in het donker zijn alle katten grijs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In het donker zijn alle katten grijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
In het donker zijn alle katten grijs

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

In het donker zijn alle katten grijs - PowerPoint PPT Presentation

inoke
136 Views
Download Presentation

In het donker zijn alle katten grijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. In het donker zijn alle katten grijs Sylvia Walsarie Wolff Msc

  2. Science: Research driven Engineering: Student maakt plan binnen kaders CC: Verbreding Compenties Design: Keuze tussen research, product en management Challent programma Omvang: 20 EC, minimaal 5 EC in Challent Centraal Duur: BSc + Challent in 3 jaar

  3. Wat vindt de TUD excellent? • Nominaal studeren: P-in-1 minimaal 60 EC in het 1e jaar gehaald (cohort 2008/2009: 20%; doel voor dit jaar is 23%) • Gemiddelde cijfer >7,5 • Gemotiveerd

  4. VerdiepenResearch Verbreden

  5. Dilemma’s • Wat heeft de voorkeur: Cum laude of Challent? • Is Cum laude afstuderen hetzelfde als excellent zijn? • Zijn studenten die met minimale inspanning voldoendes halen excellent?

  6. Zijn hoge cijfers uiting van excellentie? Welke andere uitingen zijn er? Hoe toets je een open excellentieprogramma? Discussie