suunnittelu ja konsulttialan kehitys toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sirkka Heinonen ja Olli Hietanen Suunnittelualan tulevaisuushanke SKOL 2.9.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sirkka Heinonen ja Olli Hietanen Suunnittelualan tulevaisuushanke SKOL 2.9.2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sirkka Heinonen ja Olli Hietanen Suunnittelualan tulevaisuushanke SKOL 2.9.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen. Sirkka Heinonen ja Olli Hietanen Suunnittelualan tulevaisuushanke SKOL 2.9.2009. Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushanke.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sirkka Heinonen ja Olli Hietanen Suunnittelualan tulevaisuushanke SKOL 2.9.2009' - lydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
suunnittelu ja konsulttialan kehitys toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen

Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen

Sirkka Heinonen ja Olli Hietanen

Suunnittelualan tulevaisuushanke

SKOL 2.9.2009

suunnittelu ja konsulttialan tulevaisuushanke
Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushanke
 • Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushanke käynnistettiin Espoon Hanasaaressa 19.8.2009 järjestetyllä tulevaisuusverstaalla, johon osallistui SKOL ry:n, TEK ry:n ja UIL ry:n jäsenyritysten, viranomaisten, ministeriöiden, poliittisten päättäjien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien (mm. suunnittelu- ja konsulttialan yritysten asiakastoimialojen) edustajia.
 • Osallistujia 46 + 3, risteilyllä 36 + 3
 • Pilottiyrityksillä oli verstaassa kullakin omat työryhmänsä, joihin kukin pilottiyritys kutsui omia sidosryhmiään. Lisäksi verstaaseen kutsuttiin myös muita suunnittelu- ja konsulttialan sidosryhmiä, joista muodostettiin nk. mustien joutsenten työryhmä.
 • Verstaan tuloksena syntyi:
  • suunnittelu- ja konsulttialan perususkomusten perusteella kehitettyjä tulevaisuuskuvia enemmän tai vähemmän todennäköisistä tulevaisuuksista sekä
  • nk. Villi kortti-skenaarioita, jotka perustuvat yllättävien muutosten mahdollisuuteen.
tulevaisuusprosessi
Tulevaisuusprosessi

Verstaan tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä tarpeen mukaan

tulevaisuusverstaan perusviesti

Systems engineering (laajempien kokonaisuuksien suunnittelu)

 • Poikkitieteellisiä, vaihtelevia ja muuntuvia verkostoja
 • Globaali verkostohallinta
 • Geopoliittiset blokit
 • Energiaa sekä tiedon hallintaa ja seulontaa tarvitaan jatkossakin
Tulevaisuusverstaan perusviesti
 • Tulevaisuusverstaassa korostui yksilön näkökulma – yksilöllisyys ja yksilön vapaus ja kyky valita.
 • Yritysten hierarkiat ovat vuoteen 2050 mennessä muuttuneet monialaisiksi osaamisverkostoiksi. Toimintamallina ovat projektiorganisaatiot ja tehtävää varten muodostetut, hyvin johdetut tiimit.
 • Tulevaisuudessa suunnittelu ja konsulttialan sisältönä ovat entistä suuremmat projektit ja kokonaisuuden hallinta - esimerkiksi kansainvälisinä yhteistyö-projekteina rakennetut Ecocityt, Hoivacityt, vesihuoltojärjestelmät jne.
 • Toimintaympäristönä on sosiaalinen media. Prosessit ovat avoimia. Ratkaisumalleja haetaan open innovation menetelmillä ja työkaluilla.
 • Haasteena on virtuaalimaailmojen hallinta ja johtaminen sekä tiedon hallinta ja seulominen.Myös erilaisten geopoliittisten blokkien merkitys on korostunut. Suomelle ja EU:lle merkittävää on mm. Venäjän roolin vahvistuminen.
 • Vahvistuvia osaamisalueita ovat mm. energia (uudet energialähteet ja tuotantotavat), tiedon hallinta ja seulonta, kestävä kehitys (elinkaaren hallinta, niukkuus, kokonaisuuden optimointi ja biomateriaalit), ympäristö (elinympäristö, onnettomuudet ja sään ääri-ilmiöt), kriisit ja konfliktit (pandemia, pakolaisuus, terrorismi ja sodat), liikenne, sosiaalinen media, ruoka, vesi ja ikääntyminen. Myös vapaa-ajan teknologian (esimerkiksi urheilun, taiteen, kulttuurin ja matkailun) merkitys kasvaa.
suunnittelu ja konsulttialan tulevaisuus
Suunnittelu ja konsulttialan tulevaisuus

Vuonna 2050 suunnittelu- ja konsulttialan sisältönä on systems engineering (laajojen kokonaisuuksien hallinta). Isojen hankkeiden ja kokonaisuuden hallinnan edellyttämä monialainen osaaminen on poikkitieteellisissä, vaihtelevissa ja muuntuvissa verkostoissa (open source/open innovation).

Johtamisen (systeemi-integraattorin) haasteena on näiden avoimien prosessien ja globaalin osaamisverkoston hallinta.

Avoimien ympäristöjen ja kansainvälisten verkostojen seurauksena syntyy joustavia ja reagointikykyisiä projektiorganisaatioita ja niihin hyvin johdettuja tiimejä.

Samaan aikaan globaalia toimintaympäristöä kuitenkin jäykistää geopoliittisten blokkien merkityksen korostuminen (ja regulaation lisääntyminen) mm. luonnonvarojen niukentumisen seurauksena.

Sisällön näkökulmasta tärkeimpiä teemoja ovat energia, ekotehokkuus sekä tiedon hallinta ja seulonta.

musta joutsen
Musta Joutsen
 • Nassim Taleb väittää teoksessaan Musta Joutsen (2007), että maailmaa muuttaa eniten äärimmäisen epätodennäköiset ja odottamattomat tapahtumat.
 • Mustan joutsenen kriteereinä on kolme ominaisuutta; kyseessä on harvinainen tapahtuma, luonteeltaan äärimmäinen tapahtuma (vaikutuksiltaan suuri) ja lisäksi siitä kyhätään selityksiä jälkikäteen.
 • Esimerkkejä mustasta joutsenesta ovat esimerkiksi 9/11 terrori-isku vuonna 2001, tsunami Thaimaassa vuonna 2004 ja talous- ja finanssikriisi vuonna 2008 (taantuma/lama 2009). Keskustelussa heräsi mm. kysymys siitä, oliko Woodstock musta joutsen?
 • Ensimmäisessä työvaiheessa kerättiin ehdotuksia mustista joutsenista PESTEC-taulukkoon. Äänestyksen jälkeen työryhmä jaettiin kahtia:
  • Työryhmä 1 ryhtyi avaamaan tapahtumaa ”Perinteiset organisaatiot häviävät/Uusi tapa toimia/Palkkatyön tekeminen vähenee/Raju siirtymä” ja
  • Työryhmä 2 tapahtumaa ”Internet kaatuu”.
mustat tarinat 1
Mustat tarinat 1
 • Veropohja on romahtamassa, yrityksillä on tarve saada toiminnat entistä tehokkaammaksi. Organisaatiot ovat johtamisen apuvälineitä, nippu osaoptimointeja. Johtamisen välineistö pistetään uusiksi. Globaalisti yritysmuutoksia tehdään jo meduusamaisesti, tietyt organisaation osat muuttavat muotoaan ja rakennetaan uusia kokonaisuuksia. Tämän seurauksena perinteiset organisaatiot eivät enää kykene toimimaan tällaisessa ympäristössä.
 • Lisäksi nuoret ovat tulossa työelämään aivan uudella toimintamallilla. Työ ei ole enää työpaikkakeskeinen, työstä haetaan mielekkyyttä ja työn organisointi tulee olla vapaamuotoinen aikaan, paikkaan, välineistöön, verkostoitumiseen ym. nähden. Nuoret eivät enää suostu vanhaan malliin. Työstä halutaan tarinaa: ”olen ollut tätä tekemässä”. Vain uusi bisnesmalli toimii, jota vahvistaa sosiaalisen median (vuorovaikutus virtuaaliyhteisöissä ja asiakkaat tuottajina) ja avoimen innovaation malli.
mustat tarinat 2
Mustat tarinat 2
 • Aluksi epärealistiselta tuntunutta internetin kaatumista alettiin ryhmätyön kuluessa hahmottaa yhä enemmän niin, että joko siihen sisältyy niin paljon turvallisuusriskejä, että yritykset vapaaehtoisesti irrottautuvat siitä ja siirtyvät omiin suljettuihin yhteisökohtaisiin verkkoihinsa, tai niin, että internetistä tulee epäluotettava siksi, että se säännöllisesti "kaatuu" keskipitkiksi ajanjaksoiksi, ja näin ollen siitä tulee työn tuottavuuden kannalta niin merkittävä ongelma, että on kehitettävä varasuunnitelma.
 • Pitempään alalla olleet alkoivat muistella työtä "ennen internetiä" tehdasvierailuineen ja piirustuslautoineen. Yhtenevä näkemys oli, että työ muuttuisi paikallisemmaksi, ja että työn tuottavuus laskisi. Tosin arveltiin myös, että kiireen väheneminen parantaisi laatua, koska olisi mahdollista käyttää suunnitelmat parilla kommenttikierroksella ennen toimeen ryhtymistä.
 • Tässä tilanteessa saattaisi suomalainen suunnitteluala jopa hyötyä, sillä todellista osaamista Suomessa arveltiin olevan vielä jäljellä jaettavaksi muihinkin maihin. Hetkellisesti ryhmässä tuntui vallitsevan ajatus, että nykyisenkaltaisen internetin kaatuminen on suhteellisen todennäköinen ja loppujen lopuksi jopa suotava kehityskulku.
oma arvio
Oma arvio
 • Tulevaisuusverstaan ja Mustan Joutsenen perusviesti on sama: tulevaisuuden kilpailukyky perustuu joustaviin työmarkkinoihin ja kansainvälisiin verkostomaisiin projektiorganisaatioihin. Tämä on ”Woodstockmainen” Musta Joutsen.
 • Kaikki hankaluudet internetissä ovat riskejä tässä skenaariossa. Siksi tiedon hallinta ja seulonta sekä sosiaalinen media (open source innovation osaaminen) ja näihin liittyvä tietoturvallisuus ovat ydinteemoja koko yhteiskunnassa.
 • Lisäksi on tunnistettava kasvualat: näitä voivat olla muun muassa energia, liikenne, kestävä kehitys/ekotehokkuus, kestävä yhteiskuntarakenne, niukentuminen, biomateriaalit, turvallisuus, ikääntyminen, terveys, ja erilaiset vapaa-ajan teknologiat.
 • Neljäs huomio liittyy hankekokoon: suuret projektit, kokonaisuuden hallinta
palaute
Palaute

Olli,

kiitokset keskiviikkoisesta tilaisuudesta. Työskentely oli antoisaa ja hauskaa ja risteily kruunasi vielä ajatuksia. Toivottavasti tulevaisuuden konsulttityöskentelyynkin tuli eväitä.

Havahduin jälkeenpäin yhteen asiaan, mikä tuntuu vaivaavan kaikkea tulevaisuuden ennakointityötä: nuoret puuttuvat keskusteluista. Puhuimmehan mekin ryhmässä, miten uudet sukupolvet ottavat käyttöön uusia työskentelytapoja ja menetelmiä. Nuorilla siitä olisi kuitenkin jo konkreettisempaa kokemusta ja ehkä näkemystäkin kehityksestä ja mahdollisuuksista. Niinpä suosittelenkin teitä järjestämään vaikkapa sellaisen tilaisuuden, jossa olisi riittävä joukko erilaisia korkeakoulunuoria ja muutama konsulttialan edustaja - jos sellainen ei ole ollut suunnitelmissanne.

Mukavaa viikonloppua ja kesän jatkoa!

Tervehdys Olli

Ja kiitos verstaasta joka avarsi näkökantaani.

Vaikka palautetta ei pyydetty niin muutaman toisistaan irrallisen kommentin haluaisin heittää. Heittoni ovat tietoisen provakatiivisia ollakseen tarpeeksi voimakkaita ärsykkeitä jatkoajatuksille. (Vrt. Konsultti – insultti)

Jos mun pitäisi kuvailla tulevaisuusverstasta niin se kuuluisi: Tunkkaisten lasiseinien pönkittämistalkoot.

En ole vakuuttunut että pöytäjako eri insinööritoimistojen kuppikuntiin oli hyvä asia. Ehkä ajattelun vapauden kannalta sattumanvarainen jako olisi ollut parempi. Nyt tuli hieman ”meidän toimialalla on aina ollut näin...”-tyyppistä keskustelua.

Pystyykö insinööri katsomaan tulevaisuuteen pidemmälle kuin mitä näkyy kerralla kommunikaattorin näytöllä?

Minkälainen ihminen/organisaatio pärjää/menestyy yhä kiihtyvämmällä tahdilla muuttuvassa tulevaisuudessa?

Lyhyesti sanottuna yllätyin positiivisesti kuinka tilaisuus oli järjestetty ja kuinka se vedettiin läpi, suurin pettymykseni oli osallistujien (ml itse) sisäänpäin kääntyneisyys ja vanhassa kiinni roikkuminen. Stydimpää gasolinea aikakoneeseen!           

Zemppiä jatkotutkimukseen

toimenpide ehdotukset t k
Toimenpide-ehdotukset/T&K
 • Suuri Sitran, Tekesin ja Finpron pilottihanke – jossa tehdään tarjouspyyntö/tarjous EcoCityn, Hoivacityn, koulutusjärjestelmän, terveydenhuoltojärjestelmän tms. rakentamisesta tai kansainvälisen tuotantoprosessin/arvoketjun kehittämisestä uudelle tuotteelle palveluineen.
 • Suomen kansallisen innovaatiojärjestelmän uudistaminen: nykyinen perustuu teollisuusyhteiskunnan rakenteisiin ja ylhäältä alas johtamiseen (tutkimus- ja teknologiaohjelmiin) – haasteena on mm. palveluinnovaatioiden tukeminen sekä open innovation process (esim. TEKESin T&K-setelit PK-yrityksille.
 • Työelämän joustavuuden kehittäminen. Jatkoverstas työmarkkinajärjestöille, työvoimatoimistoille ja ministeriöille. Tavoitteena luoda visio mahdollisimman joustavista työnteon ja yritystoiminnan rakenteista (projektikohtaisia organisaatioita jne.).
 • Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan hybridi-/konvergenssitalouden ohjelma (samaan tyyliin kuin tietoyhteiskuntaohjelma tehtiin). Tavoitteena määritellä globaalitalouden uudet rakenteet ja Suomen vahvuudet tässä uudessa toimintaympäristössä
 • Erilliset jatkoverstaat naisinsinööreille – ja varsinkin teknologia-alojen opiskelijoille.
 • Uudet osaamistarpeet – mitä ne ovat: minkälaisia kriittisiä resursseja, minkälaista teknologiaa yms. niihin liittyy? Kysely, jossa etsitään näkökulmia esimerkiksi ruoan, veden, energian, tiedon, koulutuksen, raaka-aineiden niukentumisen ja uusien materiaalien tulevaisuuteen.
 • Jatkoverstas sosiaalisen median hyödyntämisestä suunnittelutyössä.
toimenpide ehdotukset osaaminen
Toimenpide-ehdotukset/osaaminen
 • Insinöörikoulutukseen laajoja opiskelijoille suunnattuja vaihto-ohjelmia mm. Venäjälle, Aasiaan (Kiina ja Intia), Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan (mahdollisesti myös Pohjois-Amerikkaan)
 • Jo työssä oleville suunnittelu- ja konsulttialan toimijoille samanlaisia vaihto-ohjelmia täydennys- ja aikuiskoulutuksen puolella (elinikäinen oppiminen). Olennaista se, että alan osaamista kehitetään päämarkkina-alueilla. Osaamisen kehittämisen lisäksi tavoitteena on tehokas verkottuminen: harjoitustyönä voi olla kv-hankkeiden suunnittelu yhteistyössä paikallisten partnereiden kanssa. Rahoitus teollisuudelta, Sitralta, Finprolta jne.
 • Laajoja yhteisiä projekteja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, turvallisuuden sekä taiteen oppilaitosten kanssa: hyvinvointiarkkitehtitiimejä yms. poikkisektoraalisia tiimejä.
 • Yhteistyörakenteita ja poikkisektoraalisuutta voidaan tehostaa myös kansainvälisillä joint degree ohjelmilla/tutkinnoilla, joissa opiskelijat voivat opiskella 5 – 8 maailman parhaassa oppilaitoksessa – sekä poikkisektoraalisesti eri oppiaineissa.
 • Aalto yliopisto voisi olla valmis/kyvykäs näiden visioiden toteuttamiseen. Jatkoverstaan järjestäminen Aalto yliopistossa.
loppuraportti
Loppuraportti
 • Valmistelutyöryhmä painotti omassa kokouksessaan sitä, että tulevaisuusprosessin tuloksena täytyy syntyä vaihtoehtoisia skenaarioita
 • Lisäksi ehdotettiin, että skenaariot jaoteltaisiin loppuraportissa seuraavien otsikoiden alle:
  • Toimintaympäristö
  • Asiakkaisiin ja asiakkuuteen liittyvät muutokset
  • Toimenpiteet suunnittelu ja konsulttialan kehittämiseksi