a vizsgabizotts g m k d se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A vizsgabizottság működése PowerPoint Presentation
Download Presentation
A vizsgabizottság működése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

A vizsgabizottság működése - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

A vizsgabizottság működése. Az elnök és tag feladatai. A szakmai vizsga előkészítése. A vizsgaszervező. Képző intézmény tájékoztatása, befogadása Vizsgabejelentés fogadása a képző intézmény részéről Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A vizsgabizottság működése' - kaloni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a vizsgabizotts g m k d se

A vizsgabizottság működése

Az elnök és tag

feladatai

a vizsgaszervez
A vizsgaszervező
 • Képző intézmény tájékoztatása, befogadása
 • Vizsgabejelentés fogadása a képző intézmény részéről
 • Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő)

(vizsgára jelentkezők dokumentumainak ellenőrzése)

 • Vizsgarend közös megtervezése
 • Vizsgahelyszínek biztosítása
a szakmai vizsga tervez se
A szakmai vizsga tervezése
 • Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő) – 10 fő alatti felmentés (Közoktatási törvény 3.sz. melléklet I.d. alapján)

- Egy vizsgázóra lebontott maximális vizsgaidő 8 óra

- Egy napra több vizsgarész,vizsgatevékenység szervezhető

- Lebonyolítási idő:

- 8-18 óra között: szóbeli,írásbeli,interaktív vizsgatevékenység

- 7-19 óra között: gyakorlati vizsgatevékenység

- Vizsga időtartama legfeljebb 5 nap (egy nap hosszabbítás lehet)

 • Szakmai vizsga befejezése:

első vizsgatevékenység napjától számított 45 napon belül

- Kijavított írásbeli feladatok biztosítása elnök részére (min. 3 nap)

a vizsgaszervez1
A vizsgaszervező
 • Vizsgákról jelentés minisztérium/kamara felé
 • Írásban felkéri

a kamarát/érdek-képviseletet/szakmai szervezetet tag kijelölésére

 • Kijelöli és megbízza a vizsgaszervező által delegált tagot, jegyzőt, szakértőket
 • Vizsgacsoportok kialakítása (10-35 fő)
a vizsgaszervez2
A vizsgaszervező
 • Előkészíti a felmentéseket, törzslapmásolatokat
 • Megrendeli az írásbeli/interaktív központi tételeket
 • Megrendeli a szóbeli tételeket (hitelesített)
 • Megrendeli a bizonyítványokat, törzslapokat
 • Gondoskodik a gyakorlati tételek összeállításáról
 • Szakmai segítséget nyújt
felk r s
Felkérés

Elnök

 • Megbízó:

- Minisztérium

- Kamara

Tag

 • Megbízó:

- Kamara

- Érdekképviselet

- Szakmai szervezet

a vizsgabizotts g
A vizsgabizottság
 • Független szakmai testület

(szakképzési törvény 14.§.(2))

 • Vizsgabizottság:

- elnök

- kamara/érdek-képviselet /szakmai szervezet tag

- vizsgaszervező által delegált tag

 • Jegyző nem tagja
nem lehet a vizsgabizotts g eln ke
Nem lehet a vizsgabizottság elnöke
 • A vizsgaszervező/képző intézmény – munkaviszony, jogviszony
 • Vizsgázók oktatásában, felkészítésében
 • Rokoni, üzleti kapcsolatban
 • Akadályoztatás esetén megbízót értesíteni
slide10
Tag
 • Akadályoztatás esetén megbízót értesíteni
 • Helyettesítés:

maximum 30 percig

felk sz l s a szakmai vizsg ra
Felkészülés a szakmai vizsgára
 • Megbízás
 • Tájékozódás

- Szakmai és vizsgakövetelmény

- 20/2007.(VI.21.) SZMM rendelet

(szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárásrendjéről)

- 20/2008.(XII.17.) SZMM rendelet

(szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről)

felk sz l s a szakmai vizsg ra1
Felkészülés a szakmai vizsgára
 • Megbízás
 • Kapcsolatfelvétel

(vizsgaszervező, képző intézmény)

- Tanfolyam kezdete (SZVK)

felk sz l s a szakmai vizsg ra2
Felkészülés a szakmai vizsgára
 • Kapcsolatfelvétel:

- Gyakorlati feladatok biztosítása

- Gyakorlati feladatok elbírálása (javíttatása/elfogadása – elnök-tag egyeztetése)

- Gyakorlati helyszínről tájékozódás (megnézni!)

- Időpontok, helyszínek egyeztetése

felk sz l s a szakmai vizsg ra3
Felkészülés a szakmai vizsgára
 • Rákérdezni:

- Vizsgacsoport összetétele (felmentések, javító-pótlóvizsgások, SNI vizsgázók, létszámváltozás)

- Döntéshozatalra legyen elég idő!

- Vizsgabizottság összetétele, elérhetősége

- Történt-e egyeztetés a tagokkal

- A vizsgaszervezési szabályzat előkészítése

felk sz l s a szakmai vizsg ra4
Felkészülés a szakmai vizsgára
 • Egyeztetés:

A vizsgabizottsági tagokkal:

- Felmentésekről határozat

(vizsga megkezdése előtt 3 nappal írásban átadni a vizsgára jelentkezőnek)

- Gyakorlati tételek, értékelő lapok

- Gyakorlati helyszín

- Munkamegosztás vizsgatevékenységekre lebontva

a vizsga megkezd se el tt
A vizsga megkezdése előtt
 • A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat és Vizsgaprogram elfogadása – tagokkal egyetértésben
 • A vizsgára jelentkezők bemeneti feltételeinek ellenőrzése

(eredeti bizonyítvány (másolat), jelentkezési lap, modulzáró igazolás, tanfolyam eredményes befejezéséről igazolás, SZVK – egészségügyi alkalmassági, teljesítendő gyakorlati idő, bemeneti kompetencia stb.)

jogszab ly mell kletei
Jogszabály mellékletei
 • modulzáró vizsgáról igazolás

(20/2007.( V.21.) SZMM r. 7.sz. melléklete)

 • tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás

(20/2007.( V.21.) SZMM r. 7.sz. melléklete)

 • vizsgára való jelentkezési lapok

(20/2007.( V.21.) SZMM r. 6.sz. melléklete)

 • bizonyítványok hitelesített másolata
 • bemeneti kompetencia felmérésről igazolás

(20/2007.( V.21.) SZMM r. 8.sz. melléklete)

a vizsga megkezd se el tt1
A vizsga megkezdése előtt
 • Ellenőrzi a vizsga megkezdésének részleteit:

- Írásbeli tételek bontatlan/sértetlen állapotban

- Gyakorlati tételek a megállapodás szerint

- Felmentésekről a döntést a vizsgázók megkapták

- Javító-, pótlóvizsgázó - törzslapmásolat

- Egészséges, megfelelő körülmények

- Nyitó jegyzőkönyv előkészítése (értekezlet)

r sbeli vizsgatev kenys g
Írásbeli vizsgatevékenység

Elnök és tag

- Vizsgaszervezési szabályzatban rögzített tag

- Felügyelő tanár (nem szakember!!!)

- Bontatlan/sértetlen boríték

- Pecséttel ellátott felkészülési lapok

- Megfelelő körülmények

- Vizsgázók – személyi igazolvány

- Írásbeli jegyzőkönyv

r sbeli vizsgatev kenys g1
Írásbeli vizsgatevékenység

Felügyelő tanár

 • Tájékoztat

- szabályok

- használható eszközök

- szabálytalanságok következményei

- ülésrendet és jegyzőkönyvet készít

- gondoskodik a vizsgarend betartásáról

( a borítékon szereplő időpontban bontás!!!!)

interakt v vizsgatev kenys g
Interaktív vizsgatevékenység

- Vizsgaszervezési szabályzatban rögzített tag ellenőrzi a tárgyi feltételeket, a biztonságot

- Technikai feltételek biztosítása

- Szükséges program időben feltelepítve

- Számítógép (nyomtató) megfelelően előkészítve, megfelelő számban

- Tájékoztatás a vizsgázók részére

- Pecséttel ellátott felkészülési lapok (név! feladat sorszáma, szakképesítés,dátum)

r sbeli interakt v vizsgatev kenys g
Írásbeli/interaktív vizsgatevékenység

Felügyelő tanár

 • Vizsgázó elhagyja a termet – dolgozatot leadja, rögzíti
 • Befejezés (időpont rögzítés, üres helyeket színesen áthúzni,beadott pótlapok felvezetése)
 • Szabálytalanság – dolgozatra felvezeti az időpontot és eseményt, értesíti a vizsgaszervezőt
 • Szabálytalanság kivizsgálása (rendkívüli jegyzőkönyv)
interakt v vizsgatev kenys g1
Interaktív vizsgatevékenység

Felügyelő tanár

 • Feladatok eredményét utólag nem módosítható elektronikus adathordozón leadni:
 • vizsgázó ráírja a nevét
 • szakképesítés megnevezését
 • vizsgafeladat sorszámát
 • dátum
 • Vizsgázó aláírása
gyakorlati vizsgatev kenys g
Gyakorlati vizsgatevékenység

Elnök és tag

 • Vizsgaszervezési szabályzatban rögzített tag
 • Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő
 • Megfelelő környezet és eszközök
 • Gyakorlati tételek húzásra előkészítve és értékelő lapok
 • Munka-, tűz- és egészségvédelmi oktatás, jegyzőkönyv
gyakorlati vizsgatev kenys g1
Gyakorlati vizsgatevékenység

Elnök és tag

 • Vizsgázók tájékoztatása
 • SZVK alapján meghatározott idő biztosítása
 • A vizsgafeladat leadásának idejét a tag rögzíti
 • Jegyzőkönyv előkészítése
sz beli vizsgatev kenys g
Szóbeli vizsgatevékenység

Elnök és tag

 • Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített tag, Vizsgaprogram
 • Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő
 • Központi szóbeli tételsor (egy hitelesített példány)

előkészítése: összefüggő és húzásra alkalmas

 • Szükség esetén mellékletek előkészítése
 • Pecséttel ellátott felkészülési lapok
sz beli vizsgatev kenys g1
Szóbeli vizsgatevékenység

Elnök és tag

 • Vizsgázó önállóan felel! Vagy szakmai megbeszélést folytat
 • Önálló felelet megszakítása csak ha súlyos hibát vét vagy elakad
 • Értékelő lapok használata!
 • Egy alkalommal póttétel húzható (teljesítmény itt legfeljebb 60%-ra értékelhető!)
 • Póttétel feltüntetése: osztályozó íven, jegyzőkönyvben
eln k s tag
Elnök és tag
 • Modul értékelhető, ha 51% feletti, kivéve, ha az SZVK másképp rendelkezik!!!
 • Javító-,pótlóvizsgázó érvényes eredményének átvezetése
 • Felmentések esetén a vizsgabizottság döntésének %-os átvezetése
 • Eredmények számítása: érték kerekítve, egész %-ban meghatározva
eln k s tag1
Elnök és tag
 • Ha szakképesítésre eredménytelen – részszakképesítésre bizonyítvány kiadása!
 • Írásbeli/interaktív – javító tanár értékeli %-an – értékelési útmutató alapján – elnök részére biztosítani : értékelésben indokoltan kérhet változtatást
 • Gyakorlati feladatok: értékelő lapok ellenőrzése
 • Szóbeli feladatok: értékelő lapok ellenőrzése
eln k s tag2
Elnök és tag
 • Elnök: tagok jelenlétében eredményt hirdet
 • Korrekt tájékoztatás!

(eredménytelenül vizsgázók esetén: tapintatosan, precízen)

 • Értékelés általánosan
 • Bizonyítvány kiosztásnál eredmény felolvasása nélkül
 • A kiemelkedők felé pozitív értékelés
 • Röviden, de értékesen
szakmai vizsga lez r sa
Szakmai vizsga lezárása
 • Ellenőrzés – aláírás:
 • Jegyzőkönyvek
 • Osztályozó ívek
 • Törzslapok
 • Bizonyítvány – ELNÖK
 • Megbízó felé jelentések elkészítése, elküldése
fontos tudnival k eln k
Fontos tudnivalók - elnök
 • Meghatározó személyiség
 • Jogszabályok ismerete
 • Váratlan helyzetek megoldása – segítség kérése
 • Emberséges, korrekt hozzáállás
 • Felelősség vállalása
 • Feszültségek kezelése
fontos tudnival k eln k1
Fontos tudnivalók - elnök
 • Vizsgázók felé:
 • vélemény kinyilvánítása hogyan történik!

(vizsgázóról, képzőről, vizsgaszervezőről!)

 • észrevételek közlése finoman

(szakértő, tagok feladatainak nem megfelelő ellátása, viselkedés stb.)

 • Telefon használata vizsga közben!
 • Öltözék
k sz n m figyelm ket

Köszönöm figyelmüket!

Jó munkát kívánok!