Download
marek weso owski uhc sp z o o kto komu po co i za co n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Telemedycyna w Świętokrzyskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Telemedycyna w Świętokrzyskim

Telemedycyna w Świętokrzyskim

154 Views Download Presentation
Download Presentation

Telemedycyna w Świętokrzyskim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marek Wesołowski, UHC sp. z o.o. Kto, komu, po co i za co? Telemedycyna w Świętokrzyskim

 2. Telemedycyna, a może więcej? • Ponad 20 szpitali • 6000 łóżek • 220 tys. pacjentów • Kilkaset poradni • wykorzystanie łóżka 77% • Kolejka oczekujących ? • Efektywność leczenia? • Efektywność zarządzania?

 3. Telemedycyna? No problem! Cel • Tele- i tele- medycyna • Konsultacje na odległość • Informacja o dostępnych usługach • Efektywne zarządzania zasobami • Benchmarking

 4. Telemedycyna • Teleradiologia • Dyżury nocne • Medycyna ratunkowa • Neurochirurgia • Telekardiologia • TeleKTG • Opieka nad ciężarnymi

 5. Przykłady

 6. Przykłady Województwo Świętokrzyskie

 7. Telemedycyna? No problem! Oczekiwania Użytkowników • Zewnętrznych • Wiarygodne i jednorodne dane • Szybki i łatwy dostęp • “świeże” dane • Niski koszt • Zrozumiałe i użyteczne benchmarki (wskaźniki) • Wewnętrznych • Nie ujawnianie swoich danych • Dostęp do danych innych placówek • Niski koszt • “przystawalność” do rzeczywistości

 8. Telemedycyna? No problem! Jak spełnić oczekiwania? • Powołać niezależne centrum/komórkę analityczną • Inicjatywa organu nadrzędnego • Inicjatywa oddolna grupy jednostek • Inicjatywa wewnątrz danej jednostki • Otwarty standard wymiany danych (HL7, DICOM) • Uzgodnić źrodła danych i częstość zbierania • Korzystać z już gromadzonych danych • Zapewnić poufność • Opracować model businesowy

 9. System monitorowania efektywności szpitali • Efektywne narzędzie pracy dla zarządu • Lepsze wykorzystanie bazy na poziomie województwa • System wczesnego ostrzegania • Monitorowanie zabezpieczenia zdrowotnego ludności

 10. Wojewódzki Medyczny System Informatyczny Urząd Marszałkowski Szpital E Szpital D Pacjenci Szpital C Centrum komputerowe Pogotowie Szpital B Szpital A Lekarz rodzinny

 11. Telemedycyna? No problem! Jeśli to takie proste to dlaczego tego nie ma? • Niewiedza decydentów nt. Technologii informatycznych • Niewiara w możliwość zarządzania opartego na logicznych podstawach • Obawa przed ujawnieniem swoich danych • Obawa przed zmianami, które naruszą prywatne interesy • Niemoc organizacyjna

 12. Telemedycyna? No problem! Jak zacząć? • Rozpocząć na poziomie organu nadrzędnego • Uświadomić możliwość • Stworzyć komórkę analityczną • Uzgodnić zakres i sposób przesyłania danych • Korzystać jedynie z danych już zbieranych • Raporty dla NFZ, PHZ, inne • Początkowo mierzyć niewielką liczbę wskaźników • Uzgodnione z placówkami • Łatwe do zrozumienia • Pomocne w bieżących decyzjach

 13. Telemedycyna? No problem! Kto, ile płaci i za co? • Płacą użytkownicy danych • Poszczególne placówki • Organ nadrzędny • 2-4 tys miesięcznie przy założeniu: • Analizowania danych już zapisanych cyfrowo • Analizowaniu ograniczonej liczby danych • Minimum 4-5 użytkowników • Każdy dostaje swoje dane medyczne • Dane statystyczne na rozmytym tle

 14. Telemedycyna? No problem! Wnioski • Technologie telemedyczne nie są obecne w polskiej służbie zdrowia • Opory związane są z: • brakiem świadomości • obawą przed byciem oceniamy • zagrożeniem prywatnych interesów • Rozpoczęcie korzystania wiąże się z minimalnym nakładem kosztów, wymaga jednak dobrej organizacji

 15. Telemedycyna? No problem! Rekomendacje • Promocja technologii wśród decydentów w służbie zdrowia (organy nadrzędne) • Jak najszybsze wprowadzenie benchmarkingu dla podstawowych wskaźników przy wykorzystaniu istniejących danych i infrastruktury komputerowej • Stworzenie reguł korzystania i instytucji/usługi dostępnej na rynku

 16. Telemedycyna w Świętokrzyskim – to się opłaca! Dziękuję za uwagę Marek Wesołowski, UHC sp. z o.o.