osnovi na derivati namena vidovi cena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osnovi na derivati – namena, vidovi, cena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osnovi na derivati – namena, vidovi, cena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Osnovi na derivati – namena, vidovi, cena - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Osnovi na derivati – namena, vidovi, cena. Upravuvawe i za{tita od rizici Rizici Terminski dogovori na devizni kursevi - forvardi Opcii Fju~ers dogovori Svopovi Inovacija na pazarot za derivati. Upravuvawe i za{tita od rizici. Zo{to hexirawe? Namaluvawe na rizikot so opcii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osnovi na derivati – namena, vidovi, cena' - lynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnovi na derivati namena vidovi cena
Osnovi na derivati – namena, vidovi, cena
 • Upravuvawe i za{tita od rizici
 • Rizici
 • Terminski dogovori na devizni kursevi - forvardi
 • Opcii
 • Fju~ers dogovori
 • Svopovi
 • Inovacija na pazarot za derivati
upravuvawe i za tita od rizici
Upravuvawe i za{tita od rizici
 • Zo{to hexirawe?
 • Namaluvawe na rizikot so opcii
 • Fju~ers dogovori
 • Terminski dogovori
 • Svopovi
 • Inovacija na pazarot za derivati
zo to hexirawe
Zo{to hexirawe ?
 • [to pretstavuva `itnata kompanija vo biznisot?
 • A. Proizvodstvo na proizvodot efektivno i negova proda`ba za profit.
 • B. [pekulirawe so cenata na {e}er, `itarki i drugi imputi na proivodot.
 • Odgovor: I dvete
zo to hexirawe1
Zo{to hexirawe ?

Primer - Onnex prodava surova nafta. Bidej}i nejzinite tro{oci se relativni fiksni, fluktuaciite vo proda`nata cena na surovata nafta }e predizvikaat neo~ekuvani dobivki ili zagubi.

Kako Onnex mo`e da go namali ovoj rizik?

Onnex gubi pari koga cenite pa|aat.

Prihodi

Cena po barel

rizik od devizen kurs
Rizik od devizen kurs

Primer – Honda dizajnira nova kola vo Japonija vo vrednost od JPY1,715,000 (tro{oci+profit). Po devizen kurs od JPY101.18/USD1 voziloto se prodava za USD 16,950 vo Индијанаполис. Dokolku vrednosta na dolarot porasne vo odnos na jenot, po devizen kurs JPY105/USD1, kolku bi iznesuvala vrednosta na voziloto?

1,715,000 = $16,333

105

Vo sprotivno, dokolku jenot se razmenuva po terminski diskont, vo Japonija bi se namalila kupovnata mo}.

rizik od devizen kurs1
Rizik od devizen kurs

Primer - Harley Davidsondizajnira motor vo vrednost od USD12,000 (tro{oci+profit). Po devizen kurs od JPY101.18/USD1 motorot se prodava za JPY 1,214,160 vo Japonija. Dokolku vrednosta na dolarot porasne i devizniot kurs e JPY105/USD1, kolku bi iznesuvala vrednosta na motorot?

USD12,000 x 105 = JPY1,260,000 (3.78% porast)

terminski dogovori forvardi
Terminski dogovori -Forvardi

Terminski premii i terminski diskonti

promptniot devizen kurs iznesuva JPY123.38/USD 1,

ednogodi{niot terminskiot devizen kurs iznesuva JPY120.63/USD 1

devizen kurs JPY/USDпо една година???

Terminska devizna transakcija e devizna transakcija me|u dve strani vo koja edna deviza se prodava za druga po devizen kurs koj se dogovara denes za poramnuvawe na datum razli~en od spot poramnuvaweto.Terminskiot devizen kurs obi~no e razli~en od spot kursot i e odreden od razlikata na kamatite me|u dvete devizi.

terminski dogovori forvardi1
Terminski dogovori -Forvardi

promptniot devizen kurs iznesuva ЈPY123.38/USD 1, a ednogodi{niot terminskiot devizen kurs iznesuva JPY120.63/USD 1

Pra{awe – имате јени а по една година ви доспева долг спрема банката на износ од 100.000 УСД. Што ќе направите:

а) ќе купите долари сега;

б) ќе купите термински договор УСД/ЈПУ на 12 мес.;

в) ќе чекате и ќе купите долари по 12 месеци.

terminski dogovori forvardi2
Terminski dogovori -Forvardi

Terminski premii i terminski diskonti

Primer – Kakov e odnosot pome|u premijata i diskontot, dokolku promptniot devizen kurs iznesuva JPY123.38/USD 1, a ednogodi{niot terminskiot devizen kurs iznesuva JPY120.63/USD 1?

terminski dogovori forvardi3
Terminski dogovori -Forvardi

Terminski premii i terminski diskonti

Primer – Kakov e odnosot pome|u premijata i diskontot, dokolku promptniot devizen kurs iznesuva JPY123.38/USD 1, a ednogodi{niot terminskiot devizen kurs iznesuva JPY120.63/USD 1?

Odgovor - Dolarot se prodava so 2.28% premija vo odnos na jenot. Jenot se prodava so 2.28% diskont vo odnos dolarot.

odnosi pome u deviznite kursevi
Odnosi pome|u deviznite kursevi
 • Osnovni odnosi

equals

equals

equals

equals

odnosi pome u deviznite kursevi1
Odnosi pome|u deviznite kursevi

1) Teorija na paritet na kamatna stapka

 • Odnosot pome|u kamatnite stapki oslobodeni od rizik vo dve razli~ni zemji e ednakov na odnosot pome|u terminskite i promptnite devizni kursevi.
odnosi pome u deviznite kursevi2
Odnosi pome|u deviznite kursevi

Primer - Rabotite na proekt vo Avstralija ~ija inicijalna vrednost e USD100,000. Pod pretpostavka deka site okolnosti ostanuvaat nepromeneti, Vie imate mo`nost da dobiete ednogodi{en zaem vo avstraliski dolari po kamatna stapka od 6% ili ednogodi{en zaem vo amarikanski dolari po kamatna stapka od 2.8%. Promptniot devizen kurs iznesuva AUD1.7518/USD 1. Ednogodi{niot terminski devizzen kurs iznesuva AUD 1.8066 / USD 1.

Koj zaem bi gi izbrale i zo{to?

Ignorirajte gi transakcionite tro{oci.

odnosi pome u deviznite kursevi3
Odnosi pome|u deviznite kursevi

Primer - Rabotite na proekt vo Avstralija ~ija inicijalna vrednost e USD100,000. Pod pretpostavka deka site okolnosti ostanuvaat nepromeneti, Vie imate mo`nost da dobiete ednogodi{en zaem vo avstraliski dolari po kamatna stapka od 6% ili ednogodi{en zaem vo amarikanski dolari po kamatna stapka od 2.8%. Promptniot devizen kurs iznesuva AUD1.7518/USD 1. Ednogodi{niot terminski devizzen kurs iznesuva AUD 1.8066 / USD 1.

Koj zaem bi gi izbrale i zo{to? Ignorirajte gi transakcionite tro{oci.

Tro{ok za zaemot vo USD = USD100,000 x 1.028 = USD102,800

Vrednost na zaemot vo AUD = USD100,000 x 1.7518 = AUD 175,180 exchange

AUD175,180 x 1.06 = AUD 185,690 loan pmt

AUD185,690 / 1.8066 = USD102,800exchange

Dokolku kaj dvata zaemi se pojave{e razli~en rezultat, vo toj slu~aj postoi arbitra`a!

odnosi pome u deviznite kursevi4
Odnosi pome|u deviznite kursevi

2) Teorija na o~ekuvawe na deviznite kursevi.

