Download
telemedycyna wielkopolska us ugi platformy komunikacji medycznej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Telemedycyna Wielkopolska - usługi platformy komunikacji medycznej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Telemedycyna Wielkopolska - usługi platformy komunikacji medycznej

Telemedycyna Wielkopolska - usługi platformy komunikacji medycznej

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Telemedycyna Wielkopolska - usługi platformy komunikacji medycznej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Telemedycyna Wielkopolska - usługi platformy komunikacji medycznej Michał Kosiedowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

 2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Jest afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk www.PCSS.pl

 3. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe • Operator Polskiego Internetu Optycznego PIONIER • Operator sieci miejskiej POZMAN • Centrum Komputerów Dużej Mocy • Centrum Badawczo-Rozwojowe • Sieci Nowej Generacji • Gridy • Treści cyfrowe i portale Rozwój i wdrażanie nowych usług dla Społeczeństwa Informacyjnego

 4. Usługi społeczeństwa informacyjnego – projekty w PCSS • Usługi dla eGovernment • Poznański Multimedialny Informator Miejski (www.city.poznan.pl) • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (35 punktów w Poznaniu) • System rekrutacji do szkół i przedszkoli Nabór (www.nabor.psnc.pl) • Usługi dla edukacji • Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa (www.interklasa.pl) • Portal j.francuskiego FRANTICE (frantice.interklasa.pl) • Usługi dla dostawców treści cyfrowych • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (www.wbc.poznan.pl) • System Dystrybucji Treści w sieci PIONIER dla iTVP (www.itvp.pl) • Usługi dla szpitali • Telemedycyna Wielkopolska (www.telemedycyna.wlkp.pl)

 5. PIONIERPolski Internet Optyczny

 6. PIONIER i Telemedycyna Szpitale podłączone do sieci PIONIER za pośrednictwem sieci MAN • Białystok 5 • Bydgoszcz 7 • Gdańsk/Gdynia 13 • Koszalin 1 • Kraków 4 • Lublin 6 • Łódź 1 • Poznań 12 • Puławy 1 • Sosnowiec 1 • Szczecin 2 • Toruń 2 • Warszawa 13 • Wrocław 7 • Zabrze 1 RAZEM: 76

 7. PIONIER i Telemedycyna • Włókna regionalne w PIONIERZE umożliwiają podłączenie wielu szpitali terenowych (powiatowych)

 8. Telemedycyna Sposób komunikowania się w środowisku medycznym

 9. Pacjent jest w centrum

 10. Problem: konsultacje w ośrodku referencyjnym

 11. Telemedycyna Wielkopolska Budowa portalu telemedycznego i zaawansowanych usług telemedycznych, rozpoczęta w czerwcu 2005 roku przez partnerów projektu.

 12. Telemedycyna Wielkopolska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji

 13. Pilotowy etap uruchomienia usług telemedycznych • Uruchomienie pilotowego portalu telemedycznego wraz z realizacją odpowiedniego modelu autoryzacji i powoływania usług • Zaprojektowanie, zaimplementowaniei uruchomienie pilotowej wersji usługi wspierającej proces telekonsultacji specjalistycznych w dziedzinie chirurgii urazowej dla chorych bez zagrożenia życia

 14. Telemedycyna Wielkopolska Regionalne Ośrodki Referencyjne Portal Telemedyczny Szpitale „terenowe”

 15. Medycyna: Spodziewany efekt Wyjście z izolacji • w działaniach diagnostyczno-leczniczych • w ocenie wyników leczenia • w prowadzeniu dokumentacji medycznej i gromadzeniu danych • w analizie przyczyn niepowodzeń • w metodach kształcenia i ocenie ich wyników

 16. Korzyści • Większe bezpieczeństwo chorego • Większe bezpieczeństwo zespołów spoza ośrodków referencyjnych • Większa celowość działań • Mniejsze koszty na poziomie ośrodków referencyjnych • Wzrost zaufania do zespołów spoza ośrodków referencyjnych

 17. Telemedycyna Wielkopolska

 18. Przebieg telekonsultacji • Zgłoszenie przypadku do specjalistycznej konsultacji poprzez wypełnienie formularza w portalu, • Przyjęcie zgłoszenia konsultacji, • Przekazanie zgłoszenia do dyżurującego specjalisty wg zdefiniowanego harmonogramu dyżurów, • Przekazanie specjalistycznej diagnozy wraz z instrukcjami postępowania do zgłaszającego

 19. LESZEK L Przypadek dla ośrodka referencyjnego Zgłoszenie konsultacji Leczenie na miejscu Wysłanie do ośrodka referencyjnego Dalsze konsultacje Powiadomienie LESZEK L Odpowiedź na konsultację Przyjęcie konsultacji Powiadomienie KONSTANTY K Odczyt zaleceń

 20. Telekonsultacje medyczne - interfejs

 21. Telemedycyna Wielkopolska

 22. Rejestr przypadków • Baza danych gromadząca przypadki z zakresu chirurgii urazowej • Wiarygodne źródło informacji dla lekarzy • Przypadek zawiera opis problemu medycznego, jego klasyfikację wg ustalonego standardu oraz opis przyjętego postępowania w leczeniu • Rejestr stanowi bibliotekę cyfrową materiałów, które mogą być wykorzystane dla różnych usług telemedycznych

 23. Rejestr przypadków - klasyfikacje obrażeń • Klasyfikacja przypadków wzorcowych z zakresu chirurgii urazowej zakłada podział na 6 obszarów ciała: • Głowa i szyja, • Klatka piersiowa, • Brzuch, • Miednica, • Kończyna górna, • Kończyna dolna. • Zdefiniowany standard pozwalana klasyfikację wszystkich obrażeń ciała, jakie odniósł pacjent w danym przypadku.

 24. Rejestr przypadków – interfejs

 25. Rejestr przypadków – zastosowania medyczne • Rejestr przypadków to biblioteka cyfrowa, która jest • źródłem materiałów edukacyjnych dla kształcenia ustawicznego i studentów uczelni medycznych • źródłem odnośników dla zaleceń przekazywanych w procesie konsultacji • źródłem wiedzy i doświadczenia dla lekarzy podczas leczenia przypadków szczególnych • bazą dla budowy usług wspomagania decyzji klinicznych • podstawą systemu rejestracji przypadków - raportowanie dla nadzoru specjalistycznego

 26. Telemedycyna Wielkopolska Kolejne usługi • Wspomaganie decyzji, które usprawni proces podejmowania decyzji klinicznych • Teleedukacja medyczna, która udostępni materiały szkoleniowe z dziedziny chirurgii urazowej • Nadzorowanie specjalistyczne nad poszczególnymi oddziałami, którego zadaniem będzie wsparcie dla procesu raportowania dla specjalisty wojewódzkiego z dziedziny chirurgii

 27. Telemedycyna WielkopolskaRozwój Systemu • Cyfrowe urządzenia medyczne • Włączenie cyfrowych urządzeń medycznych w strukturę systemu Telemedycyna Wielkopolska • przesyłanie obrazu „na żywo” • archiwizacja • konsultacja • Wielkopolskie Archiwum Badań Obrazowych i Radiologicznych: historia badań pacjentów • Wykorzystanie systemu wirtualnego laboratoriumdo wspomagania prowadzenia badań tomografii komputerowej

 28. Telemedycyna WielkopolskaRozwój Systemu • Doskonalenie wiedzy personelu medycznego • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Medycyny • przypadki wzorcowe • prezentacje multimedialne • publikacje • System zdalnego nauczania w medycynie • Wideokonferencje w wysokiej rozdzielczości - projekt europejski HDVIPER

 29. Telemedycyna WielkopolskaRozwój Systemu • Archiwizacja działań medycznych • archiwizacja przebiegu zabiegów i operacji • autoryzacja i archiwizacja wszystkich działań w systemie telemedycznym • Informatyzacja wielkopolskich jednostek ochrony zdrowia • Zdalny dostęp do systemów zarządzania placówkami medycznymi • Outsourcing oprogramowania

 30. Oddział kliniczny Adres szpitala Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Ul Długa 1/2, 61-848 Poznań Klinika Torakochirurgii Ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań Wielkopolskie Centrum Telemedycyny

 31. Szpitale powiatowe

 32. Dziękuję za uwagę http://www.telemedycyna.wlkp.pl/