imf ile stand by anla mas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IMF ile stand by anlaşması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

IMF ile stand by anlaşması - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

IMF ile stand by anlaşması. 1999 - 2002 Belirlenen üç hedef :. Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinin düşük tutulması Kadro iptali-emekli etme= İstihdamın daraltılması Sözleşmeli ve PERFORMANS’A dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi. KİMİN TALEBİ??. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IMF ile stand by anlaşması' - luz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
imf ile stand by anla mas

IMF ile stand by anlaşması

1999 - 2002

Belirlenen üç hedef:

slide2
Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinin düşük tutulması
 • Kadro iptali-emekli etme= İstihdamın daraltılması
 • Sözleşmeli ve PERFORMANS’Adayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi
k m n taleb
KİMİN TALEBİ??

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ

DÜNYA BANKASI

IMF

ama ned r
AMAÇ NEDİR?
 • Çalışanlar ile ilgili değerlendirmede Sendikal Platformları devreden çıkarmak,
 • İş gücü rekâbeti ile maxsimum düzeyde üretim,
 • Az çalışanla çok verimlilik,
slide5
İş doyumu
 • Bireysel performansla ücretlilik
 • Bireysel hakların askıya alınması
 • Yüksek performanslı takım (ekip)
 • Kurumsal verimliliğin önceliği
 • Müşteri memnuniyeti
 • Maxsimum kâr.....
lkemizde

Ülkemizde:....

Performansa dayalı ücret, 58. Hükümet döneminde gündeme getirildi

rnek al nan lke

Örnek alınan ülke:..

Performansa dayalı ücret sisteminde

İNGİLTERE Modeli

ng ltere

İNGİLTERE

1-İlk üç derecedeki üst düzey yöneticileri (Müsteşar, Müsteşar yardımcısı, Genel müdür)

için ayrı,

2- İlk üçün altındaki yöneticiler için ayrı bir ölçme sistemi geliştirilmiştir.

Sistem, Kamu Reformundan sonra uygulanmaya başlamıştır.

slide9

Reformların uygulandığı Fransa dışındaki ülkelerde, Sözleşmeli çalışanların oranında büyük artış olmuştur.

*Fransa’da sendikaların yoğun muhalefeti nedeniyle memur kadrosundaki çalışanların, sözleşmelilere göre oranı halen %95’tir.

talya

İtalya

Reformla birlikte memurların özel sektör çalışanlarıyla aynı statüye kavuşması ve toplu sözleşme hakkı elde edilmesi nedeniyle; Performansa dayalı sistem,

sendikalar tarafından desteklenmiştir.

danimarka sve

Danimarka - İsveç

Bireysel Performansa dayalı ücret ve İkramiye ödemeleri sürecinde;

Müzakerelere doğrudan sendikalar katılmaktadır.

slide12

*Sendikaların Taraf olamadığı diğer ülkelerde Bireysel Performansa bağlı olarak ücretlerde artış sağlanamamıştır.

*Takım Performansına göre ücretlendirme esas alınmıştır.

tky ve performans sisteminin uyguland lkelerde i sizlik oran ndaki art lar

TKY ve Performans sisteminin uygulandığı ülkelerde işsizlik oranındaki artışlar:

* JAPONYA: %1.9’dan %4.7’ye

*İNGİLTERE: %3.2’den %6.3’e

*FRANSA: %4.1’den %11’e

-”Bir yandan işsizlik artarken, diğer yandan çalışanların İŞ YÜKÜ de artmaktadır.”

sistemin uyguland lkelerde sendikala ma oran ndaki d
Sistemin uygulandığı ülkelerde sendikalaşma oranındaki düşüş
 • İNGİLTERE: %52’den %32’ye
 • FRANSA: %23’ten %9’a
 • İTALYA: %43’TEN %32’YE
 • - “Türkiye’de daha sistem uygulanmadan, sendikalılaşma oranı %51’den %16.3’e gerilemiş durumdadır."
meb a kl yor

MEB açıklıyor!!!

EARGED

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı

performans sistemine ge i gerek eleri
Performans sistemine geçiş gerekçeleri:
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu;

Öğretmenlik mesleğinin tanımı açık değildir..

Gerekçe1

performans sisteminde

Performans Sisteminde:

Öğretmenlik mesleğinin tanımı daha muğlaklaşıyor:

*Müşteriyi memnun etme

*Kârı arttırmaya dönük yüksek performansın ne mesaisi ne de iş yükünün niteliği bellidir.

slide21

Gerekçe 2

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu;

Öğretmeni motive edici değildir..

slide22

657, sendikal haklar ve toplu pazarlığın önünde bir engel olduğu için motive edici değildir.

Ancak Performans sistemi, bireyselleştirip sendikasızlaştıran ve toplu pazarlık hakkını tamamen ortadan kaldıran bir sistemdir.

Motive ediciliği de, öğretmene, işten çıkarma konusunda bir baskı mekanizması oluşturmasıdır.

slide23

Gerekçe 3

 • Gizli Sicil Yönetmeliği;

Öğretmenin performansından çok, kılık kıyafetini, zekâsını, sır saklama gibi özelliklerini ölçmektedir.

slide24

Performans Değerlendirme Sisteminde de “Öğretmen Sicil Değerlendirme” var.

Okul müdürü tarafından doldurulacak yeni sicil değerlendirmesinde ;

*Kılık kıyafet yönetmeliğine uyma

*Dedikodu yapmama

değerlendiriliyor.

performans de erlendirmenin felsefesi meb
Performans Değerlendirmenin Felsefesi: (MEB)
 • Çalışanların ;

1- İşe alınmasında

2- Eğitim ve kendini geliştirmesinde

3-Kariyer planlamasında

4- Ödüle teşvikte

5- Ücretlendirmelerinde kriter oluşturur.

performans de erlendirmenin ama lar meb
Performans Değerlendirmenin Amaçları: (MEB)
 • Geçmiş performansın tanımlanması ve ödüllendirilmesi
 • Deneme süresinin tamamının gözden geçirilmesi
 • Kabul edilmeyen düşük performans hakkında uyarı
slide27
Çalışanın örgüt içindeki pozisyonunun yükseltilmesi ya da düşürülmesi.
 • İkincil atamaların yapılması (Kurum içi atamalar, görevlendirmeler, tayinler v.b...)
 • İşten çıkarma
performans l m ve retmen de erlendirmeleri
Performans Ölçümü ve Öğretmen Değerlendirmeleri:

2002-2003 öğretim yılında MLO kapsamındaki 208 okulda pilot uygulaması yapıldı...

retmenin performans n kimler l yor

Öğretmenin Performansını Kimler Ölçüyor?

Katılımcılık (!)

Şeffaflık (!)

slide30
Öğrenci

Veli

Öğretmenin kendisi

Zümre öğretmenler

OGYE üyeleri

Okul Müdürü

Müfettiş

prformans l me rnek uygulama

Prformans ölçme: Örnek uygulama

İlk Öğretim Sınıf Öğretmenleri için örnek testler:

renciye sorulan
Öğrenciye sorulan:

Sevgili öğrenciler, bu form ile öğretmeniniz hakkındaki görüşleriniz alınacaktır. Size en uygun gelen seçeneği boyayınız.

retmeninizin ad soyad
Öğretmeninizin Adı-Soyadı: ..................

Öğrenci tarafından doldurulacak

de erlendirme toplam de erlendirme i indeki oran
Değerlendirme:(Toplam değerlendirme içindeki % oranı)
 • Öğrenci görüşleri :%5
 • Veli görüşleri :%5
 • Zümre öğretmenlerin gö. :%5
 • Öğretmenin kendi görüşü :%10
 • Okul müdürünün görüşü :%35
 • Müfettiş değerlendirmesi :%40
slide38

Öğrenci + Veli + Zümre öğretmenleri + Öğretmenin kendisinin değerlendirmedeki toplam payı: %25

Okul Müdürü + Müfettişin değerlendirmedeki toplam payı : %75

puanlama

Puanlama:

340 ve üzeri puan:

Öğretmen çok başarılı, ödüllendirilmesi teklif edilmelidir.

339-270 puan:

Öğretmen başarılı

269-200 puan:

Öğretmen görevini sürdürmeli

slide40

199-100 puan:

Gereksinim duyulan alanda hizmet içi eğitime alınmalı,

Başka bir okulda çalışmalı ve orda değerlendirilmeli,

Öğretmen bir daha performans değerlendirmeden geçmeli.