sfs 5991 katto ja vedeneristysalan tulit iden paloturvallisuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus. Johdanto. SFS 5900 ei sisällä enää kattotöiden paloturvallisuusosaa Kattotulityöt poikkeavat muista tulitöistä työn tekemispaikan, työvälineiden ja työhön liittyvien riskien vuoksi, jolloin oma standardi on perusteltu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus' - laszlo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johdanto
Johdanto
 • SFS 5900 ei sisällä enää kattotöiden paloturvallisuusosaa
 • Kattotulityöt poikkeavat muista tulitöistä työn tekemispaikan, työvälineiden ja työhön liittyvien riskien vuoksi, jolloin oma standardi on perusteltu
 • SFS 5991 on vahvistettu 18.6.2012
mik muuttuu
Mikä muuttuu?
 • Lähtökohdaksi aina työn riskien arviointi ja vaihtoehtoisten työtapojen harkitseminen
 • Tulityöluvan myöntämiskäytäntö selkeämmäksi
 • Palovaaralliset rakenteet -> työn aikainen tulityövartiointi
 • Yksityiskohtia:
  • Nestekaasuletkun enimmäispituus (20 m)
  • Sammutinten etäisyys (enintään 25 m)
  • Poistettu minimietäisyys pystyrakenteisiin -> riskien arviointi
soveltamisala
Soveltamisala
 • SFS 5991 koskee katto- ja vedeneristysalan tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista.
 • ”…joissa käytetään liekkiä, muuta lämpöä, kuumennetaan bitumia tai joissa esiintyy kipinöitä.”
 • Koskee kattotulitöiden tekemistä, johtamista ja valvomista.
 • Muissa kuin katto- ja vedeneristysalan tulitöissä noudatetaan SFS 5900 –standardia.
termej ja m ritelmi
Termejä ja määritelmiä
 • Tulityö: Katto- ja vedeneristystöiden yhteydessä tehtävät työt, jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen padassa ja kermieristysten kuumentamalla tapahtuvat kiinnitystyöt, sekä näihin töihin liittyvät välttämättömät aputyöt, joissa syntyy kipinöitä.
 • Tulityösuunnitelma: Kirjallinen ohje tulitöiden turvallisesta toteuttamisesta.
 • Tulityövälineet: Tulityössä käytettävät laitteet, joissa on avoliekki tai ne saavat aikaan kipinöitä tai korkean lämpötilan (mm. nestekaasupoltin, kuumailmapuhallin, bitumikeitin ja kulmahiomakone).
termej ja m ritelmi1
Termejä ja määritelmiä
 • Tulityölupa: työkohtainen asiakirja, jota tarvitaan tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla.
 • Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi: Tulityöpaikalla ja sen ympäristössä tapahtuva tulityöstä aiheutuvien vaarojen tunnistaminen ja niiden vakavuuksien arviointi.
  • Tehdään ennen tulityöluvan myöntämistä ja aina kun tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat.
tulity suunnitelma
Tulityösuunnitelma
 • Tulityötä tekevällä urakoitsijalla on oltava tulityösuunnitelma.
 • Muillakin, joiden toiminta tai ylläpito edellyttää tulitöiden tekemistä tai teettämistä, on oltava tulityösuunnitelma. Tulityösuunnitelma on osa yrityksen pelastussuunnitelmaa.
 • Mainittava:
  • Yrityksen tulitöistä vastaavat henkilöt (myöntäjät, tekijät)
  • Tulityölupakäytäntö (mikä lomake, miten täytetään jne)
  • Tulityöluvan myöntäminen (kuka myöntää)
  • Työn aloittamista edeltävät turvatoimet (suojausmateriaali, alkusammutuskalusto)
  • Työn aikaiset turvatoimet (tulityövartiointi)
  • Työn jälkeiset turvatoimet.
tulity kortti
Tulityökortti
 • Kattotulitöiden tekeminen edellyttää katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkintoa.
 • Tutkinnon hyväksytysti suorittanut saa tulityökortin, joka on voimassa 5 vuotta.
 • Kortin uusiminen edellyttää tutkinnon uusimista.
 • Finanssialan Keskusliiton suojeluohjeen mukaan turvallisuustutkinnon on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä.
tulity lupa
Tulityölupa
 • Luvan myöntää kiinteistön tai työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö. Hän voi siirtää oikeuden luvan myöntämiseen kattourakoitsijan tulityösuunnitelmassa nimetylle henkilölle.
 • Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.
 • Luvan myöntäjän on tehtävä kohteessa tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi, jonka perusteella määritellään tarvittavat suojaukset ja turvatoimet.
 • Lupa kirjoitetaan neljänä kappaleena:
  • Pääurakoitsijalle tai tilaajalle
  • Kattourakoitsijalle
  • Tulityövartioinnista vastaavalle
  • Eristystyötä tekevälle työryhmälle.
tulity lupa1
Tulityölupa
 • Tulityöluvassa määritellyt turvatoimet saatettava kaikkien tulityöntekijöiden ja tulityövartioiden tietoon.
 • Annetaan vain määräajaksi.
 • Annetaan tulityöpaikkakohtaisesti
  • Esim. saman talon sokkeli- ja kattotyöt pääsääntöisesti eri luvilla.
 • Olosuhteiden muuttuessa lupa päivitettävä vastaamaan olosuhteita.
