PROJECTE A.V.A.C. - PowerPoint PPT Presentation

projecte a v a c n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJECTE A.V.A.C. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJECTE A.V.A.C.

play fullscreen
1 / 17
PROJECTE A.V.A.C.
125 Views
Download Presentation
gerek
Download Presentation

PROJECTE A.V.A.C.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJECTE A.V.A.C. • Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure

 2. D’on surt el projecte? • L’educació és cosa de tots: Responsabilitat compartida • Un pas més enllà: caminem plegats.

 3. INQUIETUDS • Dificultat per parlar i reflexionar. • Discuteixen i no s’escolten. • Es barallen. • Dificultat per expressar allò que senten.

 4. Objectius del programa • Relacionar-se. • Enraonar i a argumentar. • Posar-se en lloc de l’altre. • Escoltar • Establir vincles afectius entre tutor/a i alumne/a En definitiva: Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure

 5. CAMÍ RECORREGUT

 6. RELACIÓ AMB L’ENTORN C.E.I.P. La Jota A.V.A.C.

 7. QUÈ FEM A L’ESCOLA? Programa de Competències Socioemocionals i Projecte Escolta’m

 8. Per a què serveixen ? • Són uns programes adreçats a la solució de problemes interpersonals. • Desenvolupen les habilitats socials i cognitives. • S’aprèn a pensar per evitar conductes irreflexives. • Afavoreixen una major vinculació afectiva i creadora de resiliència.

 9. En què consisteixen? • Es basen en el diàleg com eina i actitud. • S’apliquen des de la tutoria. • Jocs i activitats dirigides amb objectius predeterminats.

 10. Com són les activitats i els jocs? • Activitats i jocs de gran, de petit grup i personalitzades. • Gairebé mai les activitats queden reflectides al paper. • És important la participació i el diàleg. • Es fan servir materials diversos (fotos, dibuixos, contes, pel·lícules...).

 11. Què pretenem? • Alfabetització emocional. • Autorregulació i atenció. • Desenvolupament de factors protectors. • Minvar els problemes de conducta i les barreres a l’aprenentatge. • Fer una mirada centrada en el progrés dels infants més que no pas en les causes dels seus problemes.

 12. Quins resultats es poden obtenir ? • Millora el clima de l’aula. • S’afavoreix l’aprenentatge en general. • Es redueixen les conductes agressives. • S’aprèn a tenir en compte a l’altre. • Augmenten les conductes respectuoses, solidàries i de companyonia.

 13. PROJECTE COMÚ ESCOLA-FAMÍLIA • Un espai i un temps de trobada escola -família. • Per poder pensar, sentir i actuar conjuntament sobre l’educació dels nostres fills, dels nostres alumnes. • Amb l’objectiu d’ajudar-los a ser persones autònomes i responsables.

 14. PER QUÉ? • La col·laboració família-escola és una necessitat del nostre temps pels canvis familiars i socials. • Això implica canvis en els models educatius.

 15. PER A QUÈ? • Per actuar amb criteris educatius comuns i compartits. • Perquè els infants tinguin referències clares. • Perquè el treball en equip (família i escola) millora els resultats.

 16. I ARA QUÈ? • Un espai de comunicació: compartir experiències, cine-fòrum, debats, xerrades, ... • Obrim un espai de participació. Us hi apunteu?

 17. Nens i nenes que valorin el que tenen i puguin ser feliços. Nens i nenes que sàpiguen afrontar i solucionar dificultats reflexionant. Nens i nenes que sàpiguen expressar els seus sentiments, dialogar i col·laborar a tot arreu. Nens i nenes responsables i que s’esforcin. QUINA EDUCACIÓ VOLEM PELS NOSTRES NENS I NENES ?Pensem que la educació dels nostres alumnes ha de contemplar: