Gazdas gtudom nyi ismeretek i k zgazdas gtan
Download
1 / 29

Gazdaságtudományi ismeretek I. -Közgazdaságtan - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Gazdaságtudományi ismeretek I. -Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. HEFOP - 3.3.1. A munkapiac. Az összkínálati függvény 12. előadás. HEFOP 3.3.1. A munkapiac.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gazdaságtudományi ismeretek I. -Közgazdaságtan' - lyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gazdas gtudom nyi ismeretek i k zgazdas gtan

Gazdaságtudományi ismeretek I.-Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

HEFOP - 3.3.1.A munkapiac
A munkapiac

A munkapiac a nemzetgazdaságban adott időszak alatt jelentkező összes munkakereslet és munkakínálat, valamint azok kölcsönhatása.

A munkapiacon a munka (v. munkaerő) adásvétele történik

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac1
A munkapiac

 • A makrogazdasági munkakínálat azt mutatja, hogy a háztartási szektor adott feltételek között mennyi munkát szándékozik felkínálni a vállalati szektornak.

 • Az aggregált munkakínálat nagysága a reálbér növekvő függvénye (megmutatja hogy különböző reálbérszintek mellett hányan kívánnak munkát vállalni).

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac2
A munkapiac

 • A munkabér: a munkából származó jövedelem

  • nominálbér (jele: W (Wage))

  • reálbér (jele: W/P)

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac3
A munkapiac

 • A nominálbér (pénzbér) az egységnyi munkáért kifizetett pénzösszeg, vagyis az a pénzmennyiség amit a munka felhasználója a munka tulajdonosának fizet.

 • A nominálbért valamilyen időegységre (1 óra, 1 hónap) vetítjük, azaz dimenziója a Ft/idő

 • jele: W (Wage)

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac4
A munkapiac

W/P

LS

(W/P)1

LD

(W/P)*

L1D

(W/P)0

L0D

L*

L

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac5
A munkapiac

A Munkakínálati függvény (LS) jellemzői:

 • soha nem indulhat ki az origóból (minimálbér)

 • az összes munkakínálatnak van egy felső határa (az országban élők száma)

 • rugalmatlan

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac6
A munkapiac

 • A munkakínálat meghatározása

  munkaképes korú népesség

  inaktívak aktívak

  munkanélküliek foglalkoztatottak

  önkénteskényszerű

  *frikciós *strukturális

  *egyéb *konjukturális

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac7
A munkapiac

 • A munkaképes korú népesség a népesség azon része amelyik túl van a tanulási illetve képzési fázison és a nyugdíjkorhatár előtt áll.

 • aktív népesség

 • inaktív népesség

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac8
A munkapiac

 • Az aktív népesség a népesség azon része amelyik a munkapiacon megjelenik és hajlandó munkát vállalni.

 • Az inaktív népesség tagjai nem hajlandók munkát vállalni mert megélhetésüket más forrásból fedezik (pl. vagyonból eltartottak), vagy külső tényezők akadályozzák meg őket a munkavállalásban (pl. kismamák).

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac9
A munkapiac

 • Valamely nemzetgazdaság aktivitási rátáján a az aktív népesség és a munkaképes korú népesség százalékában kifejezet arányát értjük.

 • aktív népesség

 • Aktivitási ráta = ----------------------- *100

  munkaképes korú lakosság

 • Az aktív népesség jelenti a munkakínálat max. nagyságát.

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac10
A munkapiac

 • Munkanélküliek az aktív népesség azon része, amelyik adott időszakban nem rendelkezik munkahellyel, vagyis a rendelkezésre álló munkakapacitás ki nem használt része.

 • A nemzetgazdaság munkanélküliségi rátája (u) a munkanélküliek száma és az aktív népesség százalékban kifejezett aránya.

  munkanélküliek száma

  munkanélküliségi ráta = -------------------------- * 100

  aktív népesség

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac11
A munkapiac

 • Önkéntes munkanélkülinek nevezzük azokat a gazdaságilag aktív személyeket akik adott reálbér mellett nem hajlandók munkát vállalni. Létszámuk az adott reálbér mellett munkát kínálók és az aktív népesség különbsége.

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac12
A munkapiac

 • Önkéntes munkanélküliség:

 • A frikcionális (súrlódásos) munkanélküliség az önkéntes munkahely-változtatással járó állástalanság.

 • Egyéb

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac13
A munkapiac

 • Kényszerű munkanélküliségről akkor beszélünk, ha az adott reálbér mellett munkát kínálók nem találnak állást.

 • Konjunkturális munkanélküliség

 • Strukturális munkanélküliség

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac14
A munkapiac

 • A kényszerű munkanélküliség

 • Konjunkturális munkanélküliségen a nemzetgazdaság kibocsátás-ingadozásából fakadó munkanélküliséget értjük.

 • Strukturális munkanélküliségről beszélünk, ha a munkakereslet és –kínálat szerkezetileg tér el egymástól.

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac15
A munkapiac

W/P

LS

(W/P)1

LD

(W/P)*

L1D

(W/P)0

L0D

L*

L

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac16
A munkapiac

 • Amunkakeresleta vállalati szektor által foglalkoztatni kívánt munkáslétszám.

 • Jellemzői:

  –növekvő pénzbérhez csökkenő munkafelhasználás tartozik

  –a munkakeresletet meghatározza a nominálbér és az árszínvonal

  –ha a reálbér nő a munkakereslet csökken – negatív kapcsolat

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac17
A munkapiac

W/P

LS

(W/P)1

LD

(W/P)*

L1D

(W/P)0

L0D

L*

L

HEFOP 3.3.1.


A munkapiac18
A munkapiac

 • Egyensúlyi reálbérnek nevezzük azt a W/P arányt, amely mellett a munkakereslet és a munkakínálat egyenlő egymással.

 • Jellemzői:

  –munkanélküliség: reálbér > egyensúlyi W/P

  –túlfoglalkoztatottság: reálbér < egyensúlyi W/P

HEFOP 3.3.1.


A phillips g rbe
A Phillips-görbe

 • A munkanélküliség természetes rátája az a munkanélküliségi szint, amely mellett a bérekre és az árakra ható erők egyensúlyban vannak.

 • Szorosan összefügg az inflációval

  –a természetes rátánál alacsonyabb szintű munkanélküliség az infláció emelkedő spiráljának veszélyeit idézi elő.

HEFOP 3.3.1.


A phillips g rbe r vid t von
A Phillips-görbe – rövid távon

Inflációs ráta (%)

munkanélküliségi ráta (%)

HEFOP 3.3.1.


A phillips g rbe hossz t von
A Phillips-görbe – hosszú távon

Inflációs ráta (%)

munkanélküliségi ráta (%)

HEFOP 3.3.1.


Az sszk n lati f ggv ny
Az összkínálati függvény

P

W/P

YS

Tökéletes munkapiac esetén a gazdaság mindig a potenciális kibocsátás szintjén termel.

W/P

Y

ND

NS

Y(N)

N

HEFOP 3.3.1.


Az sszk n lati f ggv ny r gz tett nomin lb rek eset n
Az összkínálati függvény rögzített nominálbérek esetén

Termelési

függvény

Munka-

keresleti

függvény

foglalkoztatás

kibocsátás

munkapiac

Kínálati

függvény

reálbér

árszínvonal

HEFOP 3.3.1.


El ad s ellen rz k rd sei
ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI esetén

 • Melyek a munkapiac fő jellegzetességei?

 • Minek a függvényében és hogyan változik a munkakereslet?

 • Minek a függvényében és hogyan változik a munkakínálat?

 • Milyen munkanélküliségi formákat különböztetünk meg?

 • Mi befolyásolja az összkínálati függvényt?

HEFOP 3.3.1.


El ad s felhaszn lt forr sai
ELŐADÁS Felhasznált forrásai esetén

 • Szakirodalom:

  • Solt Katalin: Makroökonómia, TRI-Mester Kiadó, Tatabánya, 2001, 139-162. o.

  • Bock Gyula: Makroökonómiai feladatok, TRI-Mester Kiadó, Tatabánya, 2001

 • Egyéb források:

  • Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan KJK - Kerszöv Budapest 2000. Aktuális fejezetei

 • További ismeretszerzést szolgáló források:

  • Hazai és nemzetközi szakfolyóiratok és statisztikai kiadványok

HEFOP 3.3.1.


K sz n m figyelm ket k vetkez el ad s c me az llam szerepe a makrofolyamatok szab lyoz s ban

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! eseténKövetkezőelőadás címe:Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában

Több előadást átfogó oktatási téma előadássorozatának címei: Gazdaságtudományi ismeretek I.

Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: stabilizásiós funkció, allokációs funkció, újraelosztási funkció, kormányzati vásárlások, adók, költségvetési politika, monetáris politika

Az előadás anyagát készítette:Bauerné dr. Gáthy Andrea

HEFOP 3.3.1.


ad