kr tka historia budownictwa drogowego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krótka historia budownictwa drogowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Krótka historia budownictwa drogowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Krótka historia budownictwa drogowego. Najstarsza istniejąca droga brukowana Via Appia Antica. Konstrukcja dróg w cesarstwie rzymskim. Konstrukcja XVIII wiecznych dróg francuskich. Ze względu na rozmiar pasa terenu: liniowe powierzchniowe wykopy fundamentowe Ze względu na sposób wykonania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krótka historia budownictwa drogowego' - selina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kr tka historia budownictwa drogowego

Krótka historia budownictwa drogowego

Najstarsza istniejąca droga brukowana Via Appia Antica

rodzaje rob t ziemnych

Ze względu na rozmiar pasa terenu:

 • liniowe
 • powierzchniowe
 • wykopy fundamentowe
 • Ze względu na sposób wykonania
 • ręczne
 • mechaniczne
 • Ze względu na usytuowanie względem poziomu terenu:
 • wykopy
 • nasypy
Rodzaje robót ziemnych
podstawowe w a ciwo ci grunt w budowlanych

Wysadzinowość – odporność gruntów na działanie wody i mrozu

wysadziny to zniszczenia nawierzchni spowodowane przez wodę, która przedostała się do wnętrza konstrukcji drogi i tam zamarzając spowodowała rozsadzenie konstrukcji

 • Wodoprzepuszczalność – szybkość z jaką grunt przepuszcza wodę
 • Zagęszczalność– podatność na zmniejszanie objętości
 • Nośność gruntu – zdolność do przenoszenia obciążeń
 • Podatność na stabilizację –zdolność do tworzenia trwałych związków ze spoiwami (cement, wapno, żużel)
Podstawowe właściwości gruntów budowlanych
klasyfikacja grunt w budowlanych

Kategoria I – grunty sypkie, łatwe do odspajania łopatą (piasek suchy, ziemia orna bez zanieczyszczeń)

 • Kategoria II – piasek lub ziemia z niewielkimi zanieczyszczeniami korzeniami, darniną, gliną, żwirem
 • Kategoria III – grunty zanieczyszczone większymi korzeniami, żwirem, gliną, zawilgocone, trudne do odspojenia łopatą
 • Kategoria IV – grunty, przy odspajaniu których trzeba używać kilofów, łomów itp. Narzędzi np. zleżała glina, ziemia z kamieniami, gruzem.
Klasyfikacja gruntów budowlanych
przydatno grunt w do budowy nasyp w

Prawie wszystkie rodzaje gruntów nadają się do budowy dróg. Dyskwalifikuje się tylko grunty nie dające się zagęścić np. piaski i żwiry równoziarniste i okrągłe, gliny nawodnione, iły, grunty z miękkich skał wapiennych.

 • Najlepszym materiałem są grunty niespoiste, różnoziarniste, przepuszczalne dla wody, niewysadzinowe,
Przydatność gruntów do budowy nasypów
roboty przygotowawcze

wyznaczenie pasa robót ziemnych- terenu na którym będą prowadzone roboty ziemne

 • Oczyszczenie terenu – usunięcie drzew, krzewów, dużych kamieni, fundamentów
 • Zdjęcie i zabezpieczenie humusu
 • Przełożenie lub zabezpieczenie urządzeń obcych
 • Odwodnienie terenu
Roboty przygotowawcze