slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Land van GRIJS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Land van GRIJS

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Land van GRIJS - PowerPoint PPT Presentation

luyu
123 Views
Download Presentation

Land van GRIJS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Land van GRIJS

  2. Mag jij wel eens wat kiezen in de winkel? eten

  3. Dit kan je kiezen in het Land van GRIJS eten ochtend middag avond In ons land heb je meer keus ontbijt ontbijt En nog veel veel meer!

  4. Kan jij makkelijk kiezen? Welke vragen stel je aan jezelf? speelgoed

  5. Dit kan je kiezen in het Land van GRIJS ballen In ons land heb je meer keus ballen En nog veel veel meer!

  6. Dit zien ze op tv in het Land van GRIJS tv In ons land heb je meer keus zenders En nog veel veel meer!

  7. Dit dragen ze in het Land van GRIJS kleren In ons land heb je meer keus t-shirts En nog veel veel meer!

  8. Wat kies jij? mijn klerenkast Dit kies ik! tekenopdracht wat kies ik? lievelingskleren