Teorija spored koja o~ekuvaniot prompten devizen kurs e ednakov so terminskiot devizen kurs.

odnosi pome u deviznite kursevi5
Odnosi pome|u deviznite kursevi

3) Paritet na kupovna mo}

O~ekuvanata promena vo promptniot devizen kurs e ednakva so o~ekuvanata razlika vo inflacijata pome|u dve razli~ni zemji.

odnosi pome u deviznite kursevi6
Odnosi pome|u deviznite kursevi

Primer

Dokolku stapkata na inflacija vo SAD se pretpostavuva deka }e iznesuva 0.8% ovaa godina, {to znaeme za o~ekuvanata stapka na inflacija vo Avstralija?

Prompten devizen kursAUD1.7518/USD 1

Ednogodi{en terminski devizen kurs AUD1.8066/USD 1

solve for i

i = .0395 or 3.95%

odnosi pome u deviznite kursevi7
Odnosi pome|u deviznite kursevi

4) Me|unaroden Fi{erov efekt

O~ekuvanata razlika vo stapkite na inflacija e ednakva so razlikata vo tekovnite kamatni stapki.

Isto taka nare~eni realni kamatni stapki.

odnosi pome u deviznite kursevi8
Odnosi pome|u deviznite kursevi

Primer-Vrz osnova prethodnite primeri, poka`ete ja ramnote`ata pome|u kamatnite stapki i stapkite na inflacija.

opcii
Opcii
 • Kupovni i proda`ni opcii
 • [to ja opredeluva vrednosta na opcijata
terminologija vo vrska so opciite
Terminologija vo vrska so opciite

Proda`na opcija

Pravo da se prodade nekoe sredstvo po odnapred utvrdena cena na ili pred datumot na izvr{uvawe.

Kupovna opcija

Pravo da se kupi nekoe sredstvo po odnapred utvrdena cena na ili pred datumot na izvr{uvawe.

tipovi na opcii
Tipovi na opcii

Postojat tri tipa na opcija

1. Amerikanski. Ovie opcii mu davaat pravo na sopstvenikot na opcijata no ne obvrska da kupi ili da go prodade osnovniot instrument na ili pred denot na istekuvawe na opcijata

2. Evropski. Ovie opcii mu davaat pravo na sopstvenikot na opcijata no ne obvrska da kupi ili da go prodade osnovniot instrument samo na denot na istekuvawe na opcijata

3. Egzoti~ni. Ovie opcii imaat nekoi restriktivni instrumenti {to ne gi sodr`at prethodnite opcii call i put. Obi~no se vikaat Aziski opcii.

vrednost na opcijata
Vrednost na opcijata

Komponenti na cenata na opcijata

1 - Osnovna cena na akcijata

2 - Cena na izvr{uvawe

3 - Osetlivost na prinosite od akcija (standardna devijacija na godi{nite prinosi)

4 - Datum na izvr{uvawe na opcijata

5 - Sega{na vrednost na parite(diskontna stapka)

opcii na finasiski sredstva
Opcii na finasiski sredstva

Varanti - Pravo da se kupat akcii od kompanijata spored dogovorena cena pred odreden datum.

Konvertibilna obvrznica- Obvrznica koja imatelot mo`e da ja zameni za odreden broj na akcii.

Otpoviklivi obvrznici- Obvrznica koja mo`e da bide otkupena od strana na emitentot pred datumot na dostasuvawe po odredena kupovna cena.

finansiski fju ersi
Finansiski fju~ersi

Cel (Hexirawe) - Da se sozdade sprotivna reakcija pri promena na cenite, od va{ata gotovinska sostojba.

Stoki (sredstva) - Ednostavno, bidej}i ovie vidovi na sredstva se definitivni.

Finansii - Pote{ko, bidej}i ovie vidovi na sredstva ne se definitivni.

 • Taka {to, mora da se obidete da ja pribli`ite va{ata pozicija so fju~ersi so pomo{ na "Stapki na hexirawe".
terminski dogovori
Terminski dogovori

Terminski dogovor- Dogovor za kupuvawe ili prodavawe na odredeno sredstvo vo idnina po odnapred dogovorena cena.

