Szakmai vizsg k az eg szs g gyi szakk pz sekben
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben. Dr. Halmos Tamásné MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság. Budapest, 2012. december 12. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR. FELNŐTTKÉPZÉS (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) MÓDOSÍTÁS folyamatban. KÖZOKTATÁS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lupita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szakmai vizsg k az eg szs g gyi szakk pz sekben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben

Dr. Halmos Tamásné

MESZK

Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Budapest, 2012. december 12.Szakk pz s 2011 vi clxxxvii t rv ny a szakk pz sr l

FELNŐTTKÉPZÉS

(2001. évi CI. törvény

a felnőttképzésről)

MÓDOSÍTÁS

folyamatban

KÖZOKTATÁS

(2012. évi XXXIX. törvény a

Közoktatásról szóló 1993.évi

LXXX. törvény módosításáról)

SZAKKÉPZÉS(2011.évi CLXXXVII. törvénya szakképzésről)

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

EGÉSZSÉGÜGY

(1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről) 


A szakk pz si t rv ny hat lya
A szakképzési törvény hatálya

KITERJED

KÉPZÉSI TÍPUSOKRA (8)

SZAKMAI VIZSGÁRA

SZAKMAI VIZSGÁT

SZERVEZŐ INTÉZMÉNYRE


A szakk pz s int zm nyei m dosulhat
A szakképzés intézményeimódosulhat!!

Felsőoktatási

intézmény

szakképző iskola

(szakközépiskola, szakiskola,

speciális szakiskola,

Készségfejl. speciális szakiskola)

állami felnőttképzési

intézmény

iskolarendszeren kívüli

szakmai képzést

folytató intézmény

(felnőttképzési tv. alapján)

központi képzőhely


Szakmai vizsg k
SZAKMAI VIZSGÁK

20/2008. (I. 16.) SZMM rendelet

a szakmai vizsgadíj

és a vizsgáztatási díjak kereteiről

34/2003. (XII. 21.) OM rendelet

a szakmai vizsga szervezésére

való jogosultság feltételeiről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól

és eljárási rendjéről


Orsz gos k pz si jegyz k okj
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

1/2006. (II. 17.) többször módosított OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérőlEg szs g gyi szakk pz s ir ny t sa talak t s folyamtban
Egészségügyi Szakképzés irányításaÁTALAKÍTÁS FOLYAMTBAN

MINISZTER

Egészségügyi Szak- és

Továbbképzési Tanács

Egészségügyi

Tudományos Tanács

FELSŐOKTATÁSI

BIZOTTSÁG

Szakmapolitikai és

Minőségbiztosítási Bizottság

Egészségügyi

Szak és

Továbbképzési Bizottság

Egészségügyi Felsőfokú

Szakirányú Szakképzési és

Továbbképzési Bizottság


Szakmai vizsg k az eg szs g gyi szakk pz sekben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI VIZSGÁT SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK (2008-2013)

ETI + 19 intézmény

Nyíregyháza

Esztergom

Budapest (7+1)

Debrecen (3)

Szombathely

VÁLTOZIK 2010-től

Szolnok

Zalaegerszeg

Kecskemét

Békéscsaba

Szeged

Pécs

13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

(szakmánként és régiónként eltérő)


Eg szs g gyi szakmai vizsg k
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI VIZSGÁK (2008-2013)

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

1/2011. (I.7.) NEFMI rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról


Szakmai vizsgaszervez s jogosults ga talak t s alatt
Szakmai vizsgaszervezés jogosultsága (2008-2013)ÁTALAKÍTÁS ALATT !

 • Szakképzést folytató intézmény

 • Legalább két évente egy alkalommal pályázati úton

 • Szakképzésért felelős miniszter bírálja el


A vizsga el k sz t se
A vizsga előkészítése (2008-2013)

 • Képzés és a vizsga OKJ szerint

 • Vizsgára jelentkezés (vizsga csoport min. 10 fő)

 • Jelentés a vizsga indításáról

 • Bizottsági döntés

  • Központosított vizsgák

  • Vizsgaelnöki felkérések

  • Ellenőrzési szempontok

 • Mikor (vizsgaidőszak)?

  • Február-március (dec. 15.)

  • Május-június (feb.15.)

  • Október-november (aug. 31)

 • Ideje (45 napon belül, összesen 5 nap; napi max. 8 órát nem meghaladóan; szóbeli, írásbeli, interaktív 8-18 h; gyakorlati 7-19 h)

 • Tájékoztatni legalább 10 nappal előbb mindenkit

 • Jelentés az előkészítésről (15 nap-30 nap) MESZK is


A vizsga r szei
A vizsga részei (2008-2013)

VIZSGAPROGRAM szerint

 • Írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység (országos időpont)

 • Gyakorlati vizsgatevékenység (helyi időpont)

 • Szóbeli vizsgatevékenység (helyi időpont)

 • Belépési feltételek

  • Dokumentumok bemutatása


Szakmai vizsg k az eg szs g gyi szakk pz sekben

A vizsgabizottság felépítése (2008-2013)

MÓDOSUL- SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY!

Szakképzésért

Felelős Miniszter

Szakértők (felügyelő, javító és kérdező tanárok)

A vizsgabizottság

elnöke

Jegyző

MESZK!

Szakmai vizsgát

szervező int. mb.

Szakmai szervezet, kamara képviselője

Szakmai szervezet

vezetője

Az iskola igazgatója

3 fő min. előírt szakképesítéssel, írásos megbízással


A vizsgabizotts g eln k nek feladatai
A vizsgabizottság elnökének feladatai (2008-2013)

 • a vizsga szakmai előkészítésének az ellenőrzése

 • vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyása

 • Szakmai feltételek egészséges és biztonságos körülmények ellenőrzése

 • a vizsgabizottság értekezleteinek a vezetése

 • a vizsgára jogosultság ellenőrzése

 • a vizsgázók tájékoztatása

 • jóváhagyja a gyakorlati tételsort és a dolgozatok javítását

 • részt vesz a vizsgázók értékelésében

 • a szakmai vizsga tapasztalatainak

  az összefoglalása írásban (1 héten belül megküldi)


A szakmai vizsg t szervez int zm ny feladatai
A szakmai vizsgát szervező intézmény feladatai (2008-2013)

 • A szakmai vizsga előkészítése

 • a szóbeli és az írásbeli vizsgarész megtervezése

 • a gyakorlati szakmai vizsga előkészítése

 • a vizsgadokumentáció elkészítése

 • részvétel a vizsgázók értékelésében


A gazdas gi kamara k pvisel j nek a feladatai
A gazdasági kamara képviselőjének a feladatai (2008-2013)

 • a gyakorlati vizsga feltételeinek az ellenőrzése

 • a biztonságos vizsgakörülmények ellenőrzése

 • közreműködés a gyakorlati feladatok kiválasztásában

 • részvétel a vizsga értékelésében


A gyakorlati t telsor ssze ll t sa
A gyakorlati tételsor összeállítása (2008-2013)

 • Hol lesz a vizsga?

 • A gyakorlati vizsga technikája?

 • Van e az SZVK-ban vagy a curriculumban ajánlás?

 • Milyenek a gyakorlati vizsga személyi és tárgyi feltételei?

 • Milyen feladatok végrehajtására van lehetőség?

 • Mit gondolunk a prioritásokról?


El k sz t si feladatok
Előkészítési feladatok (2008-2013)

 • szakmai és vizsgáztatási követelmények áttekintése

 • a központi helyi oktatási programok tanulmányozása

 • egyeztetés

  • a vizsga elnökével

  • a gyakorlati oktatásvezetővel

  • a szakmai vizsgát szervező intézmény képviselőjével

  • a vizsga helyszínével

 • a vizsga helyszínének a megtekintése

 • az elvárások és a lehetőségek egyeztetése


A t telsor
A tételsor (2008-2013)

 • validitás

 • a tételek megfogalmazása

 • súlyozása

 • száma

 • értékelhetősége

 • a húzás technikája


Hivat sunk k pviselet vel az eg szs g rt s a betegek rt
„Hivatásunk képviseletével (2008-2013)az egészségért és a betegekért!”

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!