Download
xiv gala budownictwa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XIV GALA BUDOWNICTWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
XIV GALA BUDOWNICTWA

XIV GALA BUDOWNICTWA

166 Views Download Presentation
Download Presentation

XIV GALA BUDOWNICTWA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XIV GALA BUDOWNICTWA

 2. RADA PATRONACKAXIV GALI BUDOWNICTWA JAROSŁAW KANIA Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A MICHAŁ WRZOSEK Prezes Zarządu PERI Polska JAROSŁAW POPIOŁEK Prezes Zarządu MOSTOSTAL WARSZAWA HENRYK SIODMOK Prezes Zarządu GRUPY ATLAS

 3. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł „PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA” Małgorzata HANDZLIK Poseł do Parlamentu Europejskiego

 4. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł „PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA” Adam MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego

 5. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł „PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA” Zygmunt ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski

 6. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO Tytuł „PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA” Jan MALICKI Dyrektor Biblioteki Śląskiej

 7. XIV GALA BUDOWNICTWA Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” Tadeusz WnukPrzewodniczący Kapituły – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Franciszek BuszkaWiceprzewodniczący Kapituły – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wice Prezes Śląskiej Izby Budownictwa Jan ŚlusarekProrektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej

 8. XIV GALA BUDOWNICTWA Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” Jarosław RajczykDziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej Grażyna KamińskaDyrektor Wydziału Inwestycji, reprezentująca Marszałka Województwa Śląskiego Igor ŚmietańskiDyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący Wojewodę Śląskiego

 9. XIV GALA BUDOWNICTWA Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” Józef Kuklok-Opolski Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, Prezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów „AB Projekt” Sp. z o.o. Krystyna PiaseckaPrezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz MaszczykPrezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach

 10. XIV GALA BUDOWNICTWA Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” Andrzej Nowak Przewodniczący Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Tadeusz GlücksmanWiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, Dyrektor Wykonawczy Forum Budownictwa Śląskiego Józef Bujarski Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa, Dyrektor „Telbud” Sp. z o.o. w Katowicach

 11. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SAMORZĄD TERYTORIALNY Zabrze • za • wysoce efektywny udział w realizacji i oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza • - budowę drogi dostępowej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu współfinansowanej z funduszy UE

 12. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWOWODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Chorzowie za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „ Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” o łącznej wartości 225 mln złotych, współfinansowanego ze środków UE

 13. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 14. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SAMORZĄD TERYTORIALNY Tychy • za • kompleksową modernizację placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w Centrum Miasta Tychy • skuteczną realizację programu inwestycyjnego rozwoju miasta

 15. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Siemianowicach • za • kompleksową modernizację zasobów mieszkaniowych Spółdzielni • - realizację nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego

 16. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. w Katowicach • za • wysoce wymierny wkład w rozwój inwestycyjny województwa śląskiego • w okresie swej piętnastoletniej działalności – pozyskanie 170 nowych podmiotów gospodarczych, które zainwestowały ponad 4,4 mld złotych i utworzyły 37 tysięcy nowych miejsc pracy

 17. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SAMORZĄD TERYTORIALNY Tarnowskie Góry za budowę centralnej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości blisko 35 mln złotych współfinansowanej ze środków funduszy UE

 18. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej za realizację programu termo - modernizacji zasobów mieszkaniowych, ich kompleksową modernizację oraz za budowę nowych obiektów mieszkalnych

 19. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA SAMORZĄD TERYTORIALNY Żarnowiec za przygotowanie, zapewnienie finansowania i realizację szerokiego programu inwestycyjnego gminy – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, modernizację 80km dróg, realizację kilkunastu obiektów oświaty, kultury i budowę kompleksu sportowego

 20. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA MILLENIUM-INWESTYCJE Sp. z o.o. w Katowicach za realizację kompleksu mieszkaniowego – osiedle Bażantów obejmujące galeriowiec Północny i Południowy APARTAMENTOWIEC Millenium, zespół mieszkaniowy A-C oraz budynek pierwszej na Śląsku Pijarowskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w formie partnerstwa zakonno – prywatnego

 21. Dynamiczna rozbudowa www.millenium-inwestycje.pl

 22. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „DOMBUD” S.A. w Katowicach za realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Techników w Katowicach – II etap” oraz kilkunastu obiektów użyteczności publicznej w poszczególnych dzielnicach Katowic. a wśród nich: - modernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury - modernizację obiektu „Gawlikówka”

 23. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. to 66 lat tradycji i doświadczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych. • Grupę DOMBUD tworzą następujące spółki: • P.B. „Dombud” S.A. • TBM Dombud Sp. z o.o. • Dombud Beton Sp. z o.o. • Dombud Development Sp. z o.o. • Dombud Mintex Sp. z o.o. Profil działalności grupy kapitałowej DOMBUD obejmuje kompleksową realizację inwestycji „pod klucz”, roboty remontowe i modernizacyjne w szerokim zakresie budownictwa.

 24. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Andrzej ROCH DOBRUCKI Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w uznaniu - wieloletniej i wszechstronnej pracy na stanowiskach kierowniczych największych organizacji budowlanych – Energopol S.A. i Mostostal – Export S.A., w administracji rządowej jako Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - wielu autorskich projektów systemowych zmian prawa budowlanego i planowania przestrzennego pełniąc odpowiedzialne funkcje w organizacjach pozarządowych

 25. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Wiktor PIWKOWSKI Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w uznaniu - wysoce wymiernego osobistego wkładu w proces reformowania krajowego budownictwa, przeprowadzenia rozległych zmian strukturalnych i własnościowych oraz rynkowych w tym sektorze gospodarki narodowej - efektywnego kierowania departamentami i ośrodkami resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz kierowania przez szereg lat organizacją i rozwojem Peri Polska

 26. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Jacek KRYWULT Prezydent miasta Bielska-Białej w uznaniu skutecznej realizacji obszernego programu rozwoju inwestycyjnego miasta, przygotowanie i zapewnienie jego finansowania z wysokim udziałem środków UE, wykonanie wielu przedsięwzięć infrastruktury drogowej, gospodarki wodnościekowej i cieplnej, modernizacji i rozbudowy obiektów służby zdrowia, a zwłaszcza: * budowy Śródmiejskiej oraz Północno – wschodniej obwodnic drogowych miasta * rewitalizacji Bielskiej Starówki

 27. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Wiesław OKOŃSKI Prezes ZarząduPrzedsiębiorstwa Budowlanego „ROBUD” Sp. z o.o.w Gliwicach w uznaniu - utworzenia już w 1987 roku jednej z pierwszej w regionie Spółki Budowlanej, zapewniając jej rozwój jako Przedsiębiorstwa Budowlanego „Robud” o bardzo znaczącej obecnie pozycji na rynku krajowego i regionalnego budownictwa oraz jako realizator wielu kluczowych inwestycji kubaturowych - stałego organizatora pomocy społecznej jako Założyciel i Kierujący Fundacją „Nadzieja Dzieci”

 28. Osiedle mieszkaniowe róg Bernardyńska-Świętojańska w Gliwicach, wykonywany dla II ZBM TBS Gliwice

 29. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Rajmund SOROWSKI Właściciel, PrezesPPUH „SOR-DREW”w Świętochłowicach w uznaniu - wyjątkowej, osobistej przedsiębiorczości w utworzeniu i ekspansywnym rozwoju wieloprofilowego przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowego, wyspecjalizowanego w eksporcie i kooperacji z wiodącymi producentami zagranicznymi zwłaszcza rynku niemieckiego - efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażania innowacyjnych technologii, systemu ISO, wymiernego pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE

 30. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Urszula SMYKOWSKA Zastępca Prezesa ZarząduKatowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w uznaniu współudziału w opracowaniu i tworzeniu strategii ekonomicznej jednej z największych w kraju spółdzielni mieszkaniowych, zarządzania finansami związanymi z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną oraz tworzenie montaży finansowania przedsięwzięć nowego budownictwa mieszkaniowego

 31. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Jerzy BLAZY Doradca Zarządu i Dyrektorrozwoju marki Atlas Złoty Wiek w Łodzi w uznaniu za wieloletnią działalność jako Dyrektor Śląskiego Centrum Doradztwa Budowlanego ATLAS, bardzo cenioną pracę dydaktyczną oraz aktywną współpracę ze Śląską Izbą Budownictwa

 32. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Jerzy DONIEC Przewodniczący Rady NadzorczejKatowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w uznaniu organizowania efektywnej gospodarki remontowej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, optymalizacji dostaw mediów oraz za kierowanie Radą Nadzorczą tej organizacji spółdzielczej

 33. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Nagroda i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWAI GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” Bartłomiej JAROCHA Dyrektor ds. rozwoju, Członek ZarząduChorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie • w uznaniu • - zapewnienia kompleksowej w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji Projektu Funduszu Spójności • zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach

 34. I MIEJSCE P.P i U CONCRET Spółka Jawna z Tychów „Budowa Przedszkola w Dąbrowie Górniczej” Konkurs „Buduj Bezpiecznie” 2011

 35. II MIEJSCE P.B. „HB-UNIBUD” Spółka Akcyjna z Czechowic-Dziedzic „Budowa Zakładu Produkcji i Regeneracji Narzędzi Skrawających w Dąbrowie Górniczej” Konkurs „Buduj Bezpiecznie” 2011

 36. III MIEJSCE F.R.B. Krzysztof Brodnicki z Dąbrowy Górniczej „Termoizolacja - Budynku Mieszkalnego-Wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej” Konkurs „Buduj Bezpiecznie” 2011

 37. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Tytuł Honorowy wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” prof. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI Profesor zwyczajnyWydziału Budownictwa Politechniki Śląskiejw Gliwicach

 38. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Tytuł Honorowy wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” mgr inż. arch. Stanisław NIEMCZYK „Ars Architektura” w Tychach

 39. XIV GALA BUDOWNICTWA LAUREACI KONKURSU „ŚLĄSKIE BUDOWANIE” 2011 Tytuł Honorowy wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” mgr inż. Tadeusz GLÜCKSMAN Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwaw Katowicach