 • Terminskite dogovori se "nara~ani" fju~ers dogovori. Tie imaat odreden iznos i datum na va`nost za ispolnuvawe na potrebite na kupuva~ot.
svopovi
Svopovi

Svop - Aran`man pome|u dve dogovorni strani za razmena na eden pari~en priliv za drug.

Fixed rate pmt

LIBOR pmt

Company

Swap Dealer

LIBOR pmt

slide29

Primer - Kamatensvop

Dostapni zaemi Aaa Pret. Baa Pret.

Fiksna stapka na zaem 10% 11.5%

Varijabilna stapka na zaem 7.25% 7.50%

Svop

Aaa Pret. pozajmuva $1mil fiksen zaem -10%

Baa Pret. pozajmuva $1mil varijabilen zaem - 7.5%

Aaa pretpostavuva pmts na varijabilen zaem - 7.5%

Baa pretpostavuva pmts na fiksen zaem 10.75%

slide30

Primer - Kamatensvop

Dostapni zaemi Aaa Pret. Baa Pret.

Fiksna stapka na zaem 10% 11.5%

Varijabilna stapka na zaem 7.25% 7.50%

Aaa Benefit

Pay Fix @ -10.00%

Get Fix @ +10.75%

Pay Var @ - 7.50%

Var Sav @ + 7.25%

Net Benefit + .50%

slide31

Primer - Kamatensvop

Dostapni zaemi Aaa Pret. Baa Pret.

Fiksna stapka na zaem 10% 11.5%

Varijabilna stapka na zaem 7.25% 7.50%

Aaa Benefit Baa Benefit

Pay Fix @ -10.00% Pay Var @ - 7.50%

Get Fix @ +10.75% Get Var @ + 7.50%

Pay Var @ - 7.50% Pay Fix @ -10.75%

Var Sav @ + 7.25% Fix Sav @ +11.50%

Net Benefit + .50% Net Benefit + .75%

valutni svopovi
Valutni svopovi

Sli~no na kamatnite svopovi

Ist vid na zaem samo razli~na valuta ZO[TO?

Primer:

Imate investicija vo Japonija

Proektot e finansiran so amerikanski obvrznici

Barate SVOP partner za da emulirate (potkrepite) so Japonski obvrznici

Java YahooGlavnica

JPYzaem11% 12% USD 1 mil

USDzaem8% 11.1% or JPY120

valutni svopovi1
Valutni svopovi

primer - prodol`uva

Java pozajmuva USD1mil - 8%

Yahoo pozajmuva JPY120mil - 12%

Intl. Bankata organizira svop (razmena)

Java razmenuva 8% USD zaem za 10.3% JPYzaem

Yahoo razmenuva 12% JPY zaem za 10.4% USD zaem

Vkupno o~ekuvan profit = (11.1-8) - (12-11) = 2.1%

valutni svopovi2
Valutni svopovi

primer - prodol`uva

benefit za Java

USD zaem +8 - 8 = 0

JPY zaem +11 - 10.3 = .7 neto dobivka +.7%

benefit za Yahoo

USD zaem 11.1 - 10.4 = +.7

JPY zaem -12 + 12 = 0 neto dobivka - .7%

benefit za bankata

USD zaem +10.4 - 8 = +2.4

JPY zaem - 12 + 10.3 = -1.7 neto dobivka + .7%

inovacii vo derivativite
Inovacii vo derivativite
 • Kreativniot um e edinstvenata pre~ka za novi derivati. Duri i derivati na vremenska prognoza se pojavija vo poslednive godini.

Primer:TV mre`a saka da go namali rizikot od pojava na do`d za vreme na sportski nastani, pri {to bi se namalile prihodite od reklamirawe.

Koja mo`e da bide drugata strana na vakviot dogovor?