slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cursos ATCAT 2014 FREE WORDS PROJECT PROJECTE PARAULES LLIURES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cursos ATCAT 2014 FREE WORDS PROJECT PROJECTE PARAULES LLIURES

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Cursos ATCAT 2014 FREE WORDS PROJECT PROJECTE PARAULES LLIURES - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation

Cursos ATCAT 2014 FREE WORDS PROJECT PROJECTE PARAULES LLIURES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cursos ATCAT 2014FREE WORDS PROJECTPROJECTE PARAULES LLIURES

  2. No es tracta d`acumular o afegir res, ans alliberar-nos, buidar-nos d`allò que no ens deixa funcionar com cal a la vida.

  3. Parla en públic i clown:nen interior feliç = adult feliç

  4. Coaching assistit amb cavalls: tornar a l`autenticitat

  5. Caminar sobre brases o sobre vidres... Si ets capaç de fer això que sembla impossible, no seràs capaç de fer allò que és espontani, com parlar, per exemple?

  6. ALTRES PROPOSTES: • Treballar la polaritat “Vull parlar/em reprimeixo” amb la Gestalt. • Treballar el sistema familiar amb Constel.lacions Familiars.

  7. “Moltes vegades som el nostre pitjor enemic. No és l`adversari extern qui ens derrota, sinó els nostres propis dubtes, la nostra pròpia por i la nostra manca de concentració”. Timothy Gallwey.

  8. Cursos ATCAT 2014FREE WORDS PROJECTPROJECTE PARAULES LLIURES Tornar a la parla espontània.