slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otyłość jako narastający problem położniczy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otyłość jako narastający problem położniczy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Otyłość jako narastający problem położniczy - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Otyłość jako narastający problem położniczy. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. CGN Mascie-Taylor et al. J Physiol Anthropol 2007 . Odsetek kobiet z BMI >30 kg/m 2. Berghoefer et al. BMC Public Health, 2008. OTYŁOŚĆ. ZABURZENIA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otyłość jako narastający problem położniczy' - lynne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Otyłość jako narastający problem położniczy

Ewa Wender-OżegowskaKlinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

slide3

Odsetek kobiet z BMI >30 kg/m2

Berghoefer et al. BMC Public Health, 2008

slide4

OTYŁOŚĆ

ZABURZENIA

ENDOKRYNOLOGICZNE

ZABURZENIA

METABOLICZNE

IGT

HIPERINSULINEMIA

CUKRZYCA TYPU 2

WĄTROBA

JAJNIK

DYSLIPIDEMIA

SHBG

IGFBP

ANDROGENY

ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE

CIĄŻA-

GDM

slide5

OTYŁOŚĆ

w Polsce częstość występowania otyłości w populacji ciężarnych szacuje się na 10-27%

rozpoznawanieotyłości u kobiety ciężarnej:

masa ciała przed zajściem w ciążę >90 kg

masa ciała podczas pierwszej wizyty >110-120% należnej masy ciała

BMI w czasie ciąży >30 kg/m2

BMI u ciężarnych – czynnik predykcyjny zachorowania na cukrzycę ciążową (u kobiet nieciężarnych BMI ma wartość predykcyjną w przewidywaniu chorobowości i umieralności)

slide6

OTYŁOŚĆ

zaburzenia metaboliczne u otyłej ciężarnej:

dyslipidemia: TG HDL

odległe powikłania: cukrzyca typu 2

hiperinsulinemia

OTYŁA CIĘŻARNA

podwyższone stężenie leptyny

odległe powikłania u potomstwa jako skutek ekspozycji in utero (DM typ 2)

przewlekły stan zapalny: IL-6 CRP

dysfunkcja śródbłonka

odległe powikłania: choroby układu sercowo-naczyniowego

nadciśnienie w ciąży

slide7

OTYŁOŚĆ

powikłania ciąży u kobiety otyłej:

przewlekłe nadciśnienie tętnicze występuje u 27-35% ciężarnych z nadmierną masą ciała,

nadciśnienie indukowane ciążą rozpoznawane jest u 27-38%otyłych ciężarnych, podczas gdy w grupie ciężarnych o prawidłowej masie ciała stwierdza się je w 3-19%

cukrzyca przedciążowa rozpoznawana u 19% pacjentek z otyłością znacznego stopnia

cukrzyca ciążowa rozpozna wana u 8% otyłych ciężarnych

zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, częstsze występowanie powikłań w postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek

zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu bezdechów sennych

zwiększona częstość zgonów wewnątrzmacicznych płodów

zwiększona częstość wad cewy nerwowej u płodów (skutek matczynej hiperinsulinemii towarzyszącej otyłości)

slide8

OTYŁOŚĆ

powikłania ciąży u kobiety otyłej:

przewlekłe nadciśnienie tętnicze występuje u 27-35% ciężarnych z nadmierną masą ciała,

nadciśnienie indukowane ciążą rozpoznawane jest u 27-38%otyłych ciężarnych, podczas gdy w grupie ciężarnych o prawidłowej masie ciała stwierdza się je w 3-19%

cukrzyca przedciążowa rozpoznawana u 19% pacjentek z otyłością znacznego stopnia

cukrzyca ciążowa rozpozna wana u 8% otyłych ciężarnych

zwiększone ryzyko zakażeń układu moczowego, częstsze występowanie powikłań w postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek

zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu bezdechów sennych

zwiększona częstość zgonów wewnątrzmacicznych płodów

zwiększona częstość wad cewy nerwowej u płodów (skutek matczynej hiperinsulinemii towarzyszącej otyłości)

slide9

[%]

Bhattacharya et al. BMC Public Health, 2007

slide10

OR względem grupy ciężarnych o prawidłowym BMI

Stan przedrzucawkowy nadciśnienie ciążowe indukcja porodu pilne cięcie cesarskie krwotok poporodowy martwe urodzenie

Bhattacharya et al. BMC Public Health, 2007

slide11

[%]

Powikłania położnicze w grupie ciężarnych z cukrzycą, w zależności od BMI – dane własne

slide12

powikłania okołoporodowe u kobiety otyłej:

OTYŁOŚĆ

 • częstość powikłań okołoporodowych wzrasta o 55% w porównaniu z populacją rodzących o prawidłowej masie ciała
 • częstość cięć cesarskich u pierworódek o nadmiernej masie ciała wynosi 32%, ponadto znacząco wzrasta odsetek operacji powikłanych nadmierną utratą krwi (38% otyłych pacjentek w porównaniu z 13% u pacjentek nie otyłych)
 • dwukrotnie większa częstość występowania dystocji barkowej (1,8% w porównaniu z 0.8% w populacji rodzących o prawidłowej masie ciała)
 • zwiększona częstość makrosomii(30% u kobiet ważących >135 kg) i noworodków o urodzeniowej masie ciała >90 percentyla (15% u kobiet ważących powyżej 90 kg, w porównaniu do 4% u pacjentek o prawidłowej masie ciała)
 • trudniejsze znieczulenie
 • częstsze występowanie okołoporodowej i poporodowej atonii macicy
slide13

powikłania okołoporodowe u matki noworodka z LGA

OTYŁOŚĆ

Niedowład macicy

Krwotoki poporodowe

Zwiększona częstość porodów operacyjnych

Urazy krocza i odbytu

Konieczność transfuzji krwi

slide14

OTYŁOŚĆ

prowadzenie ciąży u kobiety otyłej:

ze współistniejącymi innymi chorobami przewlekłymi (cukrzyca, nadciśnienie)

otyła ciężarna

bez dodatkowych schorzeń

wywiad internistyczny i rodzinny

ustalenie dokładnego wieku ciążowego (otyłe kobiety miesiączkują nieregularnie, cykle bezowulacyjne)

edukacja w zakresie diety – zalecany przyrost masy ciała: 6,5-11 kg

I trymestr

korekta dotychczasowego leczenia

badanie HbA1c, ścisła kontrola glikemii,

EKG, DUB, klirens kreatyniny

przy pierwszej wizycie test obciążenia glukozą

regularne pomiary RR

badanie USG, ocena anatomii płodu

oznaczenie markerów wad wrodzonych w surowicy

II trymestr

intensywna kontrola glikemii i RR, leczenie

ponowny OGTT (jeżeli pierwsze badanie prawidłowe)

kontrola RR

badanie USG, ocena rozwoju płodu i jego masy

konsultacja anestezjologiczna

III trymestr

intensywna kontrola glikemii i RR, leczenie

slide15

OTYŁOŚĆ

Czynniki ryzyka otyłości

Życie płodowe:

 insuliny w płynie owodniowym

 • niedożywienie matki we wczesnej ciąży
 • cukrzyca ciążowa
 • nadmierny przyrost masy ciała w ciąży
 • otyłość u matki
 • zaburzenia wzrastania płodu

4-krotnie wyższe ryzyko otyłości w wieku dorosłym

Otyłość u jednego z rodziców

13-krotnie wyższe ryzyko otyłości w wieku dorosłym

Otyłość u obojga rodziców

Diabetes Spectrum 2005; 18:213

slide16

Narządy

rozmiar i fenotyp

 • Serce (kardiomiocyty, tętnice wieńcowe, mięśnie gładkie naczyń, śródbłonke)
 • Mózg
 • Wątroba
 • Nadnercza
 • Trzustka (wyspy i liczba kk B)
 • Nerki
 • Płuca
 • Tłuszcz (liczba i rozmiar adipocytów)
 • Mięśnie
 • Kości

Vaskulogeneza/

Angiogeneza

Odżywianie

 • kcal
 • Indeks glikemiczny
 • Białko
 • Fe i Ca

Środowisko

 • Temperatura
 • Hipoksja
 • Papierosy

Stan naczyń łożyska

Leki

Patologia

 • CVD
 • DM1, DM2, IFG, IGT, IR
 • Dyslipidemia
 • Otyłość
 • Osteoporoza
 • Hiperkortyzolizm
 • GH/IGF
 • Nowotwory
 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby psychiczne

Łożysko

Physiol Rev 2005; 85: 571

slide17

Okres niemowlęcy:

 • przekarmianie
 • karmienie mlekiem krowim
 • nadmierny przybór masy ciała w pierwszych czterech miesiącach życia

Okres dzieciństwa:

 • Nadmierny przybór masy ciała między 4 a 7 rokiem życia

Diabetes Spectrum 2005; 18:213

slide19

OTYŁOŚĆ

Otyłość a cukrzyca ciążowa

Powikłania u dzieci matek z cukrzycą ciążową w okresie od 3-10 roku życia:

30% przejawia cechy otyłości

(gr. kontrolna- 7% dzieci)

( K. Wróblewska- Seniuk, E. Wender-Ożegowska, 2006)

slide20

Występowanie zespołu metabolicznego w zależności od urodzeniowej masy ciała i matczynej cukrzycy ciążowej

Boney, C. M. et al. Pediatrics 2005;115:e290-e296

slide21

Ryzyko rozwoju (HR) zespołu metabolicznego u dzieci urodzonych z LGA

przez matki zdrowe i z GDM

Boney, C. M. et al. Pediatrics 2005;115:e290-e296

slide23

Czynniki genetyczne

Czynniki środowiskowe

Epigenom

Insulina

IGF-1

Klasa II

Klasa I

„Zdrowy” styl życia

Przekarmianie/mała aktywność fizyczna

Wolna biologia starzenia się organizmu

Spowolnienie programu „szybkiego” starzenia

Niszczenie programu „wolnego” starzenia

Akceleracja

programu

„szybkiego” starzenia

slide24

Śmiertelność a wskaźnik BMI

Względneryzyko

Wiek

20-29

30-39

BMI (kg/m2)

slide26

Cukrzyca typu 2 – „szczyt góry lodowej” – wielu składników i faz nasilenia choroby

Stadium III

Cukrzyca

Makroangiopatia

Hiperglikemia

Mikroangiopatia

Stadium II

Upośledzenie

Tolerancji

Glukozy

Poposiłkowa hiperglikemia 

Wątrobowa produkcja glukozy 

Transport glukozy do komórki 

Niedobór insuliny

Stadium I

Prawidłowa

Tolerancja

Glukozy

Aterogeneza

Hiperinsulinemia

Insulinooporność

TG

HDL

Nadciśnienie

Lipogeneza 

Otyłość

Iloraz talia/biodro 

geny cukrzycowe

slide27

OTYŁOŚĆ

metody pozwalające zmniejszyć otyłość

Zmiana trybu życia

Obniżenie masy ciała (zmniejszenie brzusznej tkanki tłuszczowej)

Zmiana przyzwyczajeń dietetycznych

Leki

Edukacja pacjentek

slide28

[%]

(Modifiable Risk Factors for Developing Diabetes

Among Women With Previous Gestational Diabetes.

Prev Chronic Dis. 2007 ; 4(1): A07. )

slide29

OR względem grupy kontrolnej

(Modifiable Risk Factors for Developing Diabetes

Among Women With Previous Gestational Diabetes.

Prev Chronic Dis. 2007 ; 4(1): A07. )

slide30

Mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość to najłatwiej poddające się zmianie czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

Knowler WC. N Engl J Med. 2002;346(6):393–403

Modyfikacja stylu życia- 150 minut/tygodniowo umiarkowanej aktywności fizycznej, zdrowa dieta i spadek masy ciała o 5-10% ZNAMIENNIE WPŁYWAJĄ NA ZAPOBIEGANIE LUB OPÓŹNIENIE ROZWOJU DM 2.

Dlatego kobiety po GDM powinny być informowane o istniejącym zagrożeniu i nakłaniane do zmiany trybu życia.

(U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General's call to action to prevent and decrease overweight and obesity. Rockville (MD):

Public Health Service, Office of the Surgeon General; 2001.)

slide32

Dziękuję za uwagę

FOT. HO REUTERS

slide33

Badany parametr

HR

p

95% CI for Hazard Ratio

LGA vs. AGA

2.19

.006

1.25–3.82

Otyłość ciężarne vs. szczupłe

1.81

.039

1.03–3.19

GDM vs. grupa kontrolna

1.44

.191

0.83–2.50

Noworodki męskie vs. żeńskie

1.52

.133

0.88–2.61

Występowanie zespołu metabolicznego w zależności od urodzeniowej masy ciała i matczynej cukrzycy ciążowej