nowa norma iso 11620 2008 information and documentation library performance indicators n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowa norma ISO 11620: 2008 Information and documentation – Library performance indicators PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowa norma ISO 11620: 2008 Information and documentation – Library performance indicators

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Nowa norma ISO 11620: 2008 Information and documentation – Library performance indicators - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Nowa norma ISO 11620: 2008 Information and documentation – Library performance indicators. Ewa Głowacka IINiB UMK. Biblioteka jako system. wykres. WPŁYW WEJŚCIE Procesy WYJŚCIE JAKOŚĆ USŁUG. G łówne płaszczyzny badań i ocen jakości :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowa norma ISO 11620: 2008 Information and documentation – Library performance indicators' - lynley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowa norma iso 11620 2008 information and documentation library performance indicators

Nowa norma ISO 11620: 2008 Information and documentation – Library performance indicators

Ewa Głowacka IINiB UMK

biblioteka jako system
Biblioteka jako system

wykres

WPŁYW

WEJŚCIEProcesyWYJŚCIE

JAKOŚĆ USŁUG

g wne p aszczyzny bada i ocen jako ci
Główne płaszczyzny badań i ocen jakości:
 • Ocena wejść, wyjść i procesów systemu bibliotecznego oraz ich wzajemnych relacji (badanie funkcjonalności produktów oraz procesów tradycyjnych i elektronicznych).
 • Ocena jakości usług.
 • Ocena wpływu biblioteki i jej usług na otoczenie, np. na działalność dydaktyczną uczelni, umiejętności informacyjne użytkowników, społeczność lokalną i in.
badanie funkcjonalno ci performance measurement
Badanie funkcjonalności (performance measurement)

Pomiarów funkcjonalności dokonuje się na drodze obliczania wskaźników funkcjonalności(performance indicators)

cele oceny funkcjonalno ci bibliotek
Cele oceny funkcjonalności bibliotek :
 • Ocenajakości procesów i usług
 • Monitoring postępów
 • Informacja dla zarządzających i użytkowników
 • Narzędzie do badań porównawczych (benchmarking)
 • Narzędzie do negocjacji w sprawie funduszy
 • Promocja działalności biblioteki
kryteria doboru wska nik w
Kryteria doboru wskaźników
 • Zawartość informacyjna
 • Niezawodność
 • Wiarygodność
 • Adekwatność do celu
 • Praktyczność
 • Porównywalność

Niezbędne jest zapewnienie porównywalności mierzonych działań!

podstawowe standardy wska nik w funkcjonalno ci
Podstawowe standardy wskaźników funkcjonalności
 • ISO 11620:1998: Information and Documentation – Library Performance Indicators (29 wskaźników)
 • 2003r. - uzupełnienie [ISO 11620: 1998 AD1: 2003] (5 wskaźników)
 • Całość w Polsce:PN-ISO 11620:2006Informacja i dokumentacja - Wskaźniki funkcjonalności bibliotek - 34 wskaźniki)
 • ISO/TR 20983:2003(E) Information and documentation – Performance indicators for electronic library services (Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych - 15 wskaźników)
podstawowe standardy wska nik w funkcjonalno ci1
Podstawowe standardy wskaźników funkcjonalności
 • Poll, R., te Boekhorst, P. (2007), Measuring quality: Performance measurement in libraries, München (IFLA Publications 127) – 40 wskaźników
 • ISO 11620: 2008Information and documentation – Library performance indicators
podzia wska nik w w normie og em 45 wska nik w
Grupy główne:

Zasoby, Dostęp, Infrastruktura

Wykorzystanie

Wydajność i Efektywność

Potencjał i rozwój

Podział w grupach:

Kolekcja

Dostęp

Wyposażenie

Personel

Ogólne

Podział wskaźników w normie (ogółem 45 wskaźników)
podzia wska nik w w normie
Podział wskaźników w normie
 • Zasoby, Dostęp, Infrastruktura – pomiar odpowiedniości i dostępności zasobów i usług (14 wskaźników), np.
 • Dostępność Wymaganych Tytułów,
 • Stopień Powodzenia w Wyszukiwaniu Rzeczowym w Katalogu,
 • Procent Sesji Odrzuconych,
 • Godziny Otwarcia Biblioteki w Stosunku do Wymagań,
 • Personel Biblioteki w Przeliczeniu na Osobę.
podzia wska nik w w normie iso 11620
Podział wskaźników w normie ISO 11620
 • Wykorzystanie – wykorzystanie zasobów i usług (16 wskaźników), np.:
 • Aktywność Zbiorów ,
 • Procent Zbiorów Niewykorzystanych,
 • Odwiedziny w Bibliotece w Przeliczeniu na Osobę,
 • Procent Zapytań Informacyjnych Przesłanych Elektronicznie,
 • Procent Użytkowników Zewnętrznych,
 • Udział Użytkowników w Imprezach Organizowanych przez Bibliotekę w Przeliczeniu na Osobę,
 • Wskaźnik Wykorzystania Stanowiska Komputerowego.
podzia wska nik w w normie iso 116201
Podział wskaźników w normie ISO 11620
 • Wydajność i Efektywność - stosunek nakładów do rezultatów (10 wskaźników ), np.:
 • Koszt Wypożyczenia,
 • Koszt Sesji w Bazie Danych,
 • Mediana Czasu Nabycia Dokumentu,
 • Procent Pracowników Obsługi Użytkowników w Stosunku do Ogółu Personelu,
 • Wydajność Pracownika w Zakresie Opracowania Zbiorów.
podzia wska nik w w normie iso 116202
Podział wskaźników w normie ISO 11620
 • Potencjał i Rozwój- ocena wkładu biblioteki w nowo pojawiające się zasoby i usługi biblioteczne oraz jej zdolności do pozyskiwania wystarczających funduszy na ich rozwój (5 wskaźników)
 • Zdaniem R. Poll najważniejsza grupa wskaźników – obecna również w podręczniku IFLA a wzięta z systemu BIX
 • Wskaźniki ważne dla planowania rozwoju
 • Celem badań jest ustalenie, na ile biblioteka jest uczącą się organizacją, jak sobie radzi ze zmianami.
potencja i rozw j wska niki
Potencjał i Rozwój - wskaźniki
 • Wydatki na Zbiory Elektroniczne jako Procent Wydatków na Gromadzenie Informacji,
 • Procent Personelu Biorącego Udział w Utrzymywaniu i Rozwijaniu Usług Elektronicznych,
 • Liczba Godzin Udziału w Formalnych Szkoleniach w Przeliczeniu na Pracownika,
 • Procent Środków Biblioteki Uzyskanych z Dotacji Celowych (Grantów) lub Wygenerowanych Dochodów,
 • Procent Środków Organizatora Przeznaczonych na Bibliotekę).
slide16
W nowej normie w czwartej grupie wykorzystano większość mierników opracowanych przez R. Poll i P. te Boekhorsta.
 • Pominięto jedynie wskaźnik dotyczący dostępu do witryny internetowej.
r d a wska nik w w nowej edycji iso 11620
Źródła wskaźników w nowej edycji ISO 11620
 • 20 wskaźników z ISO 11620:1998 wraz z dodatkiem – 7 z nich uległo poważnym modyfikacjom,
 • 11 wskaźników pochodzi z ISO/TR 20983:2003(E) – dwa z ich znacząco zmieniono,
 • Pozostałe (14) to wskaźniki nowe – w dużej mierze przejęte z podręcznika R. Poll. (IFLA).
slide18

Międzynarodowe i krajowe zestawy danych statystycznych i/lub wskaźników efektywności w celu opracowywania zbiorczych analiz i benchmarkingu

 • IFLA/UNESCO Indicators for Public Libraries,
 • BIX,
 • KOSTRA (Norwegia),
 • Finnish Public Libraries Statistics,
 • Canadian Public Library Statistics,
 • Statistical database: Social life − Culture – Libraries (Estonia),
 • AFBN.