ekologické stability
  • zajištění migrační prostupnosti krajiny prostřednictvím realizace opatření na vodních tocích
  • důsledná ochrana a obnova přirozených krajinných struktur a funkcí
6 ochrana biologick rozmanitosti krajiny a kvality ovzdu a p dy4
6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • Ovzduší
  • regiony, které by teoreticky mohly ovlivňovat ovzduší v podunajských oblastech (jižní část ČR), nepatří z pohledu znečištění ovzduší mezi problematické
 • Půda
  • Degradace půd
  • Tématická strategie pro ochranu půdy
  • Vytváření jednotného systému evidence půdy, pozemků a jejich využívání
 • Chemické látky
  • odstraňování obsoletních pesticidů a chemikálií
slide15

Děkuji za pozornost.

eva.kubesova@mzp.cz

267 122 143