millaisia tiedonk sityksi on olemassa tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa? Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa? Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa? Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Tiedonkäsityksiä. Staattinen tiedonkäsitys. Toiminnallinen tiedonkäsitys. Pragmaattinen tiedonkäsitys. Konstruktivistinen tiedonkäsitys. Positivistinen tiedonkäsitys. Dynaaminen tiedonkäsitys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Millaisia tiedonkäsityksiä on olemassa? Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus' - luyu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiedonk sityksi
Tiedonkäsityksiä

Staattinen tiedonkäsitys

Toiminnallinen tiedonkäsitys

Pragmaattinen tiedonkäsitys

Konstruktivistinen tiedonkäsitys

Positivistinen tiedonkäsitys

Dynaaminen tiedonkäsitys

Opettajan oma tiedonkäsitys

millaista tietoa on olemassa
Millaista tietoa on olemassa?

Suhde todellisuuteen ja tietoon:

Positivistinen tiedonkäsitys

  • Objektivismi/positivismi; maailma koostuu tosiasioista
 • Ajatus objektiivisesta tiedosta
  • Tieto on samanlaista kaikille
  • Katsojan silmästä riippumatonta, esimerkiksi luonnonilmiöt
  • Tietämään tuleminen merkitsee maailman löytämistä ja tämän kuvan siirtämistä mieleen
 • Oppiminen tapahtuu siirtämällä tätä tietoa mieleen absoluuttisena totuutena
 • Tieto voidaan paloitella osiin ja siirtää oppijan tajuntaan
slide4
Realismi
  • tiede itseäänkorjaava
  • Teorioiden totuudenkaltaisuus kasvaa
  • Ihmisen omat konstruktiot hyödyllisiä sikäli, kun ne onnistuvat tavoittamaan oikean käsityksen todellisuudesta
  • Opetus rakennetaan parhaan olemassa olevan tiedon varaan
  • Tieto siitä, mikä on hyvää ja arvokasta
 • Pragmatismi; tiedon käytännöllisyys
 • Fenomenologia; oma tietoisuus ja kokemus tosia
konstruktivistinen tiedonk sitys
Konstruktivistinen tiedonkäsitys
 • Tiedon subjektiivisuus ja tilannekohtaisuus
 • Tietoa ja todellisuutta ei ole mahdollista arvioida absoluuttisesti
 • Emme kykene selvittämään mitä todellisuus lopulta on
 • Tieto rakentuu omakohtaisesti kokemuksien ja vuorovaikutuksen perustella
 • Jokainen tekee omat tulkintansa maailmasta
 • Yksilön kognitiivinen rakenne ohjaa tulkintaa
 • Ihminen aktiivisesti tuottaa tietoa ja samalla myös tutkimaansa todellisuutta eli tietonsa kohteita
 • Kun jokin tieteellinen tutkimustulos vakiintuu tosiasiaksi, niin todellisuus on sen jälkeen sen kaltainen. Teoria siis kuvaa itse tuottamaansa todellisuutta
 • Sikäli, kun oppiminen sisältää aina jonkin uuden rakentamista vanhan päälle, voidaan useita eri oppimiskäsityksiä luonnehtia konstruktivistiseksi
tieto ja informaatio tella 1994
Tieto ja informaatio (Tella 1994)
 • Informaatio on
  • Jäsentymätöntä, eri tahoilta saatavaa dataa, tosiasioita, ideoita
  • Kukin antaa oman merkityksen
 • Tieto on
  • Jokaisen omaa informaatiosta työstetty konstruktio

Siksi informaatiosta tulee vasta silloin tietoa, kun se on yhdistetty laajempiin tietorakenteisiin

opettajan tiedonk sitys
Opettajan tiedonkäsitys

Tiedonkäsitys, oppimiskäsitys ja ihmiskäsitys muodostavat kehyksen, johon opetukselliset ratkaisut perustuvat

Opetusviestinnän tärkeimpänä funktiona on aiemmin pidetty informaation jakamista

Nykyiset oppimisteoriat korostavat tiedonkonstruointia ja viestinnän vuorovaikutteisuutta informaation jakamisen sijaan

 • Opetustilanteiden viestinnän vuorovaikutteisuus on noussut yhdeksi keskeiseksi opetusviestinnän elementiksi
 • Konstruktivistinen tiedonkäsitys on monisyinen. Vaikka kuva oppimisprosessista on tieteelliseen näkemykseen perustuva, on sen soveltaminen vaativaa
l hteet
Lähteet
 • Puolimatka, T. 2002. Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.
 • Tella S. 1994. Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön kehittäjänä http://www.helsinki.fi/~tella/124.pdf
ad