ty maan j rjestys
Työmaan järjestys
 • Tarveaineita saa varastoida työskentelyalueelle vain työssä tarvittava määrä
 • Työmaan järjestyksestä ja siisteydestä huolehdittava koko ajan
 • Jätteet poistettava
 • Kulkureittien oltava esteettömiä
 • Turvaetäisyydet bitumikeittimen, kaasupullojen ym. välillä
alkusammutuskalusto
Alkusammutuskalusto
 • Sammuttimien oltava esteettömästi saatavilla samalla työskentelytasolla ja samassa palo-osastossa kuin työpiste. Sammuttimien enimmäisetäisyys keittimestä ja työpisteestä 25 m.
 • Vähintään 2 kpl 43A 183B C –teholuokan käsisammutinta ja tarvittaessa sammutusvesiletku
 • Työpaikalla on raivauskalusto, vähintään kirves ja purkurauta tai rautakanki.
toimet ennen tulity n aloittamista
Toimet ennen tulityön aloittamista
 • Ilmoitukset kiinteistössä asuville ja työskenteleville.
 • Tarkastetaan työkohteen rakenteiden paloturvallisuus (läpiviennit, piipunjuuret, tuuletusputket, iv-aukot, kattokaivot, antennien jalustat, seinä- ja räystäspellitysten taustat, levytysten ja panelointien taustat) ja harkitaan vaihtoehtoisia työmenetelmiä.
 • Ullakko-, tuuletus- ja muut välitilat tarkastetaan ja tarvittaessa suojataan.
 • Alkusammutuskalusto, suojausmateriaali ja raivauskalusto tulityöluvan mukaan.
 • Paloilmoitin- ja sammutuslaitteiden irtikytkennän arviointi turhien hälytysten välttämiseksi.
toimet tulity n aikana
Toimet tulityön aikana
 • Tulityövartijan käyttäminen vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella
 • Avoliekkiä tai kuumaa ilmaa ei saa käyttää rakenteessa olevan aukon tai läpiviennin läheisyydessä eikä vaaka- ja pystyrakenteen yhtymäkohdassa siten, että avoliekki tai kuuma ilma pääsee tunkeutumaan rakenteen sisälle.
 • Kermiä ei saa kiinnittää pellitysten ja metallirakenteiden päälle siten että aiheutetaan liittyvien rakenteiden syttymisriski.
 • Kuumaa bitumia sisältävää pataa ei saa nostaa.
toimet p ivitt isen ty n j lkeen
Toimet päivittäisen työn jälkeen
 • Jälkivartiointi hoidetaan tulityöluvan mukaisesti
 • Työpäivän päättyessä on nestekaasuventtiilit suljettava ja nestekaasuletkut irrotettava pulloista.
tulity vartiointi
Tulityövartiointi
 • Toteutetaan vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tulityövartioinnin toteuttaminen esitetään tulityöluvassa.
 • Tulityön aikaisen vartioinnin voi toteuttaa tulityöntekijä itse oman työpaikkansa osalta, jos eristettävät tai niiden läheisyydessä olevat rakenteet ovat syttymättömiä ja rakenteessa ei ole ontelotiloja tai tuuletusvälejä.
 • Kun rakenteet ovat syttyviä tai siinä on ontelovälejä tai tuuletusvälejä, niin riskienarvioinnilla selvitetään, voivatko tulityöntekijät toimia tulityövartijana toisilleen vai tarvitaanko vartija, joka samanaikaisesti ei tee tulityötä.
 • Tulityövartija voi vartioida niitä tiloja, joita hän pystyy pitämään jatkuvan silmälläpidon alaisena.
 • Tulityövartijan turvallisuuskoulutus määritetään tulityösuunnitelmassa. Mustaa korttia ei edellytetä.
ty v lineet
Työvälineet
 • Asianmukainen suojavaatetus
 • Bitumikeittimellä rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset. Keittimen lämpömittarin, liekin valvontalaitteen ja termostaatin toiminnan testaaminen vähintään kerran vuodessa, tästä merkintä esim. padan huoltokirjaan.
 • Vain tyhjä bitumikeitin saadaan nostaa nostolenkeistään. Vajaat ja täydet nostetaan kylmänä ja aina hyväksyttyä nostoapuvälinettä käyttäen.
ty v lineet1
Työvälineet
 • Nestekaasupulloon asennetaan käytössä standardin mukainen paineensäädin ja letkurikkoventtiili.
 • Nestekaasuletku ei saa olla niin pitkä, että letkurikkoventtiilin toiminta estyy, eikä milloinkaan yli 20 m pitkä.
 • Kaasupullojen nostot vain hyväksytyllä (CE-merkintä!) nostoapuvälineellä.
 • Pullojen käyttö ja säilytys aina pystyasennossa ja luotettavasti tuettuna.
katto ja vedeneristysalan tulit iden turvallisuustutkinnon sis lt
Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinnon sisältö
 • Riskit tulitöissä 1 h

1.1 Termit ja määritelmät

1.2 Vaarojen selvitys ja arviointi

  • Palaminen
  • Rakenteet
  • Kaasut
  • Henkilö- ja omaisuusvahinkoesimerkit
 • Tulityön suunnittelu ja turvallinen toteutus 3 h

2.1 Tulitöiden turvallisuutta edistävä lainsäädäntö

2.2 Tulityösuunnitelma

2.3 Turvallisuustoimenpiteet vaiheittain (ennen, aikana ja jälkeen)

2.4 Työosapuolten velvoitteet ja tehtävät

2.5 Tulityövälineet, käyttö ja säilytys

 • Toiminta onnettomuuden sattuessa 0,5 h
  • Pelastautuminen
  • Hätäilmoitus
  • Alkusammutus
  • Ensiapu
 • Harjoitukset 1 h
  • Alkusammutus ja suojaus
 • Koe 0,